Print

Camera's

Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

 • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven.

Wanneer je een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

 • Bewakingscamera's die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet.
 • Bewakingscamera's op de arbeidsplaats: in de privésector moet dan cao nr. 68 worden nageleefd.

 

Privé-bewakingscamera's

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) legt jou, als bezitter van bewakingscamera’s, op om:

 1. jouw bewakingscamera’s aan te geven,
 2. een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden,
 3. een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Wie moet dit toepassen?

 • De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken.
 • De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken.
 • De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...

Jouw bewakingscamera’s aangeven

De aangiften moeten elektronisch worden ingediend via www.aangiftecamera.be. De aangiften kunnen niet gebeuren op papier, noch op het politiecommissariaat.

Wanneer?

 • Vóór de inwerkingstelling van jouw bewakingscamera’s.
 • Heb je jouw bewakingscamera’s reeds aangegeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer? Deze aangifte is niet meer geldig. Je dient een nieuwe aangifte te doen op www.aangiftecamera.be.
 • Jouw aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en - indien nodig - geactualiseerd.

Meer informatie vind je terug in de brochure van BeSafe (pdf).

 

Camera’s lokaal bestuur

Het lokaal bestuur Rijkevorsel heeft in 2024 besloten om de veiligheid en openbare orde te versterken door de installatie van een nieuw vast cameranetwerk. Het nieuwe netwerk bestaat uit 24 bewakingscamera’s die op strategische locaties in de gemeente geplaatst zijn. De maatregel is bedoeld om overlast te verminderen, preventie te bevorderen en snel op te treden tijdens evenementen met politietoezicht.

De bewakingscamera’s worden ingezet in en rond gebouwen van de gemeente en het OCMW en op publiek toegankelijke plaatsen, zoals op pleinen, parken en andere openbare ruimtes. Burgers kunnen gerust zijn dat deze camera’s bijdragen aan een veiligere omgeving voor iedereen.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel gebruikt daarnaast ook verplaatsbare vaste camera’s om overlast te bestrijden en hardleerse sluikstorters te identificeren. De apparaten kunnen flexibel ingezet worden, bijvoorbeeld bij evenementen of in het kader van de openbare orde. Hoe lang en waar de camera staat, bekijkt de gemeente samen met de lokale politie. Locaties waar regelmatig afval wordt aangetroffen, wil het lokaal bestuur doelgericht aanpakken. De politie kan de camera ook inzetten om verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren of om daders van misdrijven op te sporen.

Het doel van de camera’s

 • Handhaving van de openbare orde: De camera’s ondersteunen de politie bij het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Bescherming van gemeentelijke eigendommen: De bewakingscamera’s zullen helpen bij het voorkomen van diefstal, schade aan eigendommen en vandalisme.
 • Tegen overlast: Overlastsituaties, zoals vandalisme, zullen effectiever worden aangepakt dankzij de visuele bewijslast.

Zorgzaam met de beelden

De verwerking van beelden is niet gekoppeld aan andere persoonsregistraties en heeft als voornaamste doel de veiligheid en leefbaarheid in Rijkevorsel te vergroten.

De camerabeelden worden maximaal één maand bewaard. Daarna worden de beelden automatisch vernietigd. Enkel wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor een opsporingsonderzoek of als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, kunnen de beelden langer worden bewaard.

Waar komen de camera’s?

 • 2 camera’s op het kerkhof Sint-Jozef
 • 2 camera’s aan het GC Sint-Jozef
 • Plein omgeving Sint-Jozefkerk en GC Sint-Jozef
 • Meir Sint-Jozef
 • 5 camera’s aan werkhuis Vijversweg en recyclagepark
 • Sport- en skatepark Sonsheide
 • 3 camera’s aan Sportcentrum De Valk
 • 2 camera’s aan Campus OCMW
 • Sint-Willibrorduskerk glasbollen
 • 2 camera’s aan Dorp - parking zuid
 • 2 camera’s aan Sint-Willibrorduskerk - parking noord
 • Rotonde centrum
 • Balie OCMW-gebouw