Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek aanvraag Molenstraat 77

 • Dossiernummer: OMV-2021-081
 • Aanvrager: Nooyens Kristof
 • Onderwerp: het aanleggen van parkeerplaatsen in de voortuin
 • Periode van inzage: van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Pastoorsvijverweg 3

 • Dossiernummer: OMV-2021-080
 • Aanvrager: Maegh Wesley en Van Giel Leen
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe zonevreemde woning, het slopen van de bestaande serre, het verplaatsen van een boom, het verwijderen van verhardingen, het aanleggen van nieuwe verhardingen en het wijzigen van de functie van 4 bijgebouwen naar woningbijgebouw
 • Periode van inzage: van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Bolksedijk 24

 • Dossiernummer: OMV-2021-083
 • Aanvrager: Fluvis System Operator
 • Onderwerp: het plaatsen van een overwelving, het bouwen van een distributiecabine en aanvraag ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3
 • Periode van inzage: van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Heibraak 42

 • Dossiernummer: OMV-VK-602
 • Aanvrager: Jozef Debeuckelaer en Georgette Michielsen
 • Onderwerp: het vormen van een lot voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 28 juni 2021 tot en met 27 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Papenvoort 4

 • Dossiernummer: OMV-2021-086
 • Aanvrager: Yseboot BV
 • Onderwerp: het verbouwen van een woning voor uitbating van een café i.f.v. verblijfsrecreatie, het vellen van bomen en ontbossen en de aanleg van een parking en fietsenstalplaatsen.
 • Periode van inzage: van 2 juli 2021 tot en met 31 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Vaart 21

 • Dossiernummer: OMV-2021-099
 • Aanvrager: Colimetals BVBA en Lisette Gorrens
 • Onderwerp: vernieuwen 2 delen betonplaat, regularisatie loods, afbreken carport, realisatie grote voorbezinktank
 • Periode van inzage: van 2 juli 2021 tot en met 31 juli 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Heesbeekweg 35

 • Dossiernummer: OMV-2021-087
 • Aanvrager: Mattheussen Bos en tuin BVBA
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande stal, het rooien van bomen en het verwijderen van bestaande klinkerverharding, het bouwen van een loods met kantoor, het plaatsen van een sleufsilo voor biomassa, het aanleggen van bedrijfsverhardigen, parking, weegbrug en twee wadi's en het aanplanten van een bomenakker
 • Periode van inzage: van 4 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021

Openbaar onderzoek herneming Heibraak 9

 • Dossiernummer: OMV-2021-033
 • Aanvrager: Renders Dries
 • Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Kleine Gammel 31

 • Dossiernummer: OMV-2021-075
 • Aanvrager: Sterkens Vital & Stoffels Rob
 • Onderwerp: het slopen van bestaande varkensstallen en constructies i.f.v. de bouw van een nieuwe loods, het aanleggen van bijhorende verhardingen en aanvraag exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 en 3
 • Periode van inzage: van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Hoogstraatsesteenweg 35

 • Dossiernummer: OMV-2021-108
 • Aanvrager: Katrien Debruyn
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande constructies, het vellen van een boom, het bouwen van een meergezinswoning met handelspand en het aanleggen van bovengrondse parkeerplaatsen en fietsenstalling
 • Periode van inzage: van 24 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Prinsenpad 25

 • Dossiernummer: OMV-2021-103
 • Aanvrager: Katrien Debruyn
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien van 3 bomen, het aanleggen van wegenis en het oprichten van twee meergezinswoningen met ondergrondse garage
 • Periode van inzage: van 25 juli 2021 tot en met 23 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Karreweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2021-104
 • Aanvrager: VAN DEN KINSCHOT COMM. V
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning
 • Periode van inzage: van 25 juli 2021 tot en met 23 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Mispelweg 2-4, Prinsenpad 111

 • Dossiernummer: OMV-VK-603
 • Aanvrager: DE LEEUWERK NV
 • Onderwerp: het verkavelen van gronden in 6 loten voor eengezinswoningen
 • Periode van inzage: van 26 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Ambachtsweg 3

 • Dossiernummer: OMV-2021-095
 • Aanvrager: Hermans Company BV
 • Onderwerp: het bouwen van een opslagruimte en het uitbreiden van de bestaande verharding
 • Periode van inzage: van 01 augustus 2021 tot en met 30 augustus 2021

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking vergunning Vijversweg 2-6

 • Dossiernummer: OMV-2021-027
 • Aanvrager: Hermans Heftrucks
 • Onderwerp: het slopen van alle vrijstaande constructies, verhardingen, hekwerken en poorten, het verwijderen van de groenzones, het kappen van bomen tussen percelen Vijversweg en Beersebaan en het ophogen van het perceel met adres Vijversweg 2
 • Periode van inzage: van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021

