Reglementen lokaal bestuur

Soorten reglementen

Op deze pagina vind je alle reglementen van het lokaal bestuur per categorie terug:

Politiereglementen (tijdelijke en permanente) vind je terug op www.rijkevorsel.be/politiereglementen

Voor elk reglement geven we aan op welke datum deze werd goedgekeurd en en door welk bestuursorgaan (GR = Gemeenteraad / RVMW = Raad voor Maatschappelijk Welzijn). Daarnaast vermelden we ook de datum van de bekendmaking op de website volgens de verplichtingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Belastingreglementen

ReglementBeslissingBekendmaking
Afleveren van administratieve stukkenGR 05/12/202206/12/2022
Ophalen en bewaren van goederenGR 27/11/20234/12/2023
Ophalen en verwerken van grof vuil, gemengde metalen, snoeihout en P+MDGR 26/10/202028/10/2020
BrandstofverdelingsapparatenGR 16/12/201923/12/2019
DrijfkrachtGR 25/11/201928/11/2019
KampeerterreinenGR 25/11/201928/11/2019
Tweede verblijvenGR 25/11/201928/11/2019
Parkeren met beperkte parkeertijdGR 25/11/201928/11/2019
Ophaling en verwerking van afval: DiftarGR 25/11/201928/11/2019
Ontbreken van parkeerruimtenGR 25/11/201928/11/2019
Inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse te koop worden aangebodenGR 25/11/201928/11/2019
WoonruimtenGR 25/11/201928/11/2019
BedrijfsruimtenGR 25/11/201928/11/2019
Masten, pylonen en andere draagconstructiesGR 16/12/201924/12/2019
Verwaarloosde woningen en gebouwenGR 24/04/202302/05/2023
Afleveren van omgevingsvergunningGR 25/11/201928/11/2019
Aanvullende belasting op de personenbelasting 2020-2025GR 16/12/201924/12/2019
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2020-2025GR 16/12/201924/12/2019

Niet akkoord?

Indien je meent dat een bepaalde gemeentelijke belasting ten onrechte wordt aangerekend, dan kun je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden voor een geldig bezwaarschrift: 

  • Schriftelijk
  • Opgave van reden van bezwaar
  • Met vermelding van het kohierartikel
  • Uiterlijk drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet

terug naar boven

 

Retributiereglementen

ReglementBeslissingBekendmaking
Zakken voor de inzameling van GFTGR 16/12/201923/12/2019
Verwijderen van afval bij manifestatiesGR 16/12/201923/12/2019
Inname van openbaar domein in het kader van bouw- en verbouwingswerkenGR 16/12/201924/12/2019
Eénvormige plaatsrechten tijdens markt/foordagenGR 16/12/201923/12/2019
DrankenGR 16/12/201923/12/2019
Opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve stukken en inlichtingenGR 16/12/201923/12/2019
Uitvoeren van werken door derdenGR 16/12/201923/12/2019
Ophalen en verwijderen marktafvalGR 16/12/201923/12/2019
Occasionele activiteitenGR 16/12/201923/12/2019
Afleveren van adresetikettenGR 16/12/201923/12/2019
Storten van afvalfracties in het recyclageparkGR 22/05/202324/05/2023
Compost en potgrondGR 16/12/201923/12/2019
ComposteringsmiddelenGR 16/12/201923/12/2019
BegraafplaatsenGR 16/12/201923/12/2019
Lokalen- en zalenverhuurGR 16/12/201923/12/2019
Speelpleinwerking Kiekeboe, grabbelpas en swappas.GR 16/12/201923/12/2019
Terbeschikkingstelling van elektriciteitGR 16/12/201923/12/2019
Werken aan nutsvoorzieningen van elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domeinGR 05/12/202206/12/2022
Standplaatsen op het openbaar domein buiten markt -en foordagenGR 16/12/201923/12/2019
Gebruik van kleedkamers en gemeentelijke voetbalvelden voor wedstrijdenGR 16/12/201923/12/2019
Gebruik van de gemeentelijke sport- en recreatievelden Sportcentrum De ValkGR 16/12/201923/12/2019
Reflecterende huisnummersGR 16/12/201923/12/2019
ThermohygrometersGR 16/12/201923/12/2019
Rijkevorselse cadeauboxGR 28/08/201906/09/2019
Retributie uitvoeren werken ten laste van derdenGR 20/06/202231/12/2025
Retributiereglement bibliotheekGR 01/09/202102/09/2021
VastgoedinformatieplatformGR 29/1/202401/02/2024
Occasionele activiteiten vanuit het LDCGR 25/3/202415/04/2024
Beurtenkaarten voor sportlessenreeksenGR 25/3/202415/04/2024

terug naar boven

 

