Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek Hoogstraatsesteenweg 98

 • Dossiernummer: OMV-2020-077
 • ​Aanvrager: Van Dooren Evelien en Sprangers Danny 
 • Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: 28 juni 2020 t.e.m. 27 juli 2020

Openbaar onderzoek Veldstraat 36

 • Dossiernummer: OMV-2020-080
 • ​Aanvrager: Bleys Lars 
 • Onderwerp: het regulariseren van de bouwdiepte van de woning, het slopen van de bestaande veranda en het bouwen van een nieuwe veranda
 • Periode van inzage: 1 juli 2020 t.e.m. 30 juli 2020

Openbaar onderzoek Donk 34

 • Dossiernummer: OMV-2020-065
 • ​Aanvrager: Claessen Elias 
 • Onderwerp: het inrichten van parkeerplaatsen in de vooruit voor een kiné-praktijk
 • Periode van inzage: 30 juni 2020 t.e.m. 29 juli 2020

Openbaar onderzoek Hoge-Heideweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-BS-092-7
 • ​Aanvrager: Van De Mierop Roger
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 18 uit verkaveling 092, het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: 7 juli 2020 t.e.m. 5 augustus 2020

Openbaar onderzoek Senator Coolsdreef 12

 • Dossiernummer: OMV-2020-090
 • ​Aanvrager: Leemans Jozef
 • Onderwerp: het bouwen van 2 pluimveestallen, voeder-, stook- en menglokaal en het aanleggen van betonverharding 
 • Periode van inzage: 7 juli 2020 t.e.m. 5 augustus 2020

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 235

 • Dossiernummer: OMV-2020-031
 • Aanvrager: Deckers Marlies en krols Joren
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en garage
 • Periode van inzage: van 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Sint-Lenaartsesteenweg 16

 • Dossiernummer: OMV-2020-034
 • Aanvrager: Janssens Ilse Roza
 • Onderwerp: het plaatsen van reclame en de aanvraag van een exploitatie wassalon
 • Periode van inzage: van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020

Bekendmaking aktename Drijhoek 44

 • Dossiernummer: OMV-2020-074
 • Aanvrager: DREAM SUPPORT BV
 • Onderwerp: inrichting voor onderhoud en verhuur van benodigdheden voor grote en kleine evenementen
 • Periode van inzage: van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020

Bekendmaking omgevingsvergunning Vonderstraat 5

 • Dossiernummer: OMV-2020-010
 • Aanvrager: Brosens Ludovica
 • Onderwerp: het vellen van 21 bomen (5 Berken en 16 Masten)
 • Periode van inzage: van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020

Bekendmaking aktename Merksplassesteenweg 106 b 0001

 • Dossiernummer: OMV-2020-076
 • Aanvrager: AVA-PAPIERWAREN NV
 • Onderwerp: het oprichten van een verdieping in een bestaande winkelunit
 • Periode van inzage: van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020

Bekendmaking aktename Eikendreef 28

 • Dossiernummer: OMV-2020-079
 • Aanvrager: Verboven Elizabeth
 • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda
 • Periode van inzage: van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020