Bekendmaking vergunning Dorp 18

 • Dossiernummer: OMV-2021-020
 • Aanvrager: Francken Kristin
 • Onderwerp: het verbouwen van een bankkantoor naar dokterspraktijk met appartement
 • Periode van inzage: van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021

Bekendmaking vergunning Rouwleegd - Maanstraat ZN

 • Dossiernummer: OMV-2021-041
 • Aanvrager: Janssens Kitty
 • Onderwerp: het kappen van bomen
 • Periode van inzage: van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021

Bekendmaking vergunning Heibraak 6A

 • Dossiernummer: OMV-2021-036
 • Aanvrager: Heyman Karen en Aerts Sven
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met gekoppelde garage
 • Periode van inzage: van 2 juli 2021 tot en met 31 juli 2021

Bekendmaking weigering Oostmalsesteenweg 116

 • Dossiernummer: OMV-BS-455-01
 • Aanvrager: Koyen Jan, Schrijvers Pascale en Michiels Tommy
 • Onderwerp: het bijstellen van een verkaveling, het vormen van een kavel voor vrijstaande eengezins- of tweegezinswoning, het rooien van een hoogstammige boom en het regularisren van het rechttrekken van de linker perceelsgrens
 • Periode van inzage: van 2 juli 2021 tot en met 31 juli 2021

Bekendmaking weigering Klaterstraat 13

 • Dossiernummer: OMV-2021-026
 • Aanvrager: Renders Kristin
 • Onderwerp: het kappen van een eik
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Merksplassesteenweg 99

 • Dossiernummer: OMV-2021-058
 • Aanvrager: Wilrycx Frank
 • Onderwerp: het rooien van bestaande bomen en het bouwen van een KMO-gebouw met 10 units
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Stevennekens 57

 • Dossiernummer: OMV-2021-071
 • Aanvrager: Van Tichelt Maria
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport en fietsenberging
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Merksplassesteenweg 23

 • Dossiernummer: OMV-2021-019
 • Aanvrager: Van Looveren Jan & Janssen Lore
 • Onderwerp: het slopen van de hobbyserre en berging, het verwijderen van de bestaande klinkerverharding, het herbouwen van de bestaande autobergplaats op een gewijzigde plaats, het verbouwen van de bestaande zonevreemde woning en het plaatsen van een tijdelijke containerwoning gedurende de werkzaamheden
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Helhoekweg 112

 • Dossiernummer: OMV-2021-069
 • Aanvrager: Keysers Jens
 • Onderwerp: het slopen van een bestaande veranda en berging en het bouwen van een nieuw bijgebouw
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Stevennekens 61

 • Dossiernummer: OMV-2021-065
 • Aanvrager: Van Velthoven Tom & Van Den Schoor Janne
 • Onderwerp: tuinpad rond de uitbreiding en uitbreiding van de woning aan de rechtse zijgevel
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Otterdaelstraat 31

 • Dossiernummer: OMV-2021-064
 • Aanvrager: Floren Ruben & Van de Wiele Claudia
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Sterstraat

 • Dossiernummer: OMV-BS-004-9
 • Aanvrager: Studiebureel Raeymaekers BVBA
 • Onderwerp: het bijstellen van lot 26 van verkaveling 004, het vormen van 2 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 8 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Kruisboogweg 6

 • Dossiernummer: OMV-2021-047
 • Aanvrager: Linda Goos
 • Onderwerp: het aanbouwen van een terrasoverkapping
 • Periode van inzage: van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021

Bekendmaking vergunning Bolksedijk 45

 • Dossiernummer: OMV-2020-101
 • Aanvrager: Bolkshof BVBA
 • Onderwerp: overname + het verder exploiteren na verandering van een hondenkennel
 • Periode van inzage: van 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021

Bekendmaking weigering Merksplassesteenweg 111A

 • Dossiernummer: OMV-2021-039
 • Aanvrager: Patrick Leijten
 • Onderwerp: het rooien van 6 bomen, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021

Bekendmaking beslissing Kievitsheide 64

 • Dossiernummer: OMV-2021-067
 • Aanvrager: Dorien en Tom Cuylaerts - van der Smissen
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning en constructies, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, bijgebouw en carport, het aanleggen van een zwembad, het realiseren van een zorgwoning en het aanvragen van een bronbemaling
 • Periode van inzage: van 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021

Bekendmaking beslissing Stevennekens 112

 • Dossiernummer: OMV-VK-598
 • Aanvrager: Dorien Peeters - Herlinda Fransen - Rita Fransen - Tinne Peeters
 • Onderwerp: het afsplitsen van 2 loten voor vrijstaande bebouwing
 • Periode van inzage: van 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021

Overige bekendmakingen

 

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Nederland)

Publieke raadpleging van 22 maart 2021 tot 21 september 2021

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplanen het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage. Het betreft grensoverschrijdende plannen en projecten en is daarom ook van belang voor de inwoners van Rijkevorsel.

Meer info vind je op het portaal van het departement Omgeving