Print

Cluster financiën

De cluster financiën wordt geleid door de financieel directeur. Deze cluster verricht essentiële taken in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het financiële beleid van de gemeente.

De hoofdopdracht is het voeren van de boekhouding van het lokaal bestuur. De cluster is voornamelijk ondersteunend voor de andere diensten van het lokaal bestuur en zorgt voor een goed verloop van de inkomende en uitgaande financiële stromen. Zo staat de cluster financiën onder andere in voor de betaling van de facturen, de uitbetaling van subsidies en voor de inning van retributies en belastingen.

De financieel directeur staat in voor de financiële beleidsadvisering, de financiële analyse en voor het tot stand komen van de meerjarenplanning. De financieel directeur doet een krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen van de gemeente met een financiële impact.

Hier vind je een overzicht van de belasting- en retributiereglementen.

Ondernemingsnummer
BE 207 504 576