Nieuwsberichten

Toon Aerts zet jeugdige verkeershelden in de bloemetjes

Op vrijdag 23 juni 2017 vond de apotheose plaats van de verkeerswerking van het voorbije schooljaar in GLS De Wegwijzer. Europees kampioen veldrijden Toon Aerts, oud-leerling van GLS De Wegwijzer, beloonde de kinderen voor hun actieve deelname aan de verkeersacties.

Lees meer

Sluitingsdagen zomer 2017

Bekijk hier het overzicht van de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten, de diensten van het OCMW en van de wijkpost van de politie tijdens de maanden juli en augustus 2017.

Lees meer

Groepsaankoop zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn en je moet betalen om elektriciteit op het net te plaatsen? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en ook de elektriciteitsprijs is opnieuw gestegen. Doe mee aan de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen en bespaar op je energiefactuur. Inschrijven kan tot en met 8 augustus.

Lees meer

Fotozoektocht Rijkevorselse speelpleintjes

Onze speelhelden Aapje Rijk en Kikje Vors nemen de Rijkevorselse kinderen ook deze zomer weer mee op een speelavontuur langsheen de speelpleintjes. Dit jaar kan de jeugd zich bovendien extra uitleven, want in augustus komen er in Rijkevorsel twee nieuwe speelpleinen bij!

Lees meer

Kookboek 'Rijkevorselse recepten'

Op maandag 19 juni 2017 werd het kookboek ‘Rijkevorselse recepten’ voorgesteld. In het boek presenteren personeelsleden, raadsleden en sympathisanten van gemeente en OCMW Rijkevorsel hun favoriete gerechten met Rijkevorselse producten. Het idee voor het kookboek kwam er naar aanleiding van een uitdaging van Kempen2020.

Lees meer

Gemeente neemt maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen

Eind mei en begin juni 2016 kampten meerdere straten in Rijkevorsel met wateroverlast. Meteen werden verschillende acties ondernomen om de meest acute problemen aan te pakken. Nu worden binnenkort ook oplossingen op middellange en lange termijn voorzien. Zo wordt er bij de Dellenloop een aanpassing aan het rioleringsstelsel uitgevoerd en wordt een bufferbekken aangelegd.

Lees meer

Bescherm je tegen hitte en ozon

Nu de zomer in aantocht is, kunnen we extra lang genieten van de zon en de warmte, maar het is ook opletten geblazen. Hoge temperaturen met daarbij vaak hoge ozon- en fijn stof-concentraties zorgen voor heel wat gezondheidsklachten. Om dit te beperken, is het belangrijk dat we met z’n allen extra waakzaam blijven tijdens warme dagen, zowel voor onszelf als voor onze buren.

Lees meer

Publieke inspraak over Plan-MER ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel heeft als doel een verbetering van de agrarische structuur te bekomen door landbouwgronden te ruilen en te herverkavelen, de waterhuishouding te verbeteren en de landbouwpercelen te ontsluiten, in combinatie met maatregelen voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. De kennisgevingsnota van het plan-MER ligt ter inzage tot en met 15 augustus 2017.

Lees meer

Vacature bij Lokale Politie Noorderkempen

De Lokale politie Noorderkempen gaat over tot de aanwerving van een Assistent Lokaal InformatieKruispunt (C). Deze persoon zal instaan voor de opvolging van de camera's met nummerplaatherkenning (ANPR) en het installeren van een vrachtwagensluis.

Lees meer

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Rijkevorsel willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Lees meer

Verbod op verspilling van kraantjeswater vanaf 22 juni

Door de aanhoudende droogte is het vanaf donderdag 22 juni in heel Vlaanderen verboden om drinkwater te verspillen. Voorbeelden van waterverspilling zijn: met kraantjeswater de auto wassen, het gazon besproeien of zwembaden vullen.

Lees meer

Met de auto op vakantie naar Frankrijk? Koop dan tijdig een ecovignet!

Ga je deze zomer met de auto naar Frankrijk? Dan koop je best op tijd een ecovignet. Anders dan de autovignetten in Duitsland of Zwitserland, kun je het Franse ecovignet niet aan de grens of in een winkel kopen. Je moet het aanvragen via het internet. Bestel het ecovignet tijdig, want het duurt een tiental dagen voor het thuis in de bus valt.

