Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Bekendmaking Inventarisatie leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

 • Periode van inzage: van 13 september 2019 tot en met 27 september 2019

Omgevingsvergunning Vrouwkensblok ZN

 • Aanvrager: Luc Beirinckx namens DEN BERK BVBA
 • Onderwerp: de nieuwbouw van een tuinbouwbedrijf met administratieve voorzieningen en technische aanhorigheden
 • Periode van inzage: van 31 augustus 2019 tot en met 29 september 2019

Omgevingsvergunning Sterstraat 5

 • Aanvrager: Klaus Raeymaekers
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 41 van verkaveling 004, het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 3 september 2019 tot en met 2 oktober 2019

Omgevingsvergunning Brandgravenweg 7

 • Aanvrager: HERMANS TOMANA BVBA
 • Onderwerp: het toevoegen van een nieuwe WKKinstallatie van 1.200 kVA /2.750 kW* en een transformators van 2.000 kVA
 • Periode van inzage: van 7 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Omgevingsvergunning Sterstraat ZN

 • Aanvrager: Fluvius System Operator 
 • Onderwerp: overwelven bestaande gracht en plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur met het rooien van ee boom
 • Periode van inzage: van 7 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Omgevingsvergunning Kleine Gammel 52

 • Aanvrager: VAN DEN KINSCHOT 
 • Onderwerp: nieuwbouw stalling/loods i.f.v. afbraak stal
 • Periode van inzage: van 14 september 2019 tot en met 13 oktober 2019

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking beslissing Oostmalsesteenweg 204

 • Aanvrager: E.B.R.
 • Onderwerp: het bouwen van een nieuw kantoorgebouw en bestaand kantoorgebouw bekleden met gevelstrips en het veranderen door wijziging van een betoncentrale
 • Periode van inzage: 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019

Bekendmaking beslissing Oostmalsesteenweg 204

 • Aanvrager: E.B.R.
 • Onderwerp: de nieuwbouw van een industrieel gebouw; het plaatsen van 8 silo's; het plaatsen van 5 bovengrondse wateropvngtanks; het gedeeltelijk slopen van een gebouw; de aansluiting op de gracht; het veranderen door uitbreiding en wijziging van een betoncentrale
 • Periode van inzage: 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019

Bekendmaking beslissing Heesbeekweg 12

 • Aanvrager: Elien Sprangers en Jurgen Marijnissen
 • Onderwerp: het verbouwen van een zonevreemde woning
 • Periode van inzage: 24 augustus 2019 tot en met 22 september 2019

Bekendmaking beslissing Hoogstraatsesteenweg 82, 84A, 84B en 86

 • Aanvrager: LVS Projects BVBA - Jef Leemans
 • Onderwerp: het slopen van 2 eengezinswoningen en 3 bijgebouwen, het rooien van 12 bomen, het bouwen van een tweegezinswoning en een complex met 18 woongelegenheden met ondergrondse parkeerkelder en bijhorende verhardingen
 • Periode van inzage: 24 augustus 2019 tot en met 22 september 2019

Bekendmaking beslissing Zoggebeekweg 15

 • Aanvrager: Rob Wouters en Joyce Dickens
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning
 • Periode van inzage: 25 augustus 2019 tot en met 23 september 2019

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 108C

 • Aanvrager: KADIL
 • Onderwerp: het aanbrengen van gevelreclame en het plaatsen van 3 vlaggenmasten
 • Periode van inzage: 31 augustus 2019 tot en met 29 september 2019

Bekendmaking beslissing Kasteelweg 32

 • Aanvrager: de Greef Wilhelmus Josephus en Van Der Flaas Celina
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met vrijstaande garage    
 • Periode van inzage: 7 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Stevennekens 61

 • Aanvrager: Van Den Schoor Janne en Van Velthoven Tom
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning 
 • Periode van inzage: 7 september 2019 tot en met 6 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Maanstraat en Rouwleegd ZN 

 • Aanvrager: Klaus Raeymaekers
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling 
 • Periode van inzage: 12 september 2019 tot en met 11 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Kleine Gammel 25 

 • Aanvrager: Rob Stoffels
 • Onderwerp: de afbraak van een mestzak, de bouw van een melkveestal, bouw van een open loods, de regularisatie van een loods, de aanleg van een vaste mestopslag, de aanleg van sleufsilo's, de aanleg van erfverharding en de verwezenlijking van een aanzienlijke reliëfwijziging in functie van een infiltratieveld. Het verder exploiteren en veranderen van een melkveebedrijf
 • Periode van inzage: 12 september 2019 tot en met 11 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Banmolenweg 34 

 • Aanvrager: Van Den Kinschot Mia en Van Goubergen Ludo
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning en garage
 • Periode van inzage: 17 september 2019 tot en met 16 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Heibraak 4, 6A en 6B

 • Aanvrager: Van de Mierop Wilfrida en De Haes Antoon
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 1 en lot 2 uit verkaveling 483, het vormen van 3 loten voor vrijstaande bebouwing
 • Periode van inzage: 17 september 2019 tot en met 16 oktober 2019

Bekendmaking beslissing Achtel 34C

 • Aanvrager: Urlings Maarten en Vorsselmans Anne
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning
 • Periode van inzage: 21 september 2019 tot en met 20 oktober 2019