Print

Scheiden

Als je geen toekomst meer ziet in jouw huwelijk, kun je alleen of samen met jouw partner beslissen om te scheiden. De wet onderscheidt:

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet, maar de verplichting tot samenwonen valt weg. Die scheiding heeft scheiding van goederen tot gevolg.

De echtscheiding heeft gevolgen ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgelijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzonden.

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.

Indien het huwelijk voltrokken werd in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

De echtscheidingsakte wordt bewaard in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Indien je een afschrift of een uittreksel van deze akte nodig hebt, kun je deze dan aanvragen in de gemeente waar je destijds gehuwd bent.