Lees meer

Schoolcheques voor gezinnen in financiële moeilijkheden

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de onderwijskansen van de Rijkevorselse kinderen. Daarom zal de gemeente vanaf volgend schooljaar onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Op die manier kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de facturen van de lagere school.

Lees meer

Omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018

De omgevingsvergunning had in alle gemeenten in werking moeten treden op 1 juni. Eén week voor die datum heeft het Vlaamse Parlement een spoeddecreet goedgekeurd om de omgevingsvergunning een tweede keer uit te stellen naar 1 januari 2018. De Vlaamse overheid oordeelde immers dat de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe omgevingsloket daar nog niet klaar voor zijn.

Lees meer

VVV-kantoor enkele woensdagnamiddagen gesloten

Het VVV-kantoor in het gemeentehuis zal op een aantal woensdagnamiddagen in mei en in juli gesloten zijn. Het betreft de woensdagnamiddagen 17, 24 en 31 mei 2017 en 5, 12 en 19 juli 2017.

Lees meer

Vakantietoezicht door de politie

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om toezicht door de politie te laten verrichten tijdens jouw vakantie. Bezorg ons de juiste gegevens via het elektronisch formulier.

Lees meer

Hulp bij het invullen van de aangifte personenbelasting

Heb je hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? Hiervoor kun je in de maand mei en juni terecht in het kantoor van de FOD Financiën in Brasschaat. Op maandag 15 mei kun je je ook op het gemeentehuis laten helpen door enkele medewerkers van de FOD Financiën. 

Lees meer

Sloopwerken op de site Sas van start

Vanaf maandag 15 mei 2017 zal de firma Adams uit Beerse starten met sloopwerken op de site van de voormalige steenfabriek. De duur van deze werken wordt geschat op 80 werkdagen of een viertal maanden. De werken zullen dus vermoedelijk in de loop van september worden afgerond.

Lees meer

Steek je kop niet in ’t zand... Weet jij welk grondwater uit je put komt?

Veertien Kempense gemeenten lanceren een campagne over grondwater. Samen willen we inwoners oproepen om na te gaan of een putwateranalyse aangewezen is voor hun putgebruik. De campagne loopt tot 30 juni 2017.

Lees meer

Peuterspeelpunt in Rijkevorsel

Vanaf 20 april wordt in Rijkevorsel wekelijks op donderdag (uitgezonderd de schoolvakanties) van 9.30 uur tot 11.30 uur een peuterspeelpunt ingericht voor peuters van 0 tot 3 jaar en hun (groot-/onthaal-)ouders.

Lees meer

Parking Sonsheide Zuid tijdelijk afgesloten

Van maandag 10 april tot en met woensdag 24 mei zal de parking Sonsheide Zuid, gelegen naast Sportcentrum De Valk, tijdelijk afgesloten worden. In deze periode voert het gemeentebestuur werken uit in het kader van de heraanleg van de parking. Vanaf 10 juni wordt een gedeelte van de vernieuwde parking terug opengesteld.

Lees meer

Vlaanderen Feest!

Met jouw straat, buurt of vereniging meedoen aan 'Vlaanderen Feest!' in 2017? Een optie op een feestcheque tot € 170 is mogelijk!

Lees meer

Leo Pleysier en Luk Van Soom ingehuldigd als ereburgers van Rijkevorsel

Op maandag 27 maart werden kunstenaar Luk Van Soom en schrijver Leo Pleysier ingehuldigd als ereburgers van Rijkevorsel, voor hun bijdrage aan de bekendheid en de uitstraling van de gemeente Rijkevorsel.

Lees meer

Invoering enkelrichting Kerkdreef en Uitbreidingsstraat

Vanaf maandag 3 april 2017 worden de Uitbreidingsstraat en de Kerkdreef omgevormd tot straten met enkelrichting. Voor deze ingrijpende verkeerswijziging in de bebouwde kom van Sint-Jozef organiseerde de gemeente een bevolkingsbevraging. Van de stemgerechtigde bewoners van de betrokken en omliggende straten kon 69,7 % zich vinden in het voorstel.

Lees meer

Een nieuw logo voor OCMW Rijkevorsel

Vanaf 21 maart 2017 communiceert het OCMW Rijkevorsel met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo illustreert de verbondenheid met de gemeente Rijkevorsel, maar het benadrukt ook de eigenheid van OCMW Rijkevorsel.

Lees meer