Nieuwsberichten

WZC Prinsenhof zoekt jobstudenten zorgkundige en verpleging

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de maanden juli, augustus en september 2019 nog enkele studenten zorgkundige/verpleegkundige die samen met het team van het woonzorgcentrum willen instaan om een kwaliteitsvolle zorgverlening te verlenen aan onze bewoners. Solliciteren kan tot en met 22 februari 2019.

Lees meer

Vraag een speelstraat aan voor jouw buurt

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speelstraat, een tijdelijk speelparadijs voor de kinderen in jouw buurt? Vul dan de nodige formulieren in en bezorg ze voor 22 april 2019 aan de jeugddienst of het evenementenloket.

Lees meer

Ophaling kerstbomen op 9 en 10 januari

De technische dienst van het lokaal bestuur haalt op woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019 kerstbomen op in Rijkevorsel. Wil je dat jouw kerstboom ook wordt opgehaald, breng deze dan naar één van de aangegeven ophaalpunten. Alleen echte naaldbomen (geen plastic bomen) worden opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.

Lees meer

Stroomschaarste: afschakelplan Rijkevorsel 2018-2019

Net zoals de vorige jaren heeft de federale regering in geval van stroomtekort een afschakelplan klaar. Indien de elektriciteitsbevoorrading niet verzekerd kan worden, zal - om een totale black-out te voorkomen - het afschakelplan in werking treden. In Rijkevorsel zijn er zeven straten opgenomen in het afschakelplan.

Lees meer

Affichecampagne ‘Word jij mijn sneeuwheld?’

Het lokaal bestuur voorziet affiches met het opschrift ‘Word jij mijn sneeuwheld?’ om inwoners te helpen die hun voetpad of oprit niet zelf ijs- of sneeuwvrij kunnen maken. Door de affiche op te hangen kunnen deze personen kenbaar maken dat ze geholpen willen worden.
Wil je inwoners helpen met het sneeuw- of ijsvrij maken van hun voetpad of oprit? Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW. Een warm gebaar tijdens deze koude winterdagen!

Lees meer

Rijkevorsel is een twee sterren bijenvriendelijke gemeente!

Rijkevorsel heeft bij de eerste deelname aan de wedstrijd van 'Bijenvriendelijkste gemeente in Vlaanderen' meteen een label met twee bijtjes ontvangen. Onze gemeente mag zich dus een jaar lang de titel aanmeten van 'twee sterren bijenvriendelijke gemeente'. Een mooie bekroning voor alle initiatieven om de bijenpopulatie in Rijkevorsel te versterken!

Lees meer

Verknal jouw feest niet met vuurwerk!

Wil je vuurwerk afschieten op oudejaarsavond, dan heb je een toelating van de burgemeester nodig. Je moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het lokaal bestuur van Rijkevorsel. Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur. 

Lees meer

Registreer je via sms voor een plaats op de feestbus

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel en De Lijn zorgen ervoor dat fuifnummers veilig van en naar hun feestbestemming worden gebracht tijdens oud en nieuw. Net zoals vorig jaar moet je je registreren om een Oudjaar SMS-ticket te verkrijgen.

Lees meer

Gemeente Rijkevorsel steunt Amnesty International

Het gemeentebestuur Rijkevorsel draagt opnieuw haar steentje bij en plaatst ook dit jaar terraskaarsen aan het gemeentehuis om aandacht te vragen voor de strijd voor de mensenrechten van Amnesty International.

Lees meer

Tentoonstelling 'Alles uit de kast' eervol laureaat bij de provinciale Erfgoedprijs 2018

De tentoonstelling 'Alles uit de kast' werd bekroond als eervol laureaat bij de provinciale Erfgoedprijs 2018. De expo rond oude en nieuwe archeologische vondsten uit Rijkevorsel liep van eind oktober 2017 tot begin januari 2018 en was een organisatie van Erfgoed Noorderkempen, de Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw en het lokaal bestuur van Rijkevorsel.

Lees meer

Sla je slag met de tankslag

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organiseert samen met de buurgemeenten en IOK een tankslag. Dit is een collectieve sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks via een groepsaankoop. Wens je meer info? Op 28 november is er een infoavond in Hoogstraten en op 4 december in Oud-Turnhout.

Lees meer

Winnaars Cultuurprijzen Rijkevorsel 2018

De cultuurraad heeft op 16 november de Cultuurprijzen Rijkevorsel 2018 uitgereikt. De Singer vzw kwam als winnaar uit de bus in de categorie verenigingen. De winnaar bij de individuen is Jef Lenaerts geworden, 'chef decor' van 't Veussels Tonjel.

Lees meer

Rijkevorsel digitaal: het e-loket in een nieuw jasje

Vanuit je luie zetel online een attest aanvragen en deze vervolgens meteen in jouw mailbox ontvangen...  Dankzij het e-loket of elektronisch loket is dit al een tijdje mogelijk in Rijkevorsel. Voor een duidelijk en gestructureerd overzicht kun je nu terecht in het vernieuwde e-loket, waar je voortaan alle digitale diensten op één pagina aantreft.

