Print

Plannen en voorschriften

Bij het bouwen of verbouwen van je woning, moet je rekening houden met allerlei plannen die op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel van kracht zijn. Je kan de plannen inkijken op de dienst omgeveving en er bijkomende informatie over inwinnen. Enkele plannen kan je ook digitaal raadplegen via internet.