Nieuwsberichten

Infoavond 'groepsaankoop dakisolatie en groendaken' op 19 september

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Bovendien is het goed om weten dat Fluvius dit jaar nog een premie voor dakisolatie voorziet. Het lokaal bestuur wil daarom samen met IOK via een groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. Interesse? Kom dan naar de infoavond op 19 september in de Leo Pleysierbiliotheek.

Lees meer

Op vrijdag 20 september aangepaste openingsuren Kinderclub

Omwille van een pedagogische studiedag BKO wordt er op vrijdag 20 september 2019 enkel ochtendopvang in de Kinderclub georganiseerd.

Lees meer

Rijkevorsel herdenkt 75 jaar bevrijding

Het is in september 75 jaar geleden dat de bevrijding werd ingezet in Rijkevorsel. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het lokaal bestuur heeft extra financiële middelen vrijgemaakt voor de organisatie van activiteiten. Ontdek hier wat er allemaal staat te gebeuren.

Lees meer

Vredesvlag hangt uit in Rijkevorsel

Tijdens de week van 16 september hangt het lokaal bestuur van Rijkevorsel de vredesvlag uit. Dit naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Vrede op 21 september. 

Lees meer

Cambio autodelen nu ook in Rijkevorsel

Vanaf vandaag kun je ook in Rijkevorsel een cambio-deelauto uitlenen. We starten met twee deelwagens op parking pastorij in het centrum van Rijkevorsel. Wens je meer info? Kom dan naar de info-avond op dinsdag 17 september in de raadzaal van het gemeentehuis.

Lees meer

Week van de duurzame gemeente

Rijkevorsel doet mee aan de tweede week van de duurzame gemeente. Tijdens deze campagneweek zetten we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en enkele lokale duurzaamheidshelden in de kijker.

Lees meer

Groen licht voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard. Voor Rijkevorsel is dit voor tal van aspecten een positief verhaal, denk maar aan landbouw, natuur, landschap, (trage) wegen, recreatie, afwatering, …

Lees meer

Gezocht: chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale

Met de Minder Mobiele Centrale vervoeren vrijwilligers inwoners met verplaatsingsmoeilijkheden naar hun plaats van bestemming. Een knap initiatief dat alleen maar mogelijk is dankzij de inzet van deze vrijwilligers. In Rijkevorsel is het aantal gebruikers de laatste maanden gestegen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers-chauffeurs om de dienst mee te bemannen.

Lees meer

GECORO nog op zoek naar deskundigen

Het lokaal bestuur is op zoek naar leden voor de GECORO, het adviesorgaan voor ruimtelijke ordening. We zijn op zoek naar deskundigen die voeling hebben met ruimtelijke ordening en/of milieu. De uiterste datum om je kandidaat te stellen is verlengd tot en met 20 oktober.

Lees meer

Wegenwerken in het verlengde van de Vlimmersebaan

Op woensdag 11 september starten er in opdracht van de gemeente Beerse werken in de Hei-ende, het verlengde van de Vlimmersebaan. De twee verhoogde inrichtingen op Hei-ende worden opgebroken. De rijbaan wordt plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Het doorgaand verkeer tussen Sint-Jozef Rijkevorsel en Vlimmeren moet tijdelijk een omleiding volgen via het centrum van Rijkevorsel en Malle (en omgekeerd).

Lees meer

Het lokaal bestuur werft aan...

Het lokaal bestuur is op zoek naar een Directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen A1a-A3a.

Lees meer

Openingsuren administratieve diensten wijzigen vanaf september

Vanaf maandag 2 september worden de openingsuren van de administratieve diensten in het gemeentehuis, in het gebouw van de sociale dienst van het OCMW en op de eerste verdieping in de Leo Pleysierbibliotheek volledig gelijkgesteld. Voortaan kun je bij al deze diensten ook terecht op woensdagnamiddag.

