Print

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe elke maand, uitgezonderd in juli. Naar aanleiding van de renovatie van het gemeentehuis vinden de raadszittingen tijdelijk plaats in zaal Forsela, op de eerste verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek. De zitting wordt aangevangen om 20.00 uur.

Iedereen kan de openbare zitting van de gemeenteraadsvergaderingen bijwonen. In zaal Forsela liggen een agenda en de toegelichte voorstellen van besluit ter beschikking van de geïnteresseerde burgers. Tenminste een week voor de gemeenteraad kun je op deze pagina de agenda raadplegen.

Gemeenteraad 2024

maandag 29 januari 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 31/01/2024)
Zittingsverslag
maandag 26 februari 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 28/02/2024)
Zittingsverslag
maandag 25 maart 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publi. 27/03/2024)
Zittingsverslag
maandag 29 april 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. 02/05/2024)
Zittingsverslag
maandag 27 mei 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. X/X/2024)
Zittingsverslag
maandag 17 juni 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. X/X/2024)
Zittingsverslag
woensdag 28 augustus 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. X/X/2024
Zittingsverslag
maandag 30 september 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
(publ. X/X/2024)
Zittingsverslag
maandag 21 oktober 2024AgendaNotulenKort verslag Besluitenlijst
(publ. X/X/2024)
Zittingsverslag
maandag 25 november 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
 (publ. X/X/2024)
Zittingsverslag
maandag 2 december 2024AgendaNotulenKort verslagBesluitenlijst
 (publ. X/X/2024)
Zittingsverslag

 

Audio-opnames van vergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn en van hun commissies hebben hoofdzakelijk een openbaar karakter. De audio- of audiovisuele opnames van deze vergaderingen kunnen ook persoonsgegevens van burgers-/externe deelnemers verwerken. 

Dit kan (bv.) het geval zijn door vermelding van persoonsgegevens van burgers door raadsleden tijdens de openbare zitting waarvan aldus een audio- of audiovisuele opname wordt gemaakt of eventuele tussenkomsten van burgers-/externe deelnemers aan deze openbare zitting.

In het kader van een transparant bestuur publiceert de lokale overheid van Rijkevorsel deze opnames op de gemeentelijke website en kan de vergadering ook live uitgezonden worden. Niet-mandatarissen die niet herkenbaar in beeld of geluid wensen te komen, maken dit bij voorkeur vooraf kenbaar. Verzoeken achteraf om niet herkenbaar in beeld of geluid te komen, worden beoordeeld door het bevoegde orgaan (college van burgemeester en schepenen of vast bureau) op basis van de proportionaliteit en de technische mogelijkheden.