Print

College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege is de uitvoerende macht in de gemeente. Het voert uit, staat in voor het dagelijks beheer.
De schepenen worden verkozen door en onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.
De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege.

Op de installatievergadering van 2 januari 2019 zullen de nieuw verkozen raadsleden hun eed afleggen en aangesteld worden. Ook de verkiezing en eedaflegging van de schepenen en de voorzitter van de gemeente/OCMW-raad worden op deze vergadering geagendeerd, net zoals de verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Samenstelling CBS 2013-2018

Burgemeester - Cuylaerts Dorien 

1ste schepen - Van den Eijnden Bob 

2de schepen - Boeckx Jos

3de schepen - Geens Karl

4de schepen - Keysers Lizette 

5de schepen - Maes Stefan 

6de schepen / OCMW voorzitter - De Visscher Wim