Print

Uitleen materialen

De gemeente Rijkevorsel beschikt over verschillende materialen waarvan erkende verenigingen/gebuurtes gebruik kunnen maken. Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend aan privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven.

Het indienen van een aanvraag dient te gebeuren via het online aanvraagformulier (e-loket) of via de uitleenfiche (pdf) die je bezorgt aan het evenementenloket van het gemeentehuis. De aanvraag dient te gebeuren minimum 1 maand en maximum 9 maanden voor de datum van een activiteit, afhankelijk van de categorie waaronder de aanvrager valt volgens het huishoudelijk reglement. 

Meer info over het aanvragen van een evenementencontainer vind je op deze pagina.

Gebruik

  • De ontvangen materialen moeten met goede zorg behandeld worden. De ontlener neemt de nodige maatregelen om de materialen te beveiligen tegen alle weersomstandigheden, brand, diefstal en vandalisme. De ontlener is verantwoordelijk voor de uitgeleende materialen vanaf de werkdag vóór tot en met de werkdag na de reservatieperiode
  • Indien uitgeleende materialen een gebruikshandleiding bevatten, moet deze zorgvuldig worden nageleefd
  • Materialen voorzien voor binnengebruik mogen enkel binnen (overdekt, op een verharde, niet-ruwe ondergrond) gebruikt worden. Indien materialen moeten dienen om buiten te worden gebruikt, kunnen hier enkel de hiervoor voorziene materialen uitgeleend worden
  • Het podium mag enkel binnen (overdekt, op een verharde, niet-ruwe ondergrond) gebruikt worden en kan uitsluitend geleend worden voor een inhuldiging, demonstratie of optreden
  • Na gebruik dient de ontlener de materialen op dezelfde plaats, dezelfde wijze en in dezelfde staat, proper en ontdaan van eventuele versieringen, te plaatsen zoals bij de levering, zodat het ophalen op een handige, vlotte manier kan gebeuren

Nazorg, verlies of beschadiging 

Als de ontlener schade aan de materialen vaststelt voor of na het gebruik van het materialen, dient dit aan het lokaal bestuur te worden gemeld via het hiervoor bestemde formulier.

Beschadiging of verlies van materialen na gebruik moet altijd gemeld worden. De ontlener zal een rekening ontvangen bij beschadiging van materialen, verlies van materialen of ontoereikende nazorg.