Print

Grootschalig Referentiebestand (GRB)

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat als topografische referentie voor Vlaanderen fungeert. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten.