Print

Erfgoed

Rijkevorsel beschikt over heel wat materieel en immaterieel erfgoed. Zo beschikt Rijkevorsel over twee musea. Naast het Aster Berkhofmuseum kun je ook nog een bezoek brengen aan het Heemkundig Museum.

Rijkevorsel behoort tot het werkingsgebied van de Erfgoedcel Noorderkempen. Je kunt bij hen terecht voor allerhande vragen omtrent bewaring en tentoonstelling van erfgoed. Je kunt er ook aanvragen van projectsubsidies indienen.

Contactgegevens:
Erfgoedcel Noorderkempen
Stadhuis/Erfgoedhuis
Grote Markt 1 - 2300 Turnhout
014 44 33 62
info@erfgoednoorderkempen.be
www.erfgoednoorderkempen.be

Voor meer info over onroerend erfgoed zoals monumenten etc., kun je bij onze collega's van de dienst ruimtelijke ordening terecht.