Nieuwsberichten

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten 25, 26 en 27 mei

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 n.a.v. O.H. Hemelvaart. Het recyclagepark is op zaterdag 27 mei eveneens gesloten. De hoofdbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel is op zaterdag wel toegankelijk voor publiek.

Lees meer

Openbaar onderzoek 'meest kwetsbare waardevolle bossen'

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Tot vrijdag 14 juli 2017 ligt de ontwerpkaart voor het grondgebied Rijkevorsel ter inzage bij de milieudienst en de dienst ruimtelijke ordening en is het mogelijk om opmerkingen in te dienen.

Lees meer

Openbare verkoop via online veiling

Dit jaar organiseert de gemeente de openbare verkoop door een veilingsite. Voor de geïnteresseerden is er op dinsdag 9 mei een kijkdag in het gemeentemagazijn op de Vijversweg (voor fietsen, voertuigen, werktuigen, meubilair en nog vele andere zaken) en op de terreinen van het Sas (voor de loten gevelsteen, kasseien en hout).

Lees meer

Dienst ruimtelijke ordening gesloten op woensdag 31 mei

De dienst ruimtelijke ordening zal uitzonderlijk gesloten zijn op woensdag 31 mei. De medewerkers volgen op deze dag een externe opleiding om de dienstverlening voor de inwoners van Rijkevorsel in de toekomst te optimaliseren.

Lees meer

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Hiervoor kun je in de maand mei en juni terecht in het kantoor van de FOD Financiën in Brasschaat. Op maandag 15 mei kun je je ook op het gemeentehuis laten helpen door enkele medewerkers van de FOD Financiën. 

Lees meer

Hulpverleningszone Taxandria werft aan!

De Hulpverleningszone Taxandria is op zoek naar extra vrijwilligers brandweermannen/vrouwen, o.a. ook voor de brandweerpost van Rijkevorsel. Heb je interesse om het team van de brandweer te versterken? Solliciteer dan ten laatste op 5 juni!

Lees meer

Sloopwerken op de site Sas van start

Vanaf maandag 15 mei 2017 zal de firma Adams uit Beerse starten met sloopwerken op de site van de voormalige steenfabriek. De duur van deze werken wordt geschat op 80 werkdagen of een viertal maanden. De werken zullen dus vermoedelijk in de loop van september worden afgerond.

Lees meer

VVV-kantoor enkele woensdagnamiddagen gesloten

Het VVV-kantoor in het gemeentehuis zal op een aantal woensdagnamiddagen in mei en in juli gesloten zijn. Het betreft de woensdagnamiddagen 17, 24 en 31 mei 2017 en 5, 12 en 19 juli 2017.

Lees meer

Steek je kop niet in ’t zand... Weet jij welk grondwater uit je put komt?

Veertien Kempense gemeenten lanceren een campagne over grondwater. Samen willen we inwoners oproepen om na te gaan of een putwateranalyse aangewezen is voor hun putgebruik. De campagne loopt tot 30 juni 2017.

Lees meer

Peuterspeelpunt in Rijkevorsel

Vanaf 20 april wordt in Rijkevorsel wekelijks op donderdag (uitgezonderd de schoolvakanties) van 9.30 uur tot 11.30 uur een peuterspeelpunt ingericht voor peuters van 0 tot 3 jaar en hun (groot-/onthaal-)ouders.

Lees meer

Parking Sonsheide Zuid tijdelijk afgesloten

Van maandag 10 april tot en met woensdag 24 mei zal de parking Sonsheide Zuid, gelegen naast Sportcentrum De Valk, tijdelijk afgesloten worden. In deze periode voert het gemeentebestuur werken uit in het kader van de heraanleg van de parking. Vanaf 24 mei wordt een gedeelte van de vernieuwde parking terug opengesteld.

Lees meer

WZC Prinsenhof zoekt jongeren voor Joka-kamp

Sinds enkele jaren organiseert WZC Prinsenhof, in samenwerking met Joka, een jongerenkamp tijdens de zomervakantie. Dit jaar vindt het kamp plaats van 2 tot en met 7 juli 2017. Jongeren die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk in de zomer, kunnen zich nog steeds aanmelden.

Lees meer

Vlaanderen Feest!

Met jouw straat, buurt of vereniging meedoen aan 'Vlaanderen Feest!' in 2017? Een optie op een feestcheque tot € 170 is mogelijk!

