E-loket

Soorten attesten en documenten

Een aantal diensten kun je met jouw eID volledig digitaal van thuis uit aanvragen, afprinten en/of afhandelen.
Zeer gebruiksvriendelijk en bovendien bespaar je zo een rit naar onze diensten!

Als inwoner van Rijkevorsel kun je heel wat premies aanvragen. Een handig overzicht vind je terug op www.rijkevorsel.be/premies

Voordat je de eID kunt gebruiken, moet je beschikken over een kaartlezer en de juiste software. Voor meer info kun je terecht op de website eid.belgium.be.

 

Bevolking

uittreksel uit het strafregister (goed gedrag en zeden)met e-IDinvulformulierinformatie
uittreksel uit de registersmet e-ID informatie
attest van gezinssamenstellingmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van woonst / hoofdverblijfplaats *met e-IDinvulformulierinformatie
attest van levenmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van Belgische nationaliteitmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van wijze van teraardebestellingmet e-ID informatie
attest voor reistoelating minderjarig kindmet e-ID informatie
aangifte verhuis / adreswijzigingmet e-IDinvulformulierinformatie
aanvraag nieuwe PIN/PUK-code (mijn dossier) invulformulierinformatie
registratie contactgegevens (mijn dossier)met e-IDinvulformulierinformatie
aangifte poliovaccinatiemet e-ID informatie
orgaandonatiemet e-IDpdfinformatie

* ook mogelijk 'met historiek'

terug naar boven

 

Burgerlijke stand

uittreksel van geboorteakte *met e-IDinvulformulierinformatie
attest van wettelijk samenwonenmet e-ID informatie
uittreksel van huwelijksakte *met e-IDinvulformulierinformatie
uittreksel van echtscheidingsaktemet e-IDinvulformulierinformatie
uittreksel van overlijdensakte *met e-IDinvulformulierinformatie
aanvraag huwelijksdatum invulformulierinformatie
aanvraag verwijderen grafzerk of urne pdfinformatie
archiefbank Rijkevorsel  informatie
premies burgerzaken  informatie

* ook internationaal afschrift mogelijk

terug naar boven

 

Financiën en belastingen

Belasting op bedrijfsruimteninvulformulierpdfinformatie
Belasting op brandstofverdelingsapparaten pdf 
Belasting op masten, pylonen of draagconstructiesinvulformulierpdf 
Belasting op motoren (drijfkracht)invulformulierpdf 
Belasting op tapperijeninvulformulierpdf 
terug naar boven

 

Lokale economie

handelsficheinvulformulierinformatie
aanvraag terrassen en uitstallingeninvulformulierinformatie
inschrijving aanvaarden cadeauboninvulformulier 
aangifte stopzetting of overname onderneminginvulformulierinformatie
wijziging gegevens onderneminginvulformulier 
aanvraag drankvergunning en openingstijdeninvulformulierinformatie
aanvraag bestuurderspas bezoldigd vervoerinvulformulier 
aanvraag vergunning bezoldigd vervoermet e-id 
aanvraag standplaats markt / ambulante handelinvulformulierinformatie
aanvraag starterspakketinvulformulierinformatie
inschrijving nieuwsbrief lokale economieinvulformulier 
premies lokale economie informatie
terug naar boven

 

Mobiliteit en technische dienst

inname openbaar domeininvulformulierinformatie
fiets beveiligen via my bike informatie
melden defecte straatlamp (Fluvius)invulformulierinformatie
terug naar boven

 

Omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

vergunningen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)omgevingsloketinformatie
aanvraag conformiteitsattestinvulformulierinformatie
registratie notariële inlichtingeninvulformulierinformatie
premies omgeving, milieu en duurzaamheid informatie
terugbetaling saldo kaart recyclageparkinvulformulierinformatie
terug naar boven

 

Veiligheid

aangifte (privé-)bewakingscamera'smet e-ID informatie
aanvraag controle brandveiligheid invulformulierinformatie
inschrijven BE-Alert invulformulierinformatie
aansluiten bij het Buurtinformatienetwerk (BIN)  informatie
melden stormschade (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
melden wateroverlast (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
melden wespennest (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
aanvraag afschieten vuurwerk op oudjaar aanvraagformulier (pdf)informatie
terug naar boven

 

Vrije tijd, BKO en evenementen

aanvraag toelage buitengemeentelijke zwembadgebruikinvulformulierinformatie
verlengen boeken bibliotheekmijn bibliotheekinformatie
aankooptip bibliotheekinvulformulier 
activiteit invoeren lichtkrant / elektronisch informatiebordinvulformulierinformatie
activiteit invoeren UiTdatabankUiTdatabankinformatie
aanvraag evenementencontainerinvulformulier (word)informatie
aanvraag materialen uitleendienstFlowlabinformatie
melden schade uitgeleende materialeninvulformulierinformatie
inschrijven kinderclub, grabbelpas of speelpleinwerkingi-Activeinformatie
aanvraag speelstraatinvulformulierinformatie
contactgegevens verenigingeninvulformulierinformatie
vrijwilligersdatabankinvulformulierinformatie
premies en subsidies vrije tijd informatie
terug naar boven

 

Welzijn

aanvraag premies, tegemoetkoming en zorgbudget  informatie
aanvraag parkeerkaart personen met een handicapinvulformulier informatie
ontlening Fun2go duofietsinvulformulierpdfreglement
terug naar boven

 

Communicatie

meldingsformulierinvulformulier
contactformulierinvulformulier
terug naar boven

 

Verkiezingen

volmachtformulierformulier met e-IDinformatie
terug naar boven