Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning.

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 82-88

 • Aanvrager: Jef Leemans
 • Onderwerp: het slopen van 2 eengezinswoningen en 3 bijgebouwen, het rooien van 12 bomen, het bouwen van een tweegezinswoning en een complex met 18 woongelegenheden met ondergrondse parkeerkelder en bijhorende verhardingen
 • Periode van inzage: van 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019

Omgevingsvergunning Langevoort

 • Aanvrager: Aernouts Ludo Maria
 • Onderwerp: het graven van een poel en het ophogen van een landbouwperceel met de uitgegraven grond in functie van de  regularisatie van een gedempte poel
 • Periode van inzage: van 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019

Plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

 • Aanvrager: coördinatiecommissie integraal waterbeleid / VMM
 • Onderwerp: publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 • Periode van inzage: van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019

Waterbeheerplanning

 • Aanvrager: Integraal waterbeleid
 • Onderwerp: ontwerp waterbeleidsnota
 • Periode van inzage: van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking beslissing Banmolenweg 26

 • Aanvrager: Mariën Lynn en Voeten Dennis
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning en tuinberging
 • Periode van inzage: 17 april 2019 tot en met 17 mei 2019

Bekendmaking meldingsakte Vonderstraat 15

 • Aanvrager: Vriens Heidi
 • Onderwerp: bronbemaling voor bouwkundige werken
 • Periode van inzage: 19 april 2019 tot en met 19 mei 2019

Bekendmaking beslissing Brandakkers 4

 • Aanvrager: Bruneel Koen Alberic
 • Onderwerp: het aanleggen van een weegbrug met bijhorend weeglokaal
 • Periode van inzage: 24 april 2019 tot en met 24 mei 2019

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 104

 • Aanvrager: Speeckaert Rita en Willem Romanus
 • Onderwerp: bouwen van een weekendverblijf na slopen van bestaand weekendverblijf
 • Periode van inzage: 24 april 2019 tot en met 24 mei 2019

Bekendmaking beslissing Heerbaan 8b

 • Aanvrager: VAN DE MIEROP KEUKENS
 • Onderwerp: veranderen schrijnwerkerij door uitbreiding met grondwaterwinning
 • Periode van inzage: 25 april 2019 tot en met 25 mei 2019

Bekendmaking meldingsakte Molenstraat 98

 • Aanvrager: Van Dijck Christinne
 • Onderwerp: het oprichten van een overdekt terras
 • Periode van inzage: 25 april 2019 tot en met 25 mei 2019

Bekendmaking beslissing Gansheideweg 1

 • Aanvrager: Swaegers Dirk
 • Onderwerp: het verder exploiteren na verandering van een rundveebedrijf
 • Periode van inzage: 26 april 2019 tot en met 26 mei 2019

Bekendmaking beslissing Otterdaelstraat 34

 • Aanvrager: Hendrickx Joeri
 • Onderwerp: het aanbrengen van isolatie en nieuwe gevelsteen aan de voorgevel
 • Periode van inzage: 26 april 2019 tot en met 26 mei 2019

Bekendmaking beslissing Grote Driesen 3

 • Aanvrager: Van Hoeck Pieter
 • Onderwerp: het bouwen van een melkveestal en een loods, het slopen van stallen, het aanleggen van betonverharding, het regulariseren van torensilo's en het plaatsen van een elektriciteitscabine en aanleggen van een infiltratiezone
 • Periode van inzage: 27 april 2019 tot en met 27 mei 2019

Bekendmaking beslissing Hoogstraatsesteenweg 66

 • Aanvrager: Van Deuren Mathias
 • Onderwerp: het vervangen van een garagepoort door gevelbekleding
 • Periode van inzage: 30 april 2019 tot en met 30 mei 2019

Bekendmaking meldingsakte Grote Driesen 3

 • Aanvrager: Van Hoeck Pieter
 • Onderwerp: Bronbemaling nodig voor bouwkundige werken
 • Periode van inzage: 9 mei 2019 tot en met 8 juni 2019

Bekendmaking beslissing Uitbreidingsstraat 3

 • Aanvrager: Severijns Kevin
 • Onderwerp: het kaleien van de voorgevel in lichte kleur
 • Periode van inzage: 14 mei 2019 tot en met 13 juni 2019

Bekendmaking meldingsakte Sint-Lciestraat 3

 • Aanvrager: Fransen Maria en Godecharle Dirk
 • Onderwerp: het regulariseren van een aangebouwd bijgebouw aan de woning
 • Periode van inzage: 14 mei 2019 tot en met 13 juni 2019

Bekendmaking beslissing Meir 4

 • Aanvrager: Hermans Bob
 • Onderwerp: regulariseren inrichten zolder, terrasoverkapping, tuinberging en carport
 • Periode van inzage: 15 mei 2019 tot en met 14 juni 2019

Bekendmaking beslissing Wolfbergstraat 4

 • Aanvrager: de Kroon Antonius
 • Onderwerp: het aanbouwen van een pergola
 • Periode van inzage: 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019

Bekendmaking beslissing Merksplassesteenweg 104

 • Aanvrager: Recreatiecentrum Breebos
 • Onderwerp: het bouwen van een opslagruimte met conciërgewoning
 • Periode van inzage: 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019

Bekendmaking beslissing Dellenloop ter streke Zwartvenheide

 • Aanvrager: Adams Bart
 • Onderwerp: het aanleggen van een bufferbekken aan de Dellenloop
 • Periode van inzage: 21 mei 2019 tot en met 20 juni 2019