Print

Nutsmaatschappijen

Wat zijn nutsmaatschappijen?

Maatschappijen die instaan voor de verdeling van gas, elektriciteit, water, telefoon, internet of straatverlichting, worden 'nutsmaatschappijen' genoemd. Deze bedrijven zijn geen energieleveranciers. Deze laatste dienen immers door jezelf aangesteld te worden en het is ook aan deze leveranciers dat je het verbruik of gebruik van uw elektriciteit, gas, water, internet e.d. betaalt.

Werken door nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen voeren regelmatig noodzakelijke aanpassings- en uitbreidingswerken uit op het openbaar domein. Deze werken worden steeds uitgevoerd in overleg met het lokaal bestuur. Nutsmaatschappijen verwittigen zélf de omwonenden dat er werken zullen plaatsvinden.

Na afloop van de werken controleert de nutsmaatschappij, samen met de technische dienst van de gemeente, of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat werd hersteld.

Indien er schade ontstaat ten gevolge van werken van nutsmaatschappijen, kun je dit steeds melden aan de technische dienst.

Schade aan nutsvoorzieningen

Schade aan nutsvoorzieningen meld je best bij de nutsmaatschappij zelf.