Print

Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en bij de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die op regelmatige en systematische wijze het lokaal bestuur adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van deze adviesraden.

De adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen uitbrengen aan de gemeenteraad.

De adviesraden zijn een belangrijk beleidsinstrument. Zij stellen immers adviezen op in verschillende dossiers die vervolgens aan het schepencollege worden voorgelegd en zo een leidraad zijn voor het bestuur van onze gemeente.

Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, jeugd-, sport- en culturele zaken.