Print

Verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats zondag 14 oktober 2018 (lokale en provinciale verkiezingen). De uitslagen van deze verkiezingen kun je raadplegen via de website Vlaanderen Kiest:

 

Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in 2019

De eerstvolgende verkiezingen zijn gepland op zondag 26 mei 2019. Op deze dag worden er verkiezingen georganiseerd voor de samenstelling van de federale, regionale en Europese parlementen. Meer info vind je op de website verkiezingen.fgov.be.

Uiteraard moeten er voor deze verkiezingen opnieuw kiesbureaus worden samengesteld. Heb je interesse om op zondag 26 mei 2019 de functie van voorzitter, secretaris of bijzitter uit te oefenen, dan kun je alvast contact opnemen met de dienst burgerzaken.

 

Verkiezingen in België

Hieronder vind je per bestuursniveau hoe vaak er verkiezingen worden georganiseerd en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

bestuursniveauhoe vaak?volgende keer
Gemeentelijkom de zes jaaroktober 2024
Provinciaalom de zes jaaroktober 2024
Vlaamsom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Federaalom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Europeesom de vijf jaarzondag 26 mei 2019