Print

Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het lokaal bestuur. Ze komen om de twee maanden samen en geven advies over alles wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt.

Alle jeugd is welkom om zijn zegje te doen op de jeugdraad. Wil je graag een jeugdraad bijwonen? Neem dan contact op met de jeugddienst.

De Rijkevorselse jeugdraad organiseert jaarlijks tal van activiteiten, zoals Project X, de Jeugdfuif en de Dag van de Jeugdbeweging.

De jeugdraad biedt ook gratis alcoholbandjes aan voor alle jeugd die een fuif organiseren in Rijkevorsel. Voor meer info hierover kan je terecht bij de jeugddienst!