Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek aanvraag Oostmalsesteenweg 114

 • Dossiernummer: OMV-2022-046
 • Aanvrager: Brosens Maarten en Verheyen Britt
 • Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van bijhorende verhardingen
 • Periode van inzage: van 17 april 2022 tot en met 16 mei 2022

Openbaar onderzoek aanvraag Heibraak 42 en Koekhoven 25

 • Dossiernummer: OMV-VK-611
 • Aanvrager:  Debeuckelaer Jozef en Michielsen Georgette
 • Onderwerp: het bijstellen van de kavelgrenzen van lot 2 uit verkaveling 109, het slopen van de aanwezige bijgebouwen en het vormen van een lot voor een open eengezinswoning.
 • Periode van inzage: van 21 april 2022 tot en met 20 mei 2022

Openbaar onderzoek aanvraag Lacyns ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-038 
 • Aanvrager: Fluvius System Operator CV
 • Onderwerp: het ophogen en nivelleren van maaiveld, het overwelven bestaande gracht, het slopen en plaatsen van een hoogspanningscabine en melding van distributiecabine
 • Periode van inzage: van 29 april 2022 tot en met 28 mei 2022.

Openbaar onderzoek aanvraag Eekhofstraat 43

 • Dossiernummer: OMV-2022-041
 • Aanvrager: Schryvers Dierick en Wouters Ilse
 • Onderwerp:het bouwen van een tuinkamer, het aanleggen van een padje en het regulariseren van verhardingen
 • Periode van inzage: van 29 april 2022 tot en met 28 mei 2022.

Openbaar onderzoek aanvraag Oude Braak 59

 • Dossiernummer: OMV-2022-058 
 • Aanvrager: Van de Cruys Hendrik en Verlinden Elise 
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een garage en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 29 april 2022 tot en met 28 mei 2022.

Openbaar onderzoek aanvraag Vlimmersebaan 72

 • Dossiernummer: OMV-2022-051 
 • Aanvrager: De Prins Ludo en Vinckx Viviane 
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 7 mei 2022 tot en met 5 juni 2022.

Openbaar onderzoek aanvraag Sint-Lenaartsesteenweg 93

 • Dossiernummer: OMV-2022-071
 • Aanvrager: Chantal Quirynen, Marc Vandebrouck en PLANT SELECT NV
 • Onderwerp: het realiseren van de voorgevelbekleding van het hoofdgebouw, het regulariseren van bestaande verhardingen, het regulariseren van een parkeerterrein voor 33 voertuigen, het regulariseren van een wadi, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande bedrijfsgebouwen met een nieuwe kweekruimte, het aanleggen van bijkomende verhardingen, het aanleggen van een tweede wadi en het slopen van een watersilo en het exploiteren van een inrichting voor de kweek van sierplanten.
 • Periode van inzage: van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022.

Openbaar onderzoek aanvraag Oud Lo 25

 • Dossiernummer: OMV-2022-068
 • Aanvrager: Van Herck Lode en Kemland Siele
 • Onderwerp: het regulariseren van betontegels, klinkerverharding en dolomiet, de regularisatie van een overdekt terras, het slopen van een tuinberging en het verbouwen en het uitbreiden van een woning.
 • Periode van inzage: van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022.

 

Bekendmakingen van beslissingen           

Bekendmaking aktename melding Lijsterstraat 1, 3, 5 en Looiweg 7

 • Dossiernummer: OMV-2022-064
 • Aanvrager: de heer Jan Martens
 • Onderwerp: bronbemaling bouwkundige werken
 • Periode van inzage: van 20 april 2022 tot en met 19 mei 2022

Bekendmaking aktename melding Oude Braak 40

 • Dossiernummer: OMV-2022-067
 • Aanvrager: Bouwwerken Verpoorten bvba
 • Onderwerp: bronbemaling bouwkundige werken
 • Periode van inzage: van 20 april 2022 tot en met 19 mei 2022

