Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek Bolksedijk 8

 • Dossiernummer: OMV-2020-126
 • Aanvrager: VGT
 • Onderwerp: het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een bedrijf voor elektriciteitsproductie (glastuinbouwbedrijf)
 • Periode van inzage: van 18 september 2020 tot en met 17 oktober 2020

Openbaar onderzoek Brandakkers 4

 • Dossiernummer: OMV-2020-113
 • ​Aanvrager: Bruneel Koen
 • Onderwerp: het bouwen van een mestvarkensstal, het uitbreiden van erfverharding en het regulariseren van een hoevewinkel bij een bestaand landbouwbedrijf en de aanvraag van een gedeelde inirchting op exploitatie
 • Periode van inzage: van 27 augustus 2020 tot en met 25 september 2020

Openbaar onderzoek Berkenrijs 2

 • Dossiernummer: OMV-2020-114
 • ​Aanvrager: Luc Beirinckx bvba
 • Onderwerp: het veranderen van een glastuinbouwbedrijf door uitbreiding en wijziging
 • Periode van inzage: van 27 augustus 2020 tot en met 25 september 2020

Openbaar onderzoek Nijverheidsweg 2

 • Dossiernummer: OMV-2020-115
 • ​Aanvrager: Spanenburg Tommy
 • Onderwerp: het veranderen van een inrichting voor opslag en sortering van afvalstoffen door uitbeiding
 • Periode van inzage: van 27 augustus 2020 tot en met 25 september 2020

Openbaar onderzoek Vinkenpad 35

 • Dossiernummer: OMV-BS-042-2
 • ​Aanvrager: Dokter Marc Govaerts bv
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van de samengevoegde kavel 90-91
 • Periode van inzage: van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020

Openbaar onderzoek Bolksedijk 45

 • Dossiernummer: OMV-2020-101
 • ​Aanvrager: Bolkshof
 • Onderwerp: overname + het verder exploiteren na verandering van een hondenkennel 
 • Periode van inzage: van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020

Openbaar onderzoek Vlimmersebaan 2

 • Dossiernummer: OMV-2020-107
 • ​Aanvrager: Bertje
 • Onderwerp: het verder exploiteren na verandering van een carwash
 • Periode van inzage: van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020

Openbaar onderzoek Keirschot 22

 • Dossiernummer: OMV-2020-109
 • ​Aanvrager: AAA Immo
 • Onderwerp: het verder exploiteren van een paardenhouderij
 • Periode van inzage: van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020

Openbaar onderzoek Appelstraat 6

 • Dossiernummer: OMV-2020-092
 • ​Aanvrager: Huybrechts Cindy
 • Onderwerp: het verwijderen van de bestaande bijgebouwen in de tuin en koivijver en het aanleggen van  nieuwe verhardingen en een zwembad
 • Periode van inzage: van 12 september 2020 tot en met 11 oktober 2020

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Sint-Jozef 78

 • Dossiernummer: OMV-2020-057
 • Aanvrager: Meersman Honoré en Brabants Sophie
 • Onderwerp: het verbouwen van de bestaande zonevreemde eengezinswoning, het slopen van een deel van het woningbijgebouw en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 29 augustus 2020 tot en met 27 september 2020

Bekendmaking weigering omgevingsvergunningsaanvraag Oude Goorstraat 4

 • Dossiernummer: OMV-2020-027
 • Aanvrager: Van Tichelt Frans
 • Onderwerp: het regulariseren van de verbouwing van een bestaande zonevreemde eengezinswoning en het slopen van een stal
 • Periode van inzage: van 29 augustus 2020 tot en met 27 september 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Keirschot 9A

 • Dossiernummer: OMV-2020-085
 • Aanvrager: Druyts Herman
 • Onderwerp: het slopen van een deel van een serre
 • Periode van inzage: van 29 augustus 2020 tot en met 27 september 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg 69

 • Dossiernummer: OMV-2020-064
 • Aanvrager: Van Steenbergen Kaat en Buijsrogge Bjorn
 • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 29 augustus 2020 tot en met 27 september 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Koekhoven 72

 • Dossiernummer: OMV-2020-037
 • Aanvrager: Aerts Pieter
 • Onderwerp: het bouwen van een open eengezinswoning met carport
 • Periode van inzage: van 12 september 2020 tot en met 11 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Prinsenpad 91

 • Dossiernummer: OMV-2020-075
 • Aanvrager: Denis Evelien en Pans Dieter
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en garage met tuinberging
 • Periode van inzage: van 12 september 2020 tot en met 11 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Molenstraat 95

 • Dossiernummer: OMV-2020-014
 • Aanvrager: Vervloet Eline en Dekkers Lennart
 • Onderwerp: het bouwen van een open eengezinswoning met carport en tuinberging
 • Periode van inzage: van 12 september 2020 tot en met 11 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Kievitsheide 57

 • Dossiernummer: OMV-VK-597
 • Aanvrager: Wouters Eddy
 • Onderwerp: het vormen van een lot voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 12 september 2020 tot en met 11 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Achtel 75

 • Dossiernummer: OMV-2020-069
 • Aanvrager: Van Looveren Leo en Van Looveren Dries
 • Onderwerp: het veranderen van een rundveebedrijf door wijziging en uitbreiding
 • Periode van inzage: van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Melhoven 7

 • Dossiernummer: OMV-2020-067
 • Aanvrager: Raf Lauryssen Geitenmelkerij
 • Onderwerp: De uitbreiding van een melkgeitenstal en de uitbreiding van een vergunde loods, de aanleg van verhardingen, de aanleg van verharding en overwelving op openbaar domein, de nieuwbouw van een mestvaalt, het verleggen van een gracht.
 • Periode van inzage: van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Eikendreef 54A

 • Dossiernummer: OMV-2020-084
 • Aanvrager: Vermonden Ann
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en het oprichten van een tuinberging
 • Periode van inzage: van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Donk 34

 • Dossiernummer: OMV-2020-104
 • Aanvrager: Claessen Elias
 • Onderwerp: het inrichten van parkeerplaatsen in de vooruit voor een kiné-praktijk
 • Periode van inzage: van 16 september 2020 tot en met 15 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 119

 • Dossiernummer: OMV-2019-157
 • Aanvrager: Van Son Frank
 • Onderwerp: het vellen van bomen en het dempen van een vijver
 • Periode van inzage: van 18 september 2020 tot en met 17 oktober 2020

Bekendmaking meldingsakte Bolksedijk 23

 • Dossiernummer: OMV-2020-112
 • Aanvrager: Raeymaekers Gerrit
 • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda en pergola
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 98

 • Dossiernummer: OMV-2020-077
 • Aanvrager: Van Dooren Evelien en Sprangers Danny
 • Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Merksplassesteenweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2020-048
 • Aanvrager: F&S Invest
 • Onderwerp: het uitbreiden van de parking
 • Periode van inzage: van 24 september 2020 tot en met 23 oktober 2020