Lees meer

Droogte van 2018 erkend als landbouwramp

De aanhoudende droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. In Rijkevorsel konden land- en tuinbouwers reeds een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Om hun aanvraag af te ronden dienen ze nu zelf nog een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit is mogelijk tot en met 28 februari 2019.

Lees meer

Recyclagepark: nieuwe regeling vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om het recyclagepark te betreden indien jouw recyclageparkkaart een negatief saldo vertoont. Het herladen van de recyclageparkkaart is mogelijk aan de herlaadzuil op het recyclagepark of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Lees meer

Attentie voor bijzitters, secretarissen en voorzitters stembureaus

De verkiezingsdag op 14 oktober 2018 verliep in Rijkevorsel erg vlot, onder andere dankzij de inzet van alle voorzitters, secretarissen en bijzitters die deel uitmaakten van de stembureaus. Het gemeentebestuur wil hen graag bedanken voor hun toewijding met een (kleine) attentie.

Lees meer

Rijkevorsel krijgt beste score voor de hele provincie Antwerpen van Provinciale Fietsbarometer

De gemeente Rijkevorsel telt zo’n 44 kilometer aan bovenlokale fietspaden. Met een score van 7,1/10 behaalt onze gemeente de beste score van alle gemeenten en steden in de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietsroutes in gemengd verkeer, met een totale lengte van 2,8 kilometer, hebben een gemiddelde score van 5,1/10 tegenover 4,1/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Lees meer

Openbare laadpalen voor elektrische voertuigen in Rijkevorsel verdubbeld

Dankzij twee nieuwe laadpalen kun je je elektrische wagen voortaan ook opladen op de parking voor het gemeentehuis en voor het gebouw waar de administratieve diensten van het OCMW zich bevinden. In totaal beschikt Rijkevorsel nu over vier openbare laadpalen. In de toekomst zal dit aanbod nog uitgebreid worden.

Lees meer

Winterdienst 2018-2019

De gemeente heeft opnieuw een strooiplan opgemaakt voor de winter. Omdat het niet mogelijk is om alle gemeentewegen te strooien, heeft de technische dienst een lijst met hoofdwegen opgemaakt, die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en gestrooid moeten worden.

Lees meer

Eerste ondergrondse glascontainers in Rijkevorsel

Op woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober wordt op twee locaties (Stevennekens en Wilgenstraat) gestart met voorbereidende werken voor de installatie van twee ondergrondse glascontainers. Deze ondergrondse containers voor de kleurgescheiden inzameling van glas passen beter in het straatbeeld en veroorzaken minder geluidsoverlast.

Lees meer

Meldpunt waterlopen in een nieuw jasje

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2 400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Zie je iets ongewoons in of rond het water? Dan kan je dit via meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Je melding wordt meteen opgevolgd én je wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Lees meer

Verkiezingen 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober trekken we weer met z'n allen naar de stemhokjes. Wie zijn kiesbrief niet ontvangen heeft, kan een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Volmachten voor verblijf in het buitenland kunnen nog tot en met 12 oktober afgehaald worden. Wie nog wil oefenen met de digitale stemcomputer kan dit tot en met 11 oktober in het gemeentehuis of in de Leo Pleysierbibliotheek. Heb je vragen over de verkiezingen of wens je meer info, dan kun je terecht op de pagina www.rijkevorsel.be/verkiezingen.

Lees meer

Politiebureau en parochiesecretariaat ingehuldigd

Op donderdag 4 oktober heeft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) het gebouw ingehuldigd waarin zowel de politiewijkpost als het parochieteam en de kerkraad Sint-Willibrordus zich binnenkort zullen vestigen.

Lees meer

Bedrijven vlot bereikbaar dankzij nieuwe bewegwijzering

De bewegwijzering naar de bedrijventerreinen in Rijkevorsel werd onlangs opgefrist met een duidelijke en herkenbare vormgeving. Dankzij de nieuwe wegwijzers en overzichtsborden langsheen de invalswegen en gekleurde totempalen voor de deur van de bedrijven is de bereikbaarheid van de Rijkevorselse bedrijven naar de klanten en leveranciers danig verbeterd.

Lees meer

Rijkevorsel digitaal: een gratis eID kaartlezer voor elk gezin

Het bestuur wil de mogelijkheid om online attesten aan te vragen en te ontvangen verder stimuleren. Inwoners die dit wensen, kunnen daarom een gratis e-ID kaartlezer afhalen bij de onthaalbalie van het gemeentehuis. In ruil moet je de bon die in de 2310 van oktober zat ingevuld afgeven. De kaartlezers worden verdeeld zolang de voorraad strekt.

Lees meer