Subsidiereglementen

ReglementBeslissingBekendmaking
Versterking biodiversiteit en duurzaam bouwenGR 28/09/202001/10/2020
VoorhuwelijkssparenGR 16/12/201923/12/2019
Thuisverzorging bejaardenGR 16/12/201923/12/2019
Rouwdienst voor Oud-StrijdersGR 16/12/201923/12/2019
Geboorte- en adoptiepremie en het opvangen van een pleegkindGR 16/12/201923/12/2019
AndersvalidenGR 16/12/201923/12/2019
Afkoppeling van hemelwaterGR 16/12/201923/12/2019
Zwerfvuilophaling door erkende verenigingenGR 16/12/201924/12/2019
DiftarGR 16/12/201923/12/2019
ToiletcabinesGR 16/12/201923/12/2019
Buitengemeentelijk zwembadgebruikGR 16/12/201923/12/2019
Brandwacht bij evenementenGR 16/12/201923/12/2019
OntwikkelingssamenwerkingGR 25/02/201908/03/2019
Afhuren niet-gemeentelijke infrastructuur voor sportverenigingenGR 16/12/201923/12/2019
Investeringskosten m.b.t. sportinfrastructuur voor sportverenigingenGR 16/12/201923/12/2019
Actieve jeugdwerking bij erkende sportverenigingenGR 16/12/201923/12/2019
SportverenigingenGR 16/12/201923/12/2019
COVID-19-noodfondsen m.b.t. armoedebestrijdingGR 22/02/202103/03/2021
Ontharden particuliere voortuinenGR 22/05/202330/05/2023
Plaatsen van een omheining langs de Sonsheide.GR 30/08/20237/9/2023
AutodelenGR 26/02/202405/03/2024
Plaatsing warmtepompboilerGR 26/02/202405/03/2024
terug naar boven

 

Overige reglementen

ReglementBeslissingBekendmaking
Politiereglement (UGP)05/07/202306/07/2023
Tewerkstelling studenten als monitor speelpleinwerking27/03/201705/04/2017
Tewerkstelling studenten bij GEM en OCMW uitgezonderd speelpleinwerking27/03/201705/04/2017
Reglement sociale dienst29/04/201906/05/2019
Huishoudelijk reglement begraafplaatsen31/08/201606/09/2016
Huishoudelijk reglement recyclagepark 'De Meiren'17/06/201328/06/2013
Huishoudelijk reglement uitleendienst16/12/201928/12/2019
Huishoudelijk reglement lokalen-en zalenverhuur16/12/201928/12/2019
Reglement toekenning onderwijscheques25/09/202326/09/2023
Reglement herstellingen openbaar domein na inname of na voltooien bouwwerken20/06/202222/06/2022
Reglement eretitels voor mandatarissen-gemeente28/01/201904/02/2019
Reglement eretitels voor mandatarissen-ocmw28/01/201904/02/2019
Reglement klachtenbehandeling28/11/201608/12/2016
Reglement inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen28/03/202231/03/2022
Reglement verkoop tweedehandsfietsen aan kansengroepen22/06/202002/07/2020
Reglement hulpleningen lokalen jeugd sport cultuur02/03/202012/03/2020
Reglement extra steun alleenstaande met gezinslast en toelage kinderen, zonder alimentatiegeld22/06/202002/07/2020
Reglement tussenkomst begrafeniskosten02/09/202010/09/2020
Reglement klusjesdienst02/09/202010/09/2020
Reglement WIFI op de OCMW campus27/04/202005/05/2020
Reglement toekenning en terugvordering van voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen02/09/202010/09/2020
Reglement betreffende de toekenning van het socio-cultureel participatiefonds. Goedkeuring.28/9/202005/10/2020
Reglement minder mobiele centrale26/10/202028/10/2020
Reglement warme maaltijdbedeling26/10/202028/10/2020
Reglement register verwaarloosde woningen en gebouwen24/04/202302/05/2023
Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen24/04/202302/05/2023
Reglement horeca-popups14/12/202016/12/2020
Reglement thuiswerk na corona - GR26/09/202229/09/2022
Reglement thuiswerk na corona - OR26/09/202229/09/2022
Arbeidsreglement27/03/202329/03/2023
Reglement permanente bewegwijzering26/09/202229/09/2022
Reglement beperkte duur conformiteitsattesten28/11/202230/11/2022
Reglement toelage kinderen waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald30/1/202303/2/2023
Reglement vergoeding selectiecommissie30/1/202303/02/2023
Reglement bronbemalingen26/02/202405/03/2024
Reglement middagrestaurant lokaal dienstencentrum24/04/202302/05/2023
Reglement fietslease19/06/202325/07/2023
Reglement uitleen laptops Digibank22/05/202329/05/2023
Reglement toekenning digicheques23/10/202325/10/2023
Reglement wijkbudget26/02/202405/03/2024
terug naar boven