Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving:
 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen

 

Openbare onderzoeken

  Openbaar onderzoek Sparrenweg 18

  • Dossiernummer: OMV-2020-159
  • ​Aanvrager: Dieu Jonas
  • Onderwerp: het regulariseren van het vervangen van de garagepoort door een raam met deur en het plaatsen van een reclamepaneel
  • Periode van inzage: van 8 februari 2021 tot en met 9 maart 2021

  Openbaar onderzoek 'Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027'

  • Onderwerp: Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027
  • Periode van inzage: van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021

  Openbaar onderzoek Helhoekweg 77

  • Dossiernummer: OMV-2020-161
  • ​Aanvrager: Vissers Cis
  • Onderwerp: het volledig ontbossen van het perceel
  • Periode van inzage: van 13 februari 2021 tot en met 14 maart 2021

  Openbaar onderzoek Potbergstraat 35

  • Dossiernummer: OMV-2020-162
  • ​Aanvrager: Leenaerts Jos
  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande vrijstaande eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 14 februari 2021 tot en met 15 maart 2021

   

  Bekendmakingen van beslissingen

  Bekendmaking omgevingsvergunning Vlimmersebaan 70

  • Dossiernummer: OMV-2020-157
  • Aanvrager: Wuyts Jill en Godrie Peter
  • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 20 februari 2021 tot en met 21 maart 2021

  Bekendmaking omgevingsvergunning Bolksedijk 24

  • Dossiernummer: OMV-2020-140
  • Aanvrager: De Wetschothoeve
  • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning
  • Periode van inzage: van 20 februari 2021 tot en met 21 maart 2021

  Bekendmaking aktename Vlimmersebaan 86

  • Dossiernummer: OMV-2021-009
  • Aanvrager: Deelen Kevin
  • Onderwerp: het beëindigen van de zorgwoning
  • Periode van inzage: van 20 februari 2021 tot en met 21 maart 2021

   

  Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

  Publieke raadpleging van 2 maart 2021 tot 30 april 2021.

  De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de Antwerpse haven tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

  Reageren op de startnota kan tot 30 april 2021 via omgeving.vlaanderen.be.

  Infomoment

  Volg het digitaal infomoment op 25 en 30 maart en op 6 april 2021 van 19.00 tot 21.00 u. Inschrijven is verplicht via de website.

  Download hier de flyer over de leidingstraat (pdf)

  Meer info verneem je ook in het nieuwsbericht op de website.