Print

Camera's

Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

 • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven.

Wanneer je een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

 • Bewakingscamera's die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet.
 • Bewakingscamera's op de arbeidsplaats: in de privésector moet dan cao nr. 68 worden nageleefd.

 

Privé-bewakingscamera's

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) legt jou, als bezitter van bewakingscamera’s, op om:

 1. jouw bewakingscamera’s aan te geven,
 2. een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden,
 3. een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Wie moet dit toepassen?

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken.
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken.
 • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...

Jouw bewakingscamera’s aangeven

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be. De aangiften kunnen niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat.

Wanneer?

 • Vóór de inwerkingstelling van jouw bewakingscamera’s.
 • Heb je jouw bewakingscamera’s reeds aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer? Deze aangifte is niet meer geldig. Je dient een nieuwe aangifte te doen op www.aangiftecamera.be.
 • Jouw aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en - indien nodig - geactualiseerd.

Meer informatie vind je terug in de brochure van BeSafe (pdf).

 

Camera’s lokaal bestuur

De voorbije jaren werden op diverse plaatsen in Rijkevorsel vaste camera’s geïnstalleerd. Zo staan er bewakingscamera’s opgesteld in de omgeving van het gemeentehuis, Parking Noord, de Sint-Willibrorduskerk en het Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef. De camera’s hebben hun nut reeds bewezen: meerdere sluikstorters en foutrijders werden betrapt door de aanwezigheid van de camera’s. Ook registreerden de bewakingscamera’s diverse vormen van vandalisme en diefstal.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel gebruikt daarnaast ook verplaatsbare vaste camera’s om overlast te bestrijden en hardleerse sluikstorters te identificeren. De apparaten kunnen flexibel ingezet worden, bijvoorbeeld bij evenementen of in het kader van de openbare orde. Hoe lang en waar de camera staat, bekijkt de gemeente samen met de lokale politie. Locaties waar regelmatig afval wordt aangetroffen, wil het lokaal bestuur doelgericht aanpakken. De politie kan de camera ook inzetten om verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren of om daders van misdrijven op te sporen.