Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Update n.a.v. het coronavirus

Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 worden alle lopende openbare onderzoeken opgeschort en dit al minstens tot en met 24 april 2020. Ook de termijn om administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen. Meer info vind je in dit PDF-bestand.

Heb je specifieke vragen over deze maatregel? Neem dan contact op via omgeving@rijkevorsel.be.

--------------------------

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek Oosteneind ZN

 • Dossiernummer: OMV-2020-013
 • Aanvrager: Huijbregts Mark
 • Onderwerp: het boren van een nieuwe grondwaterwinningsput
 • Periode van inzage: openbaar onderzoek opgeschort door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020

Openbaar onderzoek Kerkakker 7

 • Dossiernummer: OMV-2020-001
 • Aanvrager: Heylen Gert
 • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad
 • Periode van inzage: openbaar onderzoek opgeschort door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020

Plan-MER voor Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

 • Aanvrager: Provincie Antwerpen
 • Onderwerp: het milieueffectrapport van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen
 • Periode van inzage: openbaar onderzoek opgeschort door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020

Openbaar onderzoek Berkenrijs ZN

 • Dossiernummer: OMV-2019-207
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp: het aanleggen van een fietspad en uitwijkstroken
 • Periode van inzage: openbaar onderzoek opgeschort door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Borgerhoutstraat ZN

 • Dossiernummer: OMV-2019-199
 • Aanvrager: Van Roey Vastgoed
 • Onderwerp: bronbemaling bouwkundige werken - tijdelijke inrichting
 • Periode van inzage: van 26 februari 2020 tot en met 26 maart 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking meldingsakte Prinsenpad 65

 • Dossiernummer: OMV-2020-016
 • Aanvrager: Nelis Franciscus Ludovicus
 • Onderwerp: het realiseren van een zorgwoning binnen de bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking omgevingsvergunning Tulpstraat 23

 • Dossiernummer: OMV-2019-185
 • Aanvrager: Doro̕n Oogjen
 • Onderwerp: het bouwen van een dakkapel
 • Periode van inzage: van 10 maart 2020 tot en met 08 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking weigering Hoogstraatsesteenweg 119

 • Dossiernummer: OMV-2019-157
 • Aanvrager: Van Son Frank
 • Onderwerp: het vellen van bomen en het dempen van een vijver
 • Periode van inzage: van 13 maart 2020 tot en met 14 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking weigering Merksplassesteenweg 18

 • Dossiernummer: OMV-2019-201
 • Aanvrager: Vermeiren Bert, Mintel Michaël en De Keyser Sven 
 • Onderwerp: het aanleggen van niet-waterdoorlatende verharding en het verwijderen van een bestaande oprit
 • Periode van inzage: van 13 maart 2020 tot en met 14 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking meldingsakte Zuiderdijk 10

 • Dossiernummer: OMV-2020-021
 • Aanvrager: Fluvius System Operator
 • Onderwerp: exploiteren van een transformator van 630 kVA
 • Periode van inzage: van 13 maart 2020 tot en met 12 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking omgevingsvergunning Borgerhoutstraat ZN, Emiel van Roeystraat ZN, Sint-Lenaartsesteenweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2019-149
 • Aanvrager: Vangilbergen Catherine
 • Onderwerp: het regulariseren van de infiltratievoorziening van fase 1, het slopen van de bestaande woon- en commerciële entiteiten, ontwikkeling fase 2 (17 woongelegenheden met ondergrondse parkeergarage), ontwikkeling fase 3 (12 woongelegenheden met bijhorende fietsenberging, 6 bovengrondse parkeerplaatsen en realisatie openbaar groen)
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020 
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking weigering Tulpstraat 17

 • Dossiernummer: OMV-2019-183
 • Aanvrager: Ooms Marc en Michielsen Maria
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met garage
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking omgevingsvergunning Berkenrijs

 • Dossiernummer: OMV-2019-208 
 • Aanvrager: OPRINS PLANT 
 • Onderwerp: het aanleggen van een warmteleidingnet
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking omgevingsvergunning Sint-Lenaartsesteenweg 93

 • Dossiernummer: OMV-2019-182
 • Aanvrager: OPRINS PLANT 
 • Onderwerp: het herbouwen van een bestaande serre op een gewijzigde plaats en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 355

 • Dossiernummer: OMV-2019-120 
 • Aanvrager: Oris Paul en Wuyts Hilde 
 • Onderwerp: het regulariseren van het bouwen van een nieuwe winkelruimte met magazijn, kantoorruimte en conciërgewoning en aanvraag kleinhandelsactiviteit
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking weigering Koekhoven 34B

 • Dossiernummer: OMV-VK-593
 • Aanvrager: Dockx Rudy 
 • Onderwerp: het vormen van een lot voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 21 maart 2020 tot en met 19 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking beslissing Helhoekweg 12, 14, 16 en Prinsenpad 27 

 • Dossiernummer: OMV-2019-162
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel 
 • Onderwerp: het slopen van 3 woningen, het vellen van 2 bomen, het uitbreiden van een erkende groep assistentiewoningen, het inrichten van extra fietsenstallingen en het voorzien van een afvalberging
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking beslissing Perenstraat 37B 

 • Dossiernummer: OMV-2019-194
 • Aanvrager: Ooms projects bv
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met garage
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking beslissing Prinsenpad 96 

 • Dossiernummer: OMV-2019-211
 • Aanvrager: Vorsselmans Jill en Swaegers Lorenz
 • Onderwerp: het slopen van een aanbouw en bijgebouw en het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking beslissing Prinsenpad 142 

 • Dossiernummer: OMV-2019-200
 • Aanvrager: Brosens Sander en Kemland Elien
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking aktename Zuiderdijk 6B 

 • Dossiernummer: OMV-2020-030
 • Aanvrager: HVS coating
 • Onderwerp: overname
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

Bekendmaking aktename Sint-Lenaartsesteenweg 73C 

 • Dossiernummer: OMV-2020-036
 • Aanvrager: Schryvers Jan
 • Onderwerp: bronbemaling zwembad
 • Periode van inzage: van 28 maart 2020 tot en met 26 april 2020
 • Door het besluit van de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 wordt de termijn om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.