Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning Helhoek 17

 • Aanvrager: Pashidis Jan en Marijnissen Tessa
 • Onderwerp: verbouwen van een  zonevreemde woning
 • Periode van inzage: van 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019

Omgevingsvergunning Vlimmersebaan 1A

 • Aanvrager: Raeymaekers Klaus
 • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing na het slopen van de bestaande gebouwen en verhardingen
 • Periode van inzage: van 29 juni 2019 tot en met 28 juli 2019

Omgevingsvergunning Oostmalsestenweg 269

 • Aanvrager: nv Staalbeton sa
 • Onderwerp: het bouwen van een kantoorgebouw
 • Periode van inzage: van 5 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019

Omgevingsvergunning ter streke "Meerheide"

 • Aanvrager: Wouters Rudi
 • Onderwerp: het herstel van leefgebied voor Europees beschermde soorten dieren
 • Periode van inzage: van 5 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019

Omgevingsvergunning Zwartvenstraat 13

 • Aanvrager: Bevlo
 • Onderwerp: het regulariseren van de bestaande loods en het uitbreiden van de erfverharding
 • Periode van inzage: van 11 juli 2019 tot en met 9 augustus 2019

Omgevingsvergunning Vlimmersebaan 68-70-72

 • Aanvrager: Vinckx Roger, Vinckx Viviane en Vinckx Bernardus
 • Onderwerp: het vormen van drie loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 13 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019

Omgevingsvergunning Heesbeekweg 6

 • Aanvrager: BROSENS FRANK LV
 • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande vleeskalverstal, het regulariseren van een vleeskalverstal en erfverharding en het aanleggen van nieuwe erfverhardingen
 • Periode van inzage: van 17 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019

Omgevingsvergunning Hoge-Heideweg 112

 • Aanvrager: Wilms Jaimie
 • Onderwerp: het vormen van 5 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 19 juli 2019 tot en met 17 augustus 2019

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 97

 • Aanvrager: Vrijkensheide BVBA
 • Onderwerp: het slopen van een vakantiewoning, het rooien van een bos en dempen van een vijver, het bouwen van kmo-units en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019

Bekendmaking beslissing Drijhoek 8

 • Aanvrager: Swaegers Maria en Swaegers Denise
 • Onderwerp: het regulariseren van een parkeerzone
 • Periode van inzage: 27 juni 2019 tot en met 26 juli 2019

Bekendmaking beslissing Achtel 27

 • Aanvrager: Tilborghs Patrick
 • Onderwerp: afbraak van een bestaande stal
 • Periode van inzage: 30 juni 2019 tot en met 27 juli 2019

Bekendmaking beslissing Appelstraat 29

 • Aanvrager: Sarah De Brouwere
 • Onderwerp: het verbouwen van een bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: 29 juni 2019 tot en met 28 juli 2019

Bekendmaking beslissing Vlimmersebaan 103

 • Aanvrager: Tim Vanderhaegen
 • Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: 29 juni 2019 tot en met 28 juli 2019

Bekendmaking beslissing Akkerstraat 1

 • Aanvrager: Stijn Snoeys en Lotte Leenaerts
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw
 • Periode van inzage: 29 juni 2019 tot en met 28 juli 2019

Bekendmaking beslissing Heesbeekweg 32

 • Aanvrager: Geoservices
 • Onderwerp: het bouwen van een kantoor in een bestaande bedrijfsunit
 • Periode van inzage: 9 juli 2019 tot en met 7 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Bochtenstraat 33-35-37-39

 • Aanvrager: ICN PROJECTS
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande bebouwing en verwijderen van bestaande verhardingen, het bouwen van 34 appartementen en 5 eengezinswoningen met ondergrondse garage en het inrichten van de buitenruimte
 • Periode van inzage: 9 juli 2019 tot en met 7 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Melhoven 14

 • Aanvrager: Swaegers en Co
 • Onderwerp: het verder exploiteren na verandering van een rundveebedrijf
 • Periode van inzage: 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Helhoekweg 75

 • Aanvrager: Torfs Kristiaan
 • Onderwerp: het bouwen van een garage
 • Periode van inzage: 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Vijversweg 6

 • Aanvrager: HERMANS HEFTRUCKS
 • Onderwerp: het bouwen van een carport
 • Periode van inzage: 13 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Sint-Jozef ZN

 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Onderwerp: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut
 • Periode van inzage: 13 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Nijverheidsweg 2

 • Aanvrager: TRANSX
 • Onderwerp: het exploiteren van een inrichting voor de opslag en sortering van afvalstoffen
 • Periode van inzage: 13 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019

Bekendmaking meldingsakte Kievitsheide 92

 • Aanvrager: Wouters Anita Rita
 • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda
 • Periode van inzage: 16 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019

Bekendmaking meldingsakte Merksplassesteenweg 106G

 • Aanvrager: Fluvius System Operator 
 • Onderwerp: een transformator van 630 kVA
 • Periode van inzage: 17 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019

Bekendmaking beslissing Heerbaan 8B

 • Aanvrager: VAN DE MIEROP KEUKENS 
 • Onderwerp: de opslag van 2.700 L propaangas in een vast reservoir
 • Periode van inzage: 20 juli 2019 tot en met 18 augustus 2019