Print

Verkiezingen

Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in 2019

De eerstvolgende verkiezingen zijn gepland op zondag 26 mei 2019. Op deze dag worden er verkiezingen georganiseerd voor de samenstelling van de federale, regionale en Europese parlementen. Meer info vind je op de website verkiezingen.fgov.be.

Om de campagne voor de komende verkiezingen vlot te laten verlopen, heeft de Gourverneur van de provincie Antwerpen, mede op verzoek van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, een aantal maatregelen getroffen.

Vind je niet meteen wat je zoekt op de website? Neem dan contact op met de dienst burgerzaken of het vredegerecht van Hoogstraten:

DIENST BURGERZAKEN
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 30
verkiezingen@rijkevorsel.be

VREDEGERECHT HOOGSTRATEN
Lindendreef 59 – 2320 Hoogstraten
03 340 29 50
vred.hoogstraten@just.fgov.be

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De laatste verkiezingen vonden plaats zondag 14 oktober 2018 (lokale en provinciale verkiezingen). De uitslagen van deze verkiezingen kun je raadplegen via de website Vlaanderen Kiest:

Verkiezingen in België

Hieronder vind je per bestuursniveau hoe vaak er verkiezingen worden georganiseerd en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

bestuursniveauhoe vaak?volgende keer
Gemeentelijkom de zes jaaroktober 2024
Provinciaalom de zes jaaroktober 2024
Vlaamsom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Federaalom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Europeesom de vijf jaarzondag 26 mei 2019