Print

Bekendmakingen omgeving

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning Heibraak 20

 • Aanvrager: Sarah Schoonjans en Seppe Schrijvers
 • Onderwerp:  Het bouwen van een eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 19 oktober tot en met 17 november 2018

Omgevingsvergunning Heesbeekweg 34 en Houtelweg 1

 • Aanvrager: Marc Verheyen namens Van Soest Coldstores
 • Onderwerp:  Het bouwen van een vrieshal
 • Periode van inzage: van 19 oktober tot en met 17 november 2018

Omgevingsvergunning Eikendreef 8

 • Aanvrager: Eddy Leemans
 • Onderwerp:  het wijzigen van de voorgevel en de gevelopening
 • Periode van inzage: van 23 oktober tot en met 21 november 2018

Omgevingsvergunning Vlimmersebaan 2

 • Aanvrager: BERTJE BVBA
 • Onderwerp:  het exploiteren van een tankstation
 • Periode van inzage: van 31 oktober tot en met 29 november 2018

Omgevingsvergunning ter streke Koren Blok

 • Aanvrager: Perikar
 • Onderwerp:  het aanleggen van een grondwaterwinningsput
 • Periode van inzage: van 6 november tot en met 5 december 2018

Omgevingsvergunning Helhoek 17A en 19

 • Aanvrager: Van Riel-Mertens
 • Onderwerp:  uitbreiden van bestaande melkveestal, aanleggen van bijhorende erfverharding, bouwen van een vaste mestvaalt, plaatsen van extra kalverhutten en aanleggen van een infiltratiezone en verder exploiteren en veranderen van gemengd veebedrijf 
 • Periode van inzage: van 10 november tot en met 9 december 2018

Omgevingsvergunning Gansheideweg- Krekelenberg ZN

 • Aanvrager: AAA IMMO en Dirk Van Ostaeyen
 • Onderwerp: het bouwen van een stal voor hobbypaarden en het aanleggen van een grondwaterwinning 
 • Periode van inzage: van 10 november tot en met 9 december 2018

Omgevingsvergunning Middelstede 47

 • Aanvrager: Jelle Adriaensen
 • Onderwerp:  het bouwen van een eengezinswoning met carport
 • Periode van inzage: van 21 november tot en met 20 december 2018

Bekendmakingen van beslissingen

 

Bekendmaking beslissing Oostmalsesteenweg 207

 • Aanvrager: Sonja Van Looveren
 • Onderwerp: het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: 18 oktober 2018 tot en met 17 november 2018

Bekendmaking beslissing Bieshoven 8

 • Aanvrager: Yvan Leysen
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning
 • Periode van inzage: 19 oktober 2018 tot en met 18 november 2018

Bekendmaking beslissing Oostmalsesteenweg 44

 • Aanvrager: Jeroen Sels
 • Onderwerp: de regularisatie van het aanleggen van een tennisveld en verhardingen
 • Periode van inzage: 23 oktober 2018 tot en met 22 november 2018

Bekendmaking beslissing Oostmalsesteenweg 269

 • Aanvrager: NV Staalbeton SA
 • Onderwerp: het verplaatsen van het bestaande bufferbekken, het uitbreiden van de industriehal, het aanleggen van verharding, het aanbrengen van reclame en aanvraag exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2
 • Periode van inzage: 24 oktober 2018 tot en met 23 november 2018

Bekendmaking beslissing Stevennekens 122

 • Aanvrager: Gert Versmissen
 • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad en terras
 • Periode van inzage: 27 oktober 2018 tot en met 26 november 2018

Bekendmaking beslissing Achtel 54

 • Aanvrager: Jo Haesaert
 • Onderwerp: verbouwen stal, voorzien mestopslag, aanleg zwemvijver, aanleg verhardingen
 • Periode van inzage: 27 oktober 2018 tot en met 26 november 2018

Bekendmaking beslissing Ambachtsweg 3

 • Aanvrager: Hermans Company
 • Onderwerp: Opslag, assemblage, onderhoud en herstelling van tractoren en land- en tuinbouwmachines en toebehoren
 • Periode van inzage: 27 oktober 2018 tot en met 26 november 2018

Bekendmaking beslissing ter streke "Water Blok" 

 • Aanvrager: MTS Huijbregts
 • Onderwerp: aanvraag van een nieuwe grondwatervergunning
 • Periode van inzage: 27 oktober 2018 tot en met 26 november 2018

Bekendmaking beslissing Bieshoven 12

 • Aanvrager: Ruth Goetschalckx en Dien Verachtert
 • Onderwerp: het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning
 • Periode van inzage: 30 oktober 2018 tot en met 29 november 2018

Bekendmaking beslissing Banmolenweg 39

 • Aanvrager: Marleen Schrauwen
 • Onderwerp: het uitbreiden van de bestaande vrijstaande eengezinswoning
 • Periode van inzage: 31 oktober 2018 tot en met 30 november 2018

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 104

 • Aanvrager: Recreatiecentrum Breebos
 • Onderwerp: het bouwen van 10 nieuwe chalets op verschillende percelen
 • Periode van inzage: 10 november 2018 tot en met 10 december 2018

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 108

 • Aanvrager: KADIL
 • Onderwerp: het verkopen van gasflessen
 • Periode van inzage: 17 november 2018 tot en met 17 december 2018

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten).

Meer informatie over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.