Print

Aanvraag pukcode / pincode

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger. Indien je de pincode niet meer kent en je niet meer in het bezit bent van dit document, kun je een nieuwe code aanvragen bij het lokaal bestuur.

Deze aanvraag kun je via het e-loket doen. Je vult je rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden.

Nieuwe pin- en pukcodes worden centraal herafgedrukt via het rijksregister. Het duurt twee à drie weken voordat onze diensten die codes ontvangen. Het is dus normaal als je enkele weken moet wachten om uitgenodigd te worden voor de activatie van je nieuwe pincode. De dienst burgerzaken zal je verwittigen wanneer je de codes kan komen afhalen.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoef je dus niet meer naar het gemeentehuis. Dat is wel nodig om de nieuwe pincode af te halen en in dienst te stellen (kostprijs: € 5).