Print

Vlag, wapenschild en logo

Vlag

De vlag van de gemeente Rijkevorsel is “rood, gekoust van wit, met op het rood drie witte ruiten”. Zo is het bij het Ministerieel Besluit van 5 november 1984 vastgelegd.

De gemeentevlag hangt samen met andere vlaggen uit aan de openbare gebouwen in Rijkevorsel. Hierbij volgen we de richtlijnen over de bevlagging van openbare gebouwen van de Vlaamse Overheid.

 

 

Wapenschild

Bij Koninklijk Bbesluit van 30 juli 1913 verkreeg de gemeente Rijkevorsel op haar aanvraag volgend wapen: “van keel gekoust van zilver, het keel beladen met drie zilveren ruiten en op het zilver de letters R.V. van keel”. Het wapenschild zou afkomstig kunnen zijn van het familiewapen van de Lalaing, graven van Hoogstraten, die een wapen voerden “met een veld van keel beladen met tien ruiten”.

 

Logo

Sinds het voorjaar van 2015 communiceert de gemeente Rijkevorsel met een eigentijds logo, een logo dat de identiteit van het lokaal bestuur belichaamt. In de zoektocht naar een logo werd teruggegrepen naar de geschiedenis van Rijkevorsel en haar symbolen, voornamelijk het wapenschild en de vlag van Rijkevorsel.

De vorm van een driehoek met ruiten en de rode en witte kleuren vormen hierin herkenbare elementen. In het nieuwe logo komen deze elementen ook terug, zij het in een aangepaste versie. De driehoek oogt een stuk dynamischer en de felrode kleur is aangepast naar een aangenaam donkerrood dat warmte en gemoedelijkheid uitstraalt.