Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat

Met een Belgische identiteitskaart kun je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kun je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • jouw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID tien jaar (oudere kaarten blijven nog vijf jaar geldig). Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van jouw kaart).

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar die maar zes jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de tien jaar vernieuwd worden.

  Na de aanvraag van jouw eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op jouw domicilieadres.

  • Je hebt jouw pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken
  • Je hebt jouw pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je jouw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

  Voorwaarden

  Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

  Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij je te hebben.

  De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

  Procedure

  Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om jouw eID bij de Dienst burgerzaken van je gemeente aan te vragen.

  Ook als de geldigheidsperiode van jouw eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.

  In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij jouw gemeente:

  • als jouw eID verloren, gestolen of beschadigd is.
  • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is.
  • als je van naam of geslacht verandert.
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

  Je gaat vervolgens met jouw oproepingskaart, een recente pasfoto en jouw huidige identiteitskaart naar jouw gemeente. Drie tot vier weken later, krijgje per brief bericht dat jouw eID klaar ligt.

  Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je jouw eID afhaalt. Jouw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

  Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat jouw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij jouw gemeente een nieuwe eID aan.

  In dringende gevallen kun je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op: hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst Burgerzaken.

  Wat meebrengen?

  Bij de aanvraag van jouw eID breng je volgende zaken mee:

  • jouw oproepingskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
  • jouw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

  Bij het afhalen van jouw eID:

  • jouw oude identiteitskaart
  • de brief die je thuis kreeg met de vraag om jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw pin- en pukcode vermeld staan

   Bedrag

    € 18 --> levertermijn ongeveer 10 werkdagen

   Spoedaflevering (aanvraag voor 15 uur)

   • Dringende levering (twee werkdagen): € 91
   • Zeer dringende levering (één werkdag): € 134,6

   Uitzonderingen

   Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kun je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met jouw gemeente.