Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek Hoogstraatsesteenweg 73 en Sint-Luciestraat 27

 • Dossiernummer: OMV-2023-096
 • Aanvrager: BK PROJECTEN BVBA en CDK VERZEKERINGEN BVBA
 • Onderwerp: het rooien van de bestaande bomen, het slopen van de bestaande constructies en het bouwen van een appartemensgebouw met 10 woongelegenheden, 1 kantoorruimte en ondergrondse garage.
 • Periode van inzage: van 18 november 2023 tot en met 17 december 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Stevennekens ZN

 • Dossiernummer: OMV-2023-129
 • Aanvrager: Hans Van Loon namens Bevlo BV
 • Onderwerp: grondwaterwinning
 • Periode van inzage: van 18 november 2023 tot en met 17 december 2023

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Gansheideweg 17

 • Dossiernummer: OMV-2023-114
 • Aanvrager: Veerle Verhaegen
 • Onderwerp:  het vellen van 2 hoogstammige bomen
 • Periode van inzage: van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Stevennekens 176

 • Dossiernummer:  OMV-2023-103
 • Aanvrager: Brian Versmissen
 • Onderwerp: het isoleren en verfraaien van de voorgevel
 • Periode van inzage: van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Achtel 100

 • Dossiernummer: OMV-2023-118
 • Aanvrager: René Boeckx
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van bedrijfswoning naar zonevreemde eengezinswoning
 • Periode van inzage:  van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Gaston Lambrechtsstraat 5

 • Dossiernummer: OMV-2023-082
 • Aanvrager: Ole Lagatie 
 • Onderwerp: de regularisatie van een terrasoverkapping
 • Periode van inzage: van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Merelstraat 45

 • Dossiernummer: OMV-2023-083
 • Aanvrager: Sven Leirs 
 • Onderwerp: het uitbreiden van een eengezinswoning en bijgebouw
 • Periode van inzage: van 15 november 2023 tot en met 14 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 17/0001, /0002, /0101, /0102 en /0201

 • Dossiernummer: OMV-2023-049
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Bevers Dirk en Lauryssen Carine
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woningen met bijgebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden
 • Periode van inzage: van 22 november 2023 tot en met 21 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Wolfbergstraat 7

 • Dossiernummer: OMV-2023-037
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Hillen Peter en Meeusen Greet
 • Onderwerp: het regulariseren van het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en een zwembad met dek op een hoogte van 1m, het verplaatsen van een klein tuinhuis, het verwijderen van verhardingen, het slopen van een groot tuinhuis en het aanleggen van twee parkeerplaatsen in de voortuin
 • Periode van inzage: van 22 november 2023 tot en met 21 december 2023

Bekendmaking meldingsakte Dorp 39A

 • Dossiernummer: OMV-2023-136
 • Aanvrager: GELATHÉ BV
 • Onderwerp: het exploiteren van een ijssalon Gelathé
 • Periode van inzage: van 22 november 2023 tot en met 21 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Hees 7

 • Dossiernummer: OMV-2023-105
 • Aanvrager: Keustermans BVBA
 • Onderwerp: het bouwen van een spuiwaterbassin
 • Periode van inzage: van 24 november 2023 tot en met 23 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Nijverheidsweg 2 en 2A

 • Dossiernummer: OMV-2023-086
 • Aanvrager: Immo Darwin BV
 • Onderwerp: het wijzigen van de rooilijn
 • Periode van inzage: van 29 november 2023 tot en met 28 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Nijverheidsweg 2B en 2D

 • Dossiernummer: OMV-2023-085
 • Aanvrager: De Gele Flamingo BV en Immo Darwin BV
 • Onderwerp: het bouwen van industriegebouwen en het plaatsen van een hoogspanningscabine
 • Periode van inzage: van 29 november 2023 tot en met 28 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Bochtenstraat 11

 • Dossiernummer: OMV-2023-093
 • Aanvrager: ANBA BV
 • Onderwerp: het slopen van een bijgebouw, het verwijderen van verhardingen, het uitbreiden van een frituur en het bouwen van een zwembad
 • Periode van inzage: van 29 november 2023 tot en met 28 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Torendries ZN

 • Dossiernummer: OMV-2023-079
 • Aanvrager: VVZRL Van Looveren Leo & Dries VVZRL
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning
 • Periode van inzage: van 29 november 2023 tot en met 28 december 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Vlimmersebaan 93A en 93B

 • Dossiernummer:  OMV-2023-081
 • Aanvrager:  de heer en mevrouw Poels Guy en Gorris Cindy
 • Onderwerp: het regulariseren van 2 garages en het verplaatsen van een tuinhuis, het slopen van een carport en het verwijderen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 7 december 2023 tot en met 5 januari 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Vaart 4

 • Dossiernummer: OMV-2023-106
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Van Hooghten Kris en Hendrickx Debby
 • Onderwerp: het slopen van aangebouwde garage en luifel, het verbouwen van een zonevreemde ééngezinswoning, het slopen van een bijgebouw, het verwijderen van een deel van de verharding, het aanleggen van een verharding en het uitbreinden van verharding op openbaar domein
 • Periode van inzage: 7 december 2023 tot en met 5 januari 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Meerblok ZN

 • Dossiernummer: OMV-2023-110
 • Aanvrager: MIDDEN KEMPENSE BEHEERMAATSCHAPPIJ BVBA
 • Onderwerp: het bebossen van een perceel
 • Periode van inzage: van 7 december 2023 tot en met 5 januari 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Prinsenpad 89

 • Dossiernummer: OMV-2023-095
 • Aanvrager: Sam en Sofie Peeters - Vermeiren
 • Onderwerp: het bouwen van een garage
 • Periode van inzage: van 7 december 2023 tot en met 5 januari 2024

 

Overige bekendmakingen

Onderzoek ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Dit najaar organiseert het ruilverkavelingscomité Rijkevorsel-Wortel een onderzoek over de inbreng. Dit onderzoek start op 9 november en loopt tot en met 8 december 2023.

Meer info:

------------------------

Inspraakportaal van de Vlaamse Overheid

Op het portaal inspraak.omgeving.vlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes terug. Het gaat over:  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Op het portaal kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.