Print

Wijk-werken

Heb je een helpende hand nodig of wens je graag meer informatie over wijk-weken?

Neem dan contact op met de dienst wijk-werken in het gemeentehuis, 03 340 00 38 of kom langs op de zitdag op maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Wijk-werken vervangt PWA

Het nieuwe systeem wijk-werken dat het vroegere PWA-stelsel vervangt, is sinds 1 januari 2018 van start gegaan. Bij wijk-werken ligt de focus op activering van werkzoekenden en leefloongerechtigden en wordt deze tijdelijke laagdrempelige werkervaring beschouwd als een onderdeel van een traject naar regulier werk. De nadruk wordt gelegd op een noodzakelijke doorstroom. Net zoals bij het huidige PWA zullen er taken kunnen uitgevoerd worden bij privépersonen, scholen, lokale overheden, VZW’s en niet-commerciële verenigingen en bij bedrijven uit de land- en tuinbouwsector.

Waar momenteel in vrijwel elke gemeente een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap aanwezig is, zal dit bij wijk-werken anders zijn. De Vlaamse regering voorziet één wijk-werkorganisatie per 60 000 inwoners minimum. De interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’ bestaande uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel zal optreden als wijk-werkorganisator voor onze regio, de Noorderkempen. Je zult echter nog steeds in eigen gemeente terecht kunnen op nog nader te bepalen zitdagen.  In een latere communicatie zullen die openingstijden medegedeeld worden.

Belangrijk verschil met het bestaande PWA-stelsel is dat een nieuwe wijk-werker maximaal 12 maanden in dit systeem mag werken. Voor de huidige PWA’ers geldt deze beperking niet. Zij genieten van een overgangsmaatregel waarbij zij langer dan 1 jaar mogen werken.

Je bent PWA-gebruiker of kandidaat-nieuwe gebruiker

Elke gebruiker die momenteel PWA-hulp heeft, zou ondertussen een brief moeten ontvangen hebben van de VDAB met richtlijnen voor de registratie in het wijk-werken. Diegenen die problemen ondervinden bij hun registratie kunnen uiteraard bellen of langskomen op de PWA-dienst. Ook diegenen die geen brief zouden gehad hebben, kunnen best zo snel mogelijk contact opnemen met de PWA-dienst.

De prijs per cheque (= 1 werkuur) is vastgesteld op € 6,95. Voor privépersonen is dit fiscaal aftrekbaar. We wachten nog op verdere informatie over hoe wijk-werkcheques kunnen besteld worden.  

Activiteitenlijst

Er bestaat een Vlaamse lijst met activiteiten die vanaf nieuwjaar worden toegestaan. Wil je echter een activiteit laten uitvoeren die niet terug te vinden is in deze lijst, dan kun je vanaf 1 januari contact opnemen met de wijk-werkorganisator. Via een interne procedure bestaat de mogelijkheid om de vraag te stellen tot goedkeuring hiervan.

De activiteitenlijst vind je terug op de website van de VDAB.

Je bent PWA-werknemer

Als je hebt gekozen voor wijk-werken zal het digitaal platform waarin alle registraties gebeuren, zowel voor gebruiker als wijk-werker, automatisch de matching doen en zul je bij dezelfde gebruiker(s) kunnen verder werken vanaf 1 januari 2018. Ook voor jou als wijk-werker komt er een nieuwe wijk-werkovereenkomst en prestatieformulier. Het maximum aantal toegelaten gepresteerde uren bedraagt 60 uren per maand en 630 uren per jaar.

Zowel de administratieve als de praktische overgang van PWA naar wijk-werken is nog niet rond en wellicht zul je nog vragen hebben waarop ook wij het antwoord schuldig moeten blijven. We hopen spoedig op duidelijkheid en transparantie.

Er is een nieuwe website voor gebruikers en wijk-werkers waar zij alle info kunnen terugvinden over wijk-werken en over terugbetaling van PWA-cheques. De site is te raadplegen via www.vdab.be/wijk-werken.

Meer info

www.vdab.be/wijk-werken
03 340 00 38
greet.vdab@nkwerkt.be