Lees meer

Leo Pleysier en Luk Van Soom ingehuldigd als ereburgers van Rijkevorsel

Op maandag 27 maart werden kunstenaar Luk Van Soom en schrijver Leo Pleysier ingehuldigd als ereburgers van Rijkevorsel, voor hun bijdrage aan de bekendheid en de uitstraling van de gemeente Rijkevorsel.

Lees meer

Invoering enkelrichting Kerkdreef en Uitbreidingsstraat

Vanaf maandag 3 april 2017 worden de Uitbreidingsstraat en de Kerkdreef omgevormd tot straten met enkelrichting. Voor deze ingrijpende verkeerswijziging in de bebouwde kom van Sint-Jozef organiseerde de gemeente een bevolkingsbevraging. Van de stemgerechtigde bewoners van de betrokken en omliggende straten kon 69,7 % zich vinden in het voorstel.

Lees meer

Een nieuw logo voor OCMW Rijkevorsel

Vanaf 21 maart 2017 communiceert het OCMW Rijkevorsel met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo illustreert de verbondenheid met de gemeente Rijkevorsel, maar het benadrukt ook de eigenheid van OCMW Rijkevorsel.

Lees meer

Vogelgriep: afschermplicht bij hobbyhouders opgeheven

De meeste maatregelen naar aanleiding van de vogelgriep werden opgeheven. Zo is er geen afschermplicht meer van kracht voor hobbyhouders van pluimvee, vogels, duiven en struisvogels. Voor professionele pluimveehouders blijven de voorzorgsmaatregelen gelden.

Lees meer

Historische foto’s verschijnen binnenkort op nutskasten in Rijkevorsel

Dit jaar worden een twintigtal nutskasten in Rijkevorsel verfraaid met foto’s van oude dorpsgezichten van Rijkevorsel. Met het opsmukken van de meestal grijze en sombere voetpadkasten wil het gemeentebestuur wat meer kleur brengen in het straatbeeld en aandacht schenken aan het verleden van Rijkevorsel.

Lees meer

Succesvolle verkoop van bouwgronden in de verkaveling Koekhoven te Rijkevorsel

Onlangs is IOK in samenwerking met de gemeente Rijkevorsel van start gegaan met de verkoop van de verkaveling Koekhoven 6. De toewijzing van de bouwgronden was een groot succes. 15 van de 19 bouwgronden werden verkocht waardoor een verkoop van bijna 80 % werd gerealiseerd. Voor de verkoop van de overige 4 kavels organiseert IOK midden juni opnieuw een toewijzing. 

Lees meer

Parking Van Roey blijft voorlopig open

De parking op de hoek van de Sint-Lenaartsesteenweg en de Emiel Van Roeystraat zal voor onbepaalde duur toegankelijk blijven voor de inwoners van Rijkevorsel.

Lees meer

Rijkevorselse ondernemers & handelaars: registreer je nu!

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel is volop bezig met de verdere uitbouw van de dienst lokale economie. Hierbij is het belangrijk dat we beschikken over de juiste en meest recente contactgegevens van onze ondernemers. Dit kan eenvoudig via het digitale webformulier.

Lees meer

Winnaars Sportgala Rijkevorsel

Op vrijdag 17 februari 2017 vond de huldiging van de sportlaureaten, kampioenen en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties van 2016 plaats tijdens het Sportgala Rijkevorsel. Een welgemeende proficiat aan alle genomineerde sportlaureaten!

Lees meer

Persbericht 'De Schuur' van Mie Tracteur

In zitting van 1 februari 2017 besprak het college van burgemeester en schepenen de situatie van ‘De Schuur’, een plattelandsmuseum aan de Oude Baan in Rijkevorsel.

Lees meer

Fotocabine in het gemeentehuis

Moet je in het gemeentehuis zijn voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs en heb je nog pasfoto’s nodig? Dan kun je voortaan terecht in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Voor € 8 krijg je een set van 6 pasfoto’s.

Lees meer

Implementatie van omgevingsvergunning wordt uitgesteld

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De hervorming leidt tot een vereenvoudiging van de aanvraagprocedures en zou aanvankelijk ingaan op 23 februari 2017. De invoering van de omgevingsvergunning wordt nu uitgesteld en de bestaande regels blijven van toepassing tot en met 1 juni 2017.

Lees meer