Print

Bekendmakingen

Het decreet lokaal bestuur benadrukt een actieve openbaarheid van het lokaal bestuur. Vanaf 1 januari 2019 geldt er een verplichting om een aantal bekendmakingen beschikbaar te stellen op de gemeentelijke webite, gaande van besluiten van de verschillende bestuursorganen, reglementen en beleidsrapporten van het lokaal bestuur, openbare onderzoeken en besluiten van de politieraad en de zoneraad van de brandweer.

BESTUUR

OMGEVING (ruimtelijke ordening en milieu)VEILIGHEID
gemeenteraadopenbare onderzoekenpolitieraad PZ Noorderkempen
raad voor maatschappelijk welzijnbekendmakingen van beslissingenzoneraad HVZ Taxandria
college + burgemeesteroverige bekendmakingen 
vast bureau + voorzitter  
reglementen  
tijdelijke en permanente politiereglementen  
beleidsrapporten  
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  
samenstelling adviesraden  
deontologische code  
rechtspositieregeling  
documenten welzijnsvereniging  

 

Voor inzage in de besluiten kun je contact opnemen met het secretariaat van het lokaal bestuur:

 

Op de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.