Print

Bekendmakingen

Elk gemeentebestuur en OCMW is verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op hun website.

Ook de openbare onderzoeken en bekendmakingen van beslissingen van omgevingsvergunningen worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt: bekendmakingen omgeving.