E-loket

Soorten attesten en documenten

Een aantal diensten kun je met jouw eID volledig digitaal van thuis uit aanvragen, afprinten en/of afhandelen.
Zeer gebruiksvriendelijk en bovendien bespaar je zo een rit naar het gemeentehuis!

Voordat je de eID kunt gebruiken, moet je beschikken over een kaartlezer en de juiste software. Voor meer info kun je terecht op de website eid.belgium.be.

 

Bevolking

uittreksel uit het strafregister (goed gedrag en zeden)met e-IDinvulformulierinformatie
attest van gezinssamenstellingmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van woonst / hoofdverblijfplaats *met e-IDinvulformulierinformatie
attest van levenmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van Belgische nationaliteitmet e-IDinvulformulierinformatie
attest van wijze van teraardebestellingmet e-ID informatie
attest voor reistoelating minderjarig kindmet e-ID informatie
aangifte verhuis / adreswijzigingmet e-IDinvulformulierinformatie
aanvraag nieuwe PIN/PUK-code (mijn dossier) invulformulierinformatie
registratie contactgegevens (mijn dossier)met e-IDinvulformulierinformatie
aanvraag LRA-code seizoenarbeiders invulformulier 
orgaandonatiemet e-IDpdfinformatie

* ook mogelijk 'met historiek'

terug naar boven

 

Burgerlijke stand

uittreksel van geboorteakte *met e-IDinvulformulierinformatie
attest van wettelijk samenwonenmet e-ID informatie
uittreksel van huwelijksakte *met e-IDinvulformulierinformatie
uittreksel van echtscheidingsaktemet e-IDinvulformulierinformatie
uittreksel van overlijdensakte *met e-IDinvulformulierinformatie
aanvraag huwelijksdatum invulformulierinformatie
archiefbank Rijkevorsel  informatie

* ook internationaal afschrift mogelijk

terug naar boven

 

Veiligheid

aangifte (privé-)bewakingscamera'smet e-ID informatie
aanvraag controle brandveiligheid invulformulierinformatie
inschrijven BE-Alert invulformulierinformatie
aansluiten bij het Buurtinformatienetwerk (BIN)  informatie
melden stormschade (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
melden wateroverlast (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
melden wespennest (HVZ Taxandria) invulformulierinformatie
terug naar boven

 

Lokale economie

handelsficheinvulformulierinformatiepdf
aanvraag terrassen en uitstallingeninvulformulierinformatie 
inschrijving aanvaarden cadeauboninvulformulier  
aangifte stopzetting onderneminginvulformulierinformatie 
aangifte belasting op bedrijfsruimteninvulformulierinformatiepdf
aangifte belasting op masten, pylonen of draagconstructiesinvulformulierinformatiepdf
aangifte belasting op motoreninvulformulierinformatiepdf
wijziging gegevens onderneminginvulformulier  
aanvraag drankvergunning en openingstijdeninvulformulierinformatiepdf
aanvraag bestuurderspas bezoldigd vervoerinvulformulier  
aanvraag vergunning bezoldigd vervoermet e-id  
aanvraag standplaats markt / ambulante handelbinnenkortinformatie 
aanvraag starterspakketinvulformulierinformatie 
inschrijving nieuwsbrief lokale economieinvulformulier  
terug naar boven

 

Mobiliteit en technische dienst

Inname openbaar domeininvulformulierinformatie
afspraak maken graveren fietseninvulformulierinformatie
melden defecte straatlamp (Fluvius)invulformulierinformatie
terug naar boven

 

Omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

vergunningen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)omgevingsloketinformatie
registratie notariële inlichtingeninvulformulierinformatie
subsidies milieu (gemeente) informatie
premies netbeheerder (Fluvius)invulformulierinformatie
zwaluwpremieinvulformulier
(enkel beschikbaar tussen 1 mei en 15 juni)
informatie
aanvraag diftar-toelageinvulformulierinformatie
terugbetaling saldo kaart recyclageparkinvulformulierinformatie
terug naar boven

 

Vrije tijd, BKO en evenementen

aanvraag toelage buitengemeentelijke zwembadgebruikinvulformulierinformatie
verlengen boeken bibliotheekmijn bibliotheekinformatie
aankooptip bibliotheekinvulformulier 
activiteit invoeren lichtkrant / elektronisch informatiebordinvulformulierinformatie
activiteit invoeren UiTdatabankUiTdatabankinformatie
aanvraag evenementencontainerinvulformulier (word)informatie
aanvraag materialen uitleendienstinvulformulierinformatie
melden schade uitgeleende materialeninvulformulierinformatie
inschrijven kinderclub, grabbelpas of speelpleinwerkingi-schoolinformatie
aanvraag speelstraatinvulformulierinformatie
contactgegevens verenigingeninvulformulierinformatie
vrijwilligersdatabankinvulformulierinformatie
terug naar boven

 

Welzijn

aanvraag inkomensvervangende tegemoetkominginvulformulierinformatie
aanvraag integratietegemoetkominginvulformulierinformatie
aanvraag parkeerkaart personen met een handicapinvulformulierinformatie
aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood *invulformulierinformatie

* vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

terug naar boven

 

Communicatie

meldingsformulierinvulformulier
contactformulierinvulformulier
terug naar boven