Print

Bestuur

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad besturen de gemeente. Het college komt wekelijks bijeen, de gemeenteraad vergadert één keer per maand.
De bestuursmeerderheid in Rijkevorsel bestaat uit een coalitie van N-VA, CD&V en SNR.
In de oppositie zetelen de partijen Gemeentebelang&VLD en sp.a.

Alle officiële briefwisseling moet gebeuren via het algemeen correspondentieadres:

Gemeentebestuur Rijkevorsel
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel