Print

Parken en plantsoenen

Op verschillende locaties binnen de gemeente worden door de gemeente parken en plantsoenen aangelegd en onderhouden. Naargelang de locatie wordt er gekozen voor de meest geschikte aanplanting. Hierbij wordt rekening gehouden met de ecologische diversiteit: een groot sortiment plantensoorten, planten die bijen, vlinders of andere dieren aantrekken ...

 

Aanplantingen rotondes

In samenwerking met een externe firma werd voor de rotonde in het Dorp en de rotonde aan de Kleine Markweg een beplantingsplan opgemaakt. Dit ging  uit van het concept van een natuurlijke bloemenweide met planten die bijen, vlinders en/of vogels lokken. Ook werd gekozen voor planten met verschillende bloeiperiodes en verschillende hoogtes, waarbij de laagste planten aan de buitenkant werden geplaatst. Bijkomend werd ook nog voor hagen gekozen, omdat deze ook in de winter een groen accent geven.

 

Bloemenweide SAS

Aan de randen van het terrein van het SAS werd gekozen om een bloemenweide aan te leggen. Deze zal in het voorjaar van 2020 gemaaid worden. Dit gebeurt pas na de winter zodat de vogels tijdens het winterseizoen hier nog voedsel kunnen vinden. In het voorjaar zal er ook genoeg zaad gevallen zijn om opnieuw te ontkiemen.
Het binnengebied wordt voorlopig niet gemaaid.  Hier kunnen dan o.a. trekvogels landen en overnachten op hun trek naar het zuiden.

Er werd inmiddels via IOK een landschapsarchitect aangesteld, die een ontwerp zal opmaken voor de aanleg van een landschapspark achter de arcadebogen en productiehal. Het zal hier gaan om een ruw landschap met vegetatie die deels intensief en deels extensief zal beheerd worden.

Bloemenweide SAS, pas gemaaid.