Print

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke maand - uitgezonderd in juli - om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen kan de openbare zitting van de gemeenteraadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers.

Tenminste een week voor de gemeenteraad kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Gemeenteraad 2023

maandag 30 januari 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 1/2/2023)
Zittingsverslag
maandag 27 februari 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 28/2/2023)
Zittingsverslag
maandag 27 maart 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publi. 28/3/2023)
Zittingsverslag
maandag 24 april 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 26/4/2023)
Zittingsverslag
maandag 22 mei 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 23/05/2023)
Zittingsverslag
maandag 19 juni 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 26/06/2023)
Zittingsverslag
woensdag 5 juli 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 1/9/2023)
Zittingsverslag
woensdag 30 augustus 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 1/9/2023)
Zittingsverslag
maandag 25 september 2023AgendaNotulenKort verslag Besluitenlijst
(publ. 26/09/2023)
Zittingsverslag
maandag 23 oktober 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijstZittingsverslag
maandag 27 november 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijstZittingsverslag
maandag 4 december 2023AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijstZittingsverslag

 

Audio(-opnames van vergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn en van hun commissies hebben hoofdzakelijk een openbaar karakter. De audio- of audiovisuele opnames van deze vergaderingen kunnen ook persoonsgegevens van burgers-/externe deelnemers verwerken. 

Dit kan (bv.) het geval zijn door vermelding van persoonsgegevens van burgers door raadsleden tijdens de openbare zitting waarvan aldus een audio- of audiovisuele opname wordt gemaakt of eventuele tussenkomsten van burgers-/externe deelnemers aan deze openbare zitting.

In het kader van een transparant bestuur publiceert de lokale overheid van Rijkevorsel deze opnames op de gemeentelijke website en kan de vergadering ook live uitgezonden worden. Niet-mandatarissen die niet herkenbaar in beeld of geluid wensen te komen, maken dit bij voorkeur vooraf kenbaar. Verzoeken achteraf om niet herkenbaar in beeld of geluid te komen, worden beoordeeld door het bevoegde orgaan (college van burgemeester en schepenen of vast bureau) op basis van de proportionaliteit en de technische mogelijkheden.