Print

Bibliotheek

Omwille van de verhuis van de bib naar de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg is de bibliotheek tijdelijk gesloten. Iedereen is welkom op het openingsfeest van het nieuwe gebouw voor de bib, de sector vrije tijd en consultatiebureau Kind & Gezin op zaterdag 26 mei 2018.