Print

Bestuur

De bestuursmeerderheid 2019-2024 bestaat in Rijkevorsel uit een coalitie van N-VA en CD&V. In de oppositie zetelen de partijen Gemeentebelangen, ProVeussel en ook enkele onafhankelijke gemeenteraadsleden.

Alle officiële briefwisseling dient verstuurd te worden naar het algemene correspondentieadres:

Lokaal bestuur Rijkevorsel
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

E-mails kunnen verstuurd worden naar het algemene e-mailadres: info@rijkevorsel.be