Lees meer

Fietsstraten in de schoolomgevingen

Op de gemeenteraad van 28 augustus 2019 werd de invoering van de fietsstraten in de schoolomgevingen van Rijkevorsel en Sint-Jozef goedgekeurd. Na een proefperiode van drie maanden in het centrum wordt de inrichting van de fietsstraten dus definitief en uitgebreid met de schoolomgeving van Sint-Jozef.

Lees meer

Schoolcheques voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan de onderwijskansen van de Rijkevorselse kinderen. Daarom voorziet het bestuur opnieuw onderwijscheques voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Op die manier kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de facturen van de lagere school.

Lees meer

Landbouwschade zomer 2019

De hitte en droogte van dit jaar is niet erkend als landbouwramp. Land- en tuinbouwers die echter voor een andere instantie een bewijs van schade aan teelten nodig hebben, kunnen hiervoor tot 6 september een aanvraag indienen bij de schattingscommissie landbouwschade. Na een vaststelling van de commissie ontvang je een attest waarmee je de geleden schade per perceel kunt aantonen aan de belasting of andere instanties.

Lees meer

Campagne Behaag onze Kempen 2019

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 25ste editie toe. De organisatoren - IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense lokale besturen - willen inheemse en streekeigen soorten promoten. Bestellen is mogelijk tot en met 20 oktober 2019. 

Lees meer

Rijkevorsel, een gezonde én een warme gemeente!

Rijkevorsel engageert zich om werk te maken van een stevig beleid rond gezondheid. Hiervoor ondertekende de burgemeester het gezondheidscharter van LOGO Kempen. Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid is minstens even belangrijk. Daarom neemt Rijkevorsel samen met 41 andere steden en gemeenten ook deel aan het project Warme Steden en Gemeenten.

Lees meer

Blauwalgen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij wijzen uit dat er blauwalgen zijn aangetroffen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten tussen Dessel en sluis 1 (Rijkevorsel) en tussen sluis 2 (Brecht) en sluis 10 (Schoten). 

Lees meer

Tijdelijke wijziging voorrangsregeling brug Sint-Jozef Rijkevorsel

Door wegenwerken aan de Vlimmersebaan, waarbij tijdelijke verkeerslichten noodzakelijk zijn, kan er hinder ondervonden worden aan de brug te Sint-Jozef Rijkevorsel.

Lees meer

Magneetvissen verboden in Rijkevorsel

Om veiligheidsredenen is het magneetvissen met ingang van 6 augustus 2019 verboden op het grondgebied van Rijkevorsel.

Lees meer

Hoe wonen we in de toekomst?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De provincie Antwerpen heeft daarom een eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen opgemaakt. Deze conceptnota kun je online raadplegen of inkijken in het gemeentehuis van 20 augustus tot en met 18 oktober.

Lees meer

Tijdelijk oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in Rijkevorsel

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor  verschillende stroomgebieden in omdat het waterpeil er kritisch laag is. In Rijkevorsel geldt het verbod voor alle onbevaarbare waterlopen.

Lees meer

Hulp van de brandweer tijdens het wespenseizoen

Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag. Ontdek je een wespennest in jouw tuin of op straat, dan kun je dit melden via het online meldingsformulier op de website van Hulpverleningszone Taxandria. In Rijkevorsel worden de wespennesten bestreden op maandag, woensdag of vrijdag.

Lees meer

Let op met reisdocumenten die je als verloren opgeeft

Is je paspoort of eID verloren of gestolen en heb je dit aangegeven (gesignaleerd) en intussen een nieuwe aangevraagd? Als je het gesignaleerde document toch terugvindt, mag je het niet meer gebruiken. Ga zorgeloos op reis: laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw exemplaar aan. 

Lees meer

Veusselse Verwennerij: een cadeaubox vol Rijkevorselse verrassingen!

Tijdens de onthaaldag van de nieuwe inwoners heeft het lokaal bestuur van Rijkevorsel een gloednieuwe geschenkbox gelanceerd. ‘Veusselse Verwennerij’ is een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten. Kortom, een ideaal geschenk om een naaste, een collega, een vriend of vriendin op een originele manier te verwennen.

Lees meer