Print

Beleidsrapporten lokaal bestuur

Sinds 2014 maken de gemeenten en OCMW's gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de Vlaamse lokale besturen. Ook de autonome gemeentebedrijven (AGB's) en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen passen de BBC (gedeeltelijk) toe. 

Het beleids- en beheersinstrumentarium omvat de regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. Hierbij worden de besturen meer dan ooit gestimuleerd om geïntegreerd te plannen en te werken. Daarbij staan de beleidskeuzes van het bestuur centraal. 

De financiële vertaling van de beleidskeuzes, die beleidsdomein- en sectoroverkoepelend kunnen zijn, zijn terug te vinden in de beleidsrapporten en de beheersrapporten.

Bijlages