Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

  Onderzoek aanvraag M.I.P. Solutions

  • Dossiernummer: OMV-2021-045
  • Aanvrager: M.I.P. Solutions
  • Onderwerp: wijziging bijzonder voorwaarde
  • Periode van inzage: van 9 april 2021 tot en met 8 mei 2021

  Onderzoek aanvraag Heibraak 9

  • Dossiernummer: OMV-2021-033
  • Aanvrager: Renders Dries
  • Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
  • Periode van inzage: van 10 april 2021 tot en met 9 mei 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Otterdaelstraat ZN

  • Dossiernummer: OMV-2021-021
  • Aanvrager: DIM Projecten BV
  • Onderwerp: de functiewijziging van bestaande stalling en machineloods naar opslagloods, het regulariseren van verhardingen en het aanleggen van een groenscherm
  • Periode van inzage: van 19 april 2021 tot en met 18 mei 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Gammel ZN

  • Dossiernummer: OMV-2021-049
  • Aanvrager: Bolckmans Leen en Nijs Joren
  • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met parktijkruimte en carport
  • Periode van inzage: van 10 mei 2021 tot en met 8 juni 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Prinsenpad 108

  • Dossiernummer: OMV-2021-044
  • Aanvrager: Van Herck Guido
  • Onderwerp: het regulariseren van bestaande verhardingen en het bouwen van een nieuwe berging en wintertuin met bijhorende verharding
  • Periode van inzage: van 7 mei 2021 tot en met 5 juni 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Oostmalsesteenweg ZN

  • Dossiernummer: OMV-VK-601
  • Aanvrager: Mintjens Kristiaan
  • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing
  • Periode van inzage: van 9 mei 2021 tot en met 7 juni 2021

  Openbaar onderzoek aanvraag Kleine Gammel 61

  • Dossiernummer: OMV-2021-070
  • Aanvrager: Stoffels BVBA
  • Onderwerp: het uitbreiden van een serre
  • Periode van inzage: van 13 mei 2021 tot en met 11 juni 2021

   

  Bekendmakingen van beslissingen

   

  Bekendmaking vergunning Kievitsheide 57

   

  • Dossiernummer: OMV-2020-175
  • Aanvrager: Wouters Eddy en Van der Linden Veronika
  • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport
  • Periode van inzage: van 13 april 2021 tot en met 12 mei 2021

   

  Bekendmaking weigeirng Drijhoek 5

  • Dossiernummer: OMV-2020-163
  • Aanvrager: Gravo NV
  • Onderwerp: het slopen van de bestaande constructies en het bouwen van 6 appartementen met fietsenberging en ondergrondse parkeergarage
  • Periode van inzage: van 27 april 2021 tot en met 26 mei 2021

  Bekendmaking vergunning Zuiderdijk 9

  • Dossiernummer: OMV-2020-178
  • Aanvrager: Colmetal bvba
  • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning en bureelruimte, het bouwen van een nieuw industriegebouw met atelierruimte, magazijn, toonzaal met bureel en conciërgewoning en het aanleggen van verharding
  • Periode van inzage: van 27 april 2021 tot en met 26 mei 2021

  Bekendmaking aktename Sint-Lenaartsesteenweg 15

  • Dossiernummer: OMV-2021-042
  • Aanvrager: Somers Bjorn
  • Onderwerp: het realiseren van een zorgwoning binnen de bestaande eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 27 april 2021 tot en met 26 mei 2021

  Bekendmaking vergunning Houtelweg ZN

  • Dossiernummer: OMV-2020-166
  • Aanvrager: Jochems Marleen
  • Onderwerp: het realiseren van een zorgwoning binnen de bestaande eengezinswoning
  • Periode van inzage: van 05 mei 2021 tot en met 03 juni 2021

  Bekendmaking vergunning Senator Coolsdreef ZN

  • Dossiernummer: OMV-2020-167
  • Aanvrager: Neven Tim
  • Onderwerp: het wijzigen van kleinlandschapselementen langsheen het kanaal
  • Periode van inzage: van 05 mei 2021 tot en met 03 juni 2021

  Bekendmaking vergunning Oostmalsesteenweg 315

  • Dossiernummer: OMV-2020-170
  • Aanvrager: Vinke Wim
  • Onderwerp: het uitbreiden van de bestaande garage
  • Periode van inzage: van 05 mei 2021 tot en met 03 juni 2021

  Bekendmaking vergunning Kleine Markweg 103

  • Dossiernummer: OMV-2021-014
  • Aanvrager: Lauryssen jan
  • Onderwerp: het slopen van de bestaande constructie en het bouwen van een nieuwe veranda met pergola
  • Periode van inzage: van 05 mei 2021 tot en met 03 juni 2021

  Bekendmaking beslissing deputatie Vaart 20

  • Dossiernummer: OMV-2021-004
  • Aanvrager: M.I.P. Solutions
  • Onderwerp: het slopen van een gebouw en het plaatsen van twee technische installaties voor luchtverversing
  • Periode van inzage: van 12 mei 2021 tot en met 10 juni 2021

   

   

  Overige bekendmakingen

  Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

  Publieke raadpleging van 15 april 2021 tot 15 juni 2021

  Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juni 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de tien bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

  Deelnemen aan de inspraak kan:

  De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

  Het milieu-effectrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten zijn te consulteren  via de volgende link: economie.fgov.be/nl/Doel1en2

   

  Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Nederland)

  Publieke raadpleging van 22 maart 2021 tot 21 september 2021

  Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplanen het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

  Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage. Het betreft grensoverschrijdende plannen en projecten en is daarom ook van belang voor de inwoners van Rijkevorsel.

  Meer info vind je op het portaal van het departement Omgeving