Print

Evenementencontainer

Aanvraag evenementencontainer

Verenigingen en organisaties kunnen voor het organiseren van evenementen DIFTAR-containers aanvragen. Deze containers worden dan tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Tijdens de duur van het evenement kunnen de containers gebruikt worden voor het verwijderen van restafval en GFT. De organisator van het evenement spreekt de ledigingdata van de containers op voorhand af. Na het evenement worden de containers terug opgehaald. 

Eén of meerdere evenementencontainers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens 1 dag en maximum 1 maand. 

Overzicht plaatsingstarieven voor evenementcontainers per containertype:

 • 120 liter container (huisvuil of GFT): € 10 
 • 240 liter container: € 10
 • 1100 liter container: € 25  

Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd. Het bedrag is vastgesteld op:

 • € 0,20 per kilogram aangeboden restafval
 • € 0,10 per kilogram aangeboden GFT

Hoe evenementcontainers aanvragen?

Download het aanvraagformulier van IOK Afvalbeheer (word) en vul de gevraagde gegevens volledig in:

 • Adres evenement, steeds met huisnummer of plan waar deze gaat staan
 • Begin- en einddatum
 • Facturatieadres
 • Gewenste containers, aan de hand van het volgnummer of volledig containernummer

Bezorg het formulier aan de dienst onthaal van het lokaal bestuur Rijkevorsel. Om alles goed te kunnen organiseren moet het formulier minstens zeven dagen voor aanvang van het evenement zijn ingediend.

Voorheen was het mogelijk om de aanvraag ook via het e-loket te doen, maar IOK Afvalbeheer aanvaardt enkel het door hun opgemaakte Word-formulier.

Belangrijke informatie voor aanvrager

 • De sleutel voor de container moet door de aanvrager opgehaald worden op het recyclagepark.
 • De sleutel kan afgehaald worden vanaf woensdag.
 • De containers moeten altijd aan de straatkant gezet worden van het aanvraagadres (adres evenement)
 • Na het evenement de sleutel zo snel mogelijk terugbrengen

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 november 2019 het reglement gemeentebelasting op ophaling en verwerking van afval (Diftar) goed. Je vind het reglement onderaan terug: hierin staat de nodige info vermeld over het gebruik van de evenementencontainer.