Print

Telefonie

Proximus is de netbeheerder, verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het telefonienetwerk in heel de gemeente.

Proximus
Residentiële klantendienst
Koning Albert II-laan 27 B
1030 Brussel
0800 22 800

Vvoor de melding van technische problemen en klachten kun je ook terecht op de website van Proximus.  

Leveranciers dienen door de bewoners zelf te worden aangesteld.