Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek aanvraag Meir 2, 4, 6 en 8, en Sint-Jozef 47 en 52

 • Dossiernummer: OMV-2022-102
 • Aanvrager: BEHEER QUIRIJNEN
 • Onderwerp: Het omvormen van een handelspand tot handelspand met appartementen, het bouwen van nieuwe garages en het aanleggen van verhardingen na het slopen van bestaande constructies.
 • Periode van inzage: van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Heesbeekweg 32

 • Dossiernummer: OMV-2022-106
 • Aanvrager: ASP GEVELS BV
 • Onderwerp: het verbouwen van een bestaande KMO-unit, het verplaatsen van een brandmuur, het aanpassen van de interne riolering en het inrichten van de verdieping tot bureauruimte
 • Periode van inzage: van 7 september 2022 tot en met 6 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Vlimmersebaan 70

 • Dossiernummer: OMV-2022-104
 • Aanvrager: Jill Wuyts
 • Onderwerp: het bouwen van een garage bij een bestaande woning
 • Periode van inzage:  van 7 september 2022 tot en met 6 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 68B

 • Dossiernummer: OMV-2022-097
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Vincent en Ine Vissenbergh - Dekkers
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met garage
 • Periode van inzage:  van 7 september 2022 tot en met 6 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Helhoekweg 18

 • Dossiernummer: OMV-2022-096
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp: het herinrichten van de OCMW-site door het aanleggen van een parking en voetwegen en het rooien van hoogstammige bomen
 • Periode van inzage:  van 7 september 2022 tot en met 6 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Kruispad 1

 • Dossiernummer: OMV-2022-091
 • Aanvrager: Chiro Rijkevorsel VZW
 • Onderwerp: het bouwen van jeugdlokalen voor Chiro Rijkevorsel, het aanleggen van een fietsenparking en het aanleggen van een wadi
 • Periode van inzage: van 14 september 2022 tot en met 13 oktober 2022

Bekendmaking weigering Nijverheidsweg 6 en 7

 • Dossiernummer: OMV-2022-095
 • Aanvrager: K.R.B. NV
 • Onderwerp: het slopen van een vrijstaand kantoorgebouw, het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw, het wegnemen van klinkerverhardingen, en het aanleggen van een aarden wal met groenscherm
 • Periode van inzage: van 14 september 2022 tot en met 13 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Helhoekweg 26

 • Dossiernummer: OMV-2022-114
 • Aanvrager: LENNERT VAN DIJCK BV
 • Onderwerp: het verbouwen van de bestaande half open ééngezinswoning en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 21 september 2022 tot en met 20 oktober 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Denstraat 14

 • Dossiernummer: OMV-VK-612
 • Aanvrager: de heer Koen Vermeersch
 • Onderwerp: het vormen van een lot voor een half open eengezinswoning na het vellen van hoogstammige bomen, het verwijderen van hagen en groenaanleg, het slopen van een tuinhuis en het verwijderen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 21 september 2022 tot en met 20 oktober 2022

 

Overige bekendmakingen

Bekendmaking inventarisatie leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

 • Onderwerp: de geregistreerde onroerende goederen opgenomen als leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel
 • Periode van inzage: van 20 september 2022 tot en met 19 oktober 2022

------------------------------------------

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.