Bekendmaking weigering Bavelstraat 10

 • Dossiernummer: OMV-2021-183
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Snels Paul en Cox Marleen
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande bijgebouwen en bijhorende verharding en het bouwen van 4 garages en 1 parkeerplaats en het aanleggen van bijhorende verharding
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 33/0001, /0101 en /0201

 • Dossiernummer: OMV-2021-187
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Marijnissen Glenn en Van de Keere Glynis
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning met aanhorigheden en het bouwen van 3 appartementen en het aanleggen van bijhorende verhardingen en groenvoorzieningen
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Zwartvenstraat 7

 • Dossiernummer: OMV-2022-017
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Van de Vel Roel en Cosyman Evy
 • Onderwerp: het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning in halfopen bebouwing, het slopen van een serre, het gedeeltelijk slopen van een garage, het verwijderen van verhardingen en het aanleggen van een nieuwe toegangsweg
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 99

 • Dossiernummer: OMV-2022-018
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Vandenhaute Jean-Paul en Verelst Kathleen
 • Onderwerp: het bouwen van een zwembad, het regulariseren van bestaande verhardingen en het kappen van 9 dennenbomen
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Eikendreef 67

 • Dossiernummer: OMV-2022-026
 • Aanvrager: de heer Koen Van Dyck
 • Onderwerp: het vernieuwen van de voorgevel met steenstrips
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 220

 • Dossiernummer: OMV-2022-027
 • Aanvrager: OOMS WOONREALISATIES NV
 • Onderwerp: het aanbrengen van gevelreclame aan de voorgevel
 • Periode van inzage: van 4 mei 2022 tot en met 2 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning  Helhoekweg 24/0001 en /0002

 • Dossiernummer: OMV-2022-043
 • Aanvrager:  Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp:  het bouwen van een noodwoning met twee wooneenheden
 • Periode van inzage: van 11 mei 2022 tot en met 9 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Mispelweg 2

 • Dossiernummer: OMV-2021-189
 • Aanvrager: Hoes Shaey en Jochems Lene
 • Onderwerp:  het bouwen van een eengezinswoning met garage
 • Periode van inzage: 11 mei 2022 tot en met 9 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Oostmalsesteenweg 116B

 • Dossiernummer: OMV-VK-606
 • Aanvrager: de heer Koyen Jan
 • Onderwerp:  het vormen van 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning of vrijstaande tweegezinswoning
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoge-Heideweg 56

 • Dossiernummer: OMV-2021-179
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Meesters Tom en Seeuws Charlotte
 • Onderwerp:  het uitbreiden van de bestaande half open eengezinswoning
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning De Sluis 6

 • Dossiernummer: OMV-2021-190
 • Aanvrager: de heer Janssens Koen
 • Onderwerp:  het oprichten van een hobbystal, het regulariseren en wijzigen van een oprit en het regulariseren van gemetste kolommen
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Klundert 39

 • Dossiernummer: OMV-2022-036
 • Aanvrager: de heer Hofmans Francis
 • Onderwerp:  het aanbouwen van een veranda
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

Bekendmaking omgevingsvergunning Kruispad 3

 • Dossiernummer: OMV-2022-054
 • Aanvrager: de heer De Bie Eric
 • Onderwerp:  het aanleggen van 3 padelvelden, het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van buffergrachten
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

Bekendmaking aktename melding Hoek 31

 • Dossiernummer: OMV-2022-082
 • Aanvrager: de heer Sprangers Prem
 • Onderwerp:  lokaal met muziekactiviteiten
 • Periode van inzage: 18 mei 2022 tot en met 16 juni 2022

 

Overige bekendmakingen

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

--------------------------------------

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER 

Publieke raadpleging van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:  

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H. 
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten. 
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. 

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via het lokaal bestuur Rijkevorsel. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02 553 75 86 of u stuurt een e-mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?
 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@rijkevorsel.be.
 • Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres:
  • College van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst omgeving, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel