Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek Bolksedijk 24

 • Dossiernummer: OMV-2020-140
 • ​Aanvrager: De Wetschothoeve
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwining
 • Periode van inzage: van 14 november 2020 tot en met 13 december 2020

Openbaar onderzoek 'Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027'

 • Onderwerp: Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027
 • Periode van inzage: van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Beersebaan 65

 • Dossiernummer: OMV-2020-093
 • Aanvrager: Plastimmo BVBA
 • Onderwerp: het bouwen van een industriegebouw met een beperkte showroom, stockage en werkatelier met parkeerkelder
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Vinkenpad 18

 • Dossiernummer: OMV-2020-089
 • Aanvrager: Koijen Bart en Bogaerts Gitte
 • Onderwerp: het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en het isoleren en verfraaien van de gevels
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 94A

 • Dossiernummer: OMV-2020-091
 • Aanvrager: Van Dun Wouter en Van Gorp Lore
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Vinkenpad 43

 • Dossiernummer: OMV-2020-095
 • Aanvrager: Vriens Dirk en Verbraeken Rita
 • Onderwerp: het wijzigen van het bestaande schilddak naar zadeldak
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Verbindingsstraat 2A

 • Dossiernummer: OMV-2020-097
 • Aanvrager: Poelmans Wim en Verboven Christel
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning en een garage
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Helhoekweg 42

 • Dossiernummer: OMV-2020-111
 • Aanvrager: Viskens Glenn en Corthouts Natasja
 • Onderwerp: het verbouwen van de bestaande half open eengezinswoning en bijgebouw
 • Periode van inzage: van 6 november 2020 tot en met 5 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Heibraak 12

 • Dossiernummer: OMV-2020-096
 • Aanvrager: Tengrootenhuysen Jente en De Clerck Steffi
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met garage
 • Periode van inzage: van 21 november 2020 tot en met 20 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Prinsenpad 126

 • Dossiernummer: OMV-2020-119
 • Aanvrager: Van Nijnatten Jill en Block Philippe
 • Onderwerp: het slopen van een berging, overdekt terras, afdak en garagebox, het verwijderen van bestaande verharding en het verbouwen en uitbreiden van de bestaande half open eengezinwoning
 • Periode van inzage: van 21 november 2020 tot en met 20 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Nijverheidsweg 7

 • Dossiernummer: OMV-2020-117
 • Aanvrager: Volharding NV
 • Onderwerp: het slopen van 3 industriehallen, 2 wooneenheden, 1 kantoor, 2 bijgebouwen en verhardingen en het rooien van bomen
 • Periode van inzage: van 21 november 2020 tot en met 20 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Prinsenpad 89

 • Dossiernummer: OMV-2020-127
 • Aanvrager: Peeters Sam en Vermeiren Sofie
 • Onderwerp: het slopen van 3 bijgebouwen en het verbouwen en uitbreiden van de bestaande vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Houtelweg 5

 • Dossiernummer: OMV-2020-121
 • Aanvrager: Verdonck Simen
 • Onderwerp: het vellen van 4 bomen
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Vinkenpad 35

 • Dossiernummer: OMV-BS-042-2
 • Aanvrager: Dokter Marc Govaerts BV
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van de samengevoegde kavel 90-91
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020

 

Bekendmaking omgevingsvergunning Ambachtsweg 8

 • Dossiernummer: OMV-2020-098
 • Aanvrager: Red Line Logistic Services
 • Onderwerp: het exploiteren van een inrichting voor op- en overslag van niet gevaarlijke goederen
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 102 bus 0004

 • Dossiernummer: OMV-2020-142
 • Aanvrager: Basic-Fit Belgium
 • Onderwerp: exploiteren van een fitness
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 97 bus 5

 • Dossiernummer: OMV-2020-145
 • Aanvrager: XS Logistics
 • Onderwerp: exploiteren logistiek en transportbedrijf
 • Periode van inzage: van 25 november 2020 tot en met 24 december 2020