Print

Anonieme meldingen

Het lokaal bestuur moedigt inwoners aan om meldingen te bezorgen aan de diensten van het bestuur. Met deze meldingen kunnen de diensten aan de slag om bepaalde zaken of problemen op te lossen.

Af en toe ontvangen we echter ook anonieme meldingen. Het spreekt voor zich dat we op deze meldingen geen terugkoppeling kunnen geven. Bijgevolg worden deze meldingen ook niet behandeld.

Geef dus steeds jouw naam en contactgegevens mee door, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de behandeling van de melding. Deze contactgegevens worden enkel intern gebruikt en generlei wijze doorgegeven aan derden. Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld.

Meer info

www.rijkevorsel.be/meldingen