Print

Aanvraag PUK/PIN-code

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger. Indien je de Pin-code niet meer kent en je niet meer in het bezit bent van dit document, kun je een nieuwe code aanvragen via de gemeente.

Vanaf nu kun je de aanvraag via de website van de FOD Binnenlandse Zaken doen. Je vult je rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar je ingeschreven bent. De dienst burgerzaken zal je verwittingen wanneer je de codes kan komen afhalen.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoef je dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nodig om de nieuwe Pin-code af te halen en in dienst te stellen (kostprijs: € 5).