Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning verkavelen van gronden Hoge-Heideweg 53B en 53C

 • Aanvrager: Horemans Rudi
 • Onderwerp: het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 21 februari 2019 tot en met 22 maart 2019

Omgevingsvergunning Nijverheidsweg 2

 • Aanvrager: Tommy Spanenburg
 • Onderwerp: het exploiteren van een inrichting voor de opslag en sortering van afvalstoffen
 • Periode van inzage: van 28 februari 2019 tot en met 29 maart 2019

waterbeheerplanning

 • Aanvrager: Integraal waterbeleid
 • Onderwerp: ontwerp waterbeleidsnota
 • Periode van inzage: van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking beslissing Helhoek 23

 • Aanvrager: HORTIGRO BVBA
 • Onderwerp: het regulariseren van een waterbassin, de afbraak van een bestaande warmtebuffertank, de plaatsing van nieuwe warmtebuffertank en de uitbreiding van de verharding bij een bestaand glastuinbouwbedrijf
 • Periode van inzage: 19 februari 2019 tot en met 21 maart 2019

Bekendmaking beslissing Gansheideweg ZN

 • Aanvrager: AAA IMMO BVBA
 • Onderwerp: het bouwen van een stal voor hobbypaarden en het aanleggen van een grondwaterwinning
 • Periode van inzage: 27 februari 2019 tot en met 29 maart 2019

Bekendmaking beslissing Helhoek 19

 • Aanvrager: Van Riel-Mertens
 • Onderwerp: uitbreiden van bestaande melkveestal, aanleggen van bijhorende erfverharding, bouwen van een vaste mestvaalt, plaatsen van extra kalverhutten en aanleggen van een infiltratiezone en verder exploiteren en veranderen van gemengd veebedrijf 
 • Periode van inzage: 2 maart 2019 tot en met 1 april 2019

Bekendmaking beslissing Middelstede 47

 • Aanvrager: Jelle Adriaensen
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met carport
 • Periode van inzage: 5 maart 2019 tot en met 4 april 2019

Bekendmaking beslissing Populierenweg 1

 • Aanvrager: Koen Mangelschots
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning 
 • Periode van inzage: 5 maart 2019 tot en met 4 april 2019

Bekendmaking beslissing Gammel 58B

 • Aanvrager: Phaedra Van Gils en Yannick Govaerts
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met bijgebouw
 • Periode van inzage: 5 maart 2019 tot en met 4 april 2019

Bekendmaking beslissing Drijhoek 6-8

 • Aanvrager: Swaegers Maria en Swaegers Denise
 • Onderwerp: het regulariseren van een parkeerzone bij een bestaande meergezinswoning
 • Periode van inzage: 7 maart 2019 tot en met 6 april 2019

Bekendmaking beslissing Vijversweg 6

 • Aanvrager: HERMANS HEFTRUCKS BVBA
 • Onderwerp: het bouwen van een carport voor de stalling van vrachtwagens, heftrucks of schaarliften
 • Periode van inzage: 7 maart 2019 tot en met 6 april 2019

Bekendmaking beslissing Maanstraat en Rouwleegd ZN

 • Aanvrager: Raeymaekers Klaus
 • Onderwerp: bijstelling verkaveling
 • Periode van inzage: 9 maart 2019 tot en met 8 april 2019

Bekendmaking beslissing Stevennekens 37A

 • Aanvrager: Somers Charisse en Sommen Roel
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning, aanleg verharding en overwelving openbare gracht
 • Periode van inzage: 19 maart 2019 tot en met 18 april 2019

Bekendmaking beslissing Zoggebeekweg 29

 • Aanvrager: Bruurs Erin en Smits Jan
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met gekoppelde garage en tuinberging
 • Periode van inzage: 22 maart 2019 tot en met 21 april 2019