Print

Samenstelling GECORO

Van de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht, die gedragen worden vanuit maatschappelijke en ruimtelijk relevante invalshoeken. De samenstelling van de GECORO is dan ook van die aard dat zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, als representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente er deel van uitmaken.

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur wordt de GECORO opnieuw benoemd. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dat deze commissie uit dertien leden bestaat, waarvan vier deskundigen en negen leden uit vijf maatschