Print

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeenteraadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de gemeenteraad kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Livestream vergadering 31 januari 2022 om 20.00 uur

 

Gemeenteraad 2022

maandag 31 januari 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 21 februari 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 28 maart 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 25 april 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 30 mei 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 20 juni 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
woensdag 31 augustus 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 26 september 2022AgendaNotulenKort verslag Besluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 24 oktober 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag
maandag 28 november 2022AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022
Zittingsverslag

maandag 5 december 2022

Agenda NotulenKort verslagBesluitenlijst 
publ. XX/XX/2022

Zittingsverslag