Print

Wil je iets melden?

Heb je een vraag of heb je een probleem vastgesteld? Laat het ons weten en klik door op één van onderstaande knoppen.

 

Meldingen voor niet-gemeentelijke diensten

Op het openbaar domein zijn meerdere spelers actief: nutsmaatschappijen, vervoersmaatschappijen, hulpdiensten, ... Maak hieronder je keuze over welk thema je iets wil melden en kom zo meteen in contact met de desbetreffende organisatie.

      

      

      

   

 

Meldingen voor gemeentelijke diensten

Wil je iets melden waarvan je denkt dat de gemeente je kan helpen? Klik dan hieronder op één van de volgende onderwerpen.