Print

Verkiezingen

Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen in 2019

De eerstvolgende verkiezingen zijn gepland op zondag 26 mei 2019. Op deze dag worden er verkiezingen georganiseerd voor de samenstelling van de federale, regionale en Europese parlementen. Meer info vind je op de website verkiezingen.fgov.be of op www.vlaanderenkiest.be.

Ben je opgeroepen als voorzitter of bijzitter van een kiesbureau, neem dan contact op met het vredegerecht van Hoogstraten. Hier kun je ook terecht met algemene vragen over de verkiezingen. Dit laatste is uiteraard ook mogelijk bij de dienst burgerzaken van het lokaal bestuur van Rijkevorsel.

VREDEGERECHT HOOGSTRATEN
Lindendreef 59 – 2320 Hoogstraten
03 340 29 50
vred.hoogstraten@just.fgov.be

DIENST BURGERZAKEN
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 30
verkiezingen@rijkevorsel.be

Om de campagne voor de komende verkiezingen vlot te laten verlopen, heeft de Gourverneur van de provincie Antwerpen, mede op verzoek van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, een aantal maatregelen getroffen.

 

Resultaten verkiezingen 2019

De resultaten van de verkiezingen worden zondag op verkiezingen2019.belgium.be bekendgemaakt en dit vanaf ongeveer 16.00 uur. De resultaten van de Europese verkiezingen zullen pas worden bekendgemaakt vanaf 23.00 uur.

RESULTATEN   
Vlaams ParlementVlaanderenKieskring AntwerpenKanton Hoogstraten *
Federaal ParlementBelgiëKieskring AntwerpenKanton Hoogstraten *
Europees ParlementVlaamse KieskringProvincie AntwerpenKanton Hoogstraten *

* Kanton Hoogstraten omvat de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De laatste verkiezingen vonden plaats zondag 14 oktober 2018 (lokale en provinciale verkiezingen). De uitslagen van deze verkiezingen kun je raadplegen via de website Vlaanderen Kiest:

Verkiezingen in België

Hieronder vind je per bestuursniveau hoe vaak er verkiezingen worden georganiseerd en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

bestuursniveauhoe vaak?volgende keer
Gemeentelijkom de zes jaaroktober 2024
Provinciaalom de zes jaaroktober 2024
Vlaamsom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Federaalom de vijf jaarzondag 26 mei 2019
Europeesom de vijf jaarzondag 26 mei 2019