Print

Standplaats ambulante handel

Wie als ambulante handelaar een standplaats wenst in te nemen in Rijkevorsel, moet daarvoor aanvraag doen bij het lokaal bestuur. Een gemeentelijke standplaatsvergunning is vereist voor een standplaats op openbaar domein of op privédomein dat onmiddellijk grenst aan openbaar domein (bv. op de parking van een supermarkt of winkelcentrum of op de oprit van een woning).
Als je twijfelt, contacteer dan de dienst lokale economie.

Wat is ambulante handel? 

Je verricht ambulante handel wanneer je producten of diensten wil verkopen buiten de vestigingen van je onderneming. Deze adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In zulke gevallen moet je als ondernemer over een machtiging ambulante activiteiten (leurkaart) beschikken. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen gelegen langs de openbare weg.

Hoe een standplaats aanvragen?

De aanvraag kun je online indienen via het e-formulier 'Aanvraag ambulante handelsplaats of losse standplaats op de openbare markt'.

Wekelijkse markt

Elke maandagvoormiddag is er een markt op het dorpsplein van Rijkevorsel, van 8.00 uur tot 12.30 uur. Op feestdagen en op kermismaandag gaat de wekelijkse marktdag niet door.

Losse kramen dienen zich ook aan te melden via het e-formulier en zij kunnen zich na ontvangst van de toelating, op de marktdag tussen 7.00 en 7.30 uur aanbieden. Er zijn steeds voldoende losse plaatsen voorzien maar de marktleider zal je op voorhand een plaats toewijzen.

Ambulante handel Centrum (openbaar domein)

De ambulante handelsplaats in het centrum van Rijkevorsel is gelegen aan de Sint-Willibrorduskerk en het rondpunt op Dorp. Elektriciteit is beschikbaar.

Ambulante handel Sint-Jozef (openbaar domein)

In Sint-Jozef Rijkevorsel bevindt de ambulante handelsplaats zich ter hoogte van het kruispunt van de Meir en Sint-Jozef aan de vaart. Ook hier is elektriciteit beschikbaar.

Kandidaturen hiervoor kunnen ingediend worden via economie@rijkevorsel.be door het online formulier in te vullen.

Ambulante handel privédomein

Om op deze plaatsen te mogen verkopen moet de ambulante handelaar voorafgaand de toestemming vragen aan de eigenaar van de plaats en vervolgens ook aan het lokaal bestuur. Het college onderzoekt de aanvraag en kan om verschillende redenen weigeren toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat de ambulante handel de openbare rust verstoort, een inbreuk vormt op de hygiënenormen of in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening.

  • Private plaats die grenst aan de openbare weg: elke plaats die onmiddellijk aan de openbare weg paalt zoals een kraam of voertuig dat op privéterrein geplaatst wordt en aan de rand van de openbare weg staat.
  • Commercieel parkeerterrein: elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak, meer bepaald winkelparkings.

Ambulante handel Breebos (privédomein)

In het kader van de verkeersveiligheid op de site Breebos worden er momenteel geen nieuwe vergunningen ambulante handel uitgereikt. Deze site is nog volop in ontwikkeling. Een opleveringsdatum is tot op heden niet bekend.