Print

Nationaal Agrarisch Centrum (NAC) – Agrovormingen

De laatste jaren is er heel wat veranderd in de agrarische wereld. Strengere milieueisen en een omwenteling in het Europese landbouwbeleid komen op ons af. Het is een evolutie die we moeilijk kunnen stoppen. Meer en meer wordt het belangrijk het bedrijf goed te managen. Hoe kunnen we ons bedrijf nu al klaarstomen voor de toekomst?

Het Nationaal Agrarisch Centrum vzw (NAC) is de marktleider in het organiseren van bedrijfsleidersopleidingen in Vlaanderen. Deze opleiding wordt verdeeld in twee clusters: het type A en B gedeelte:

  • Het type A-gedeelte omvat de wetgeving die voor alle bedrijfssectoren gelden zoals o.a. pacht-, premie-, mest- en milieuwetgeving.
  • Het type B-gedeelte is sectorgericht. De sectorspecifieke wetgeving wordt er toegelicht samen met heel wat praktische aspecten zoals o.a. stallenbouw, dierengeneeskundige ingrepen en teelttechnische aspecten.

Naast bedrijfsleidercursussen organiseert het NAC ook tal van vergaderingen waar belangrijke, actuele onderwerpen door een vakspecialist worden toegelicht.

De grootste revolutie van vandaag gebeurt echter in de informaticawereld. Een GPS en computer in de tractor wordt in de toekomst de standaard. Precisielandbouw bespaart brandstof, fytoproducten, meststoffen en arbeid. Daarenboven wordt ook onze bedrijfsadministratie meer en meer geautomatiseerd. De tijd met kasten vol administratie behoort stilaan tot het verleden. Het NAC vzw is mee met de informaticarevolutie. Diverse informatica-opleidingen aan land- en tuinbouwers zorgen dat de sector mee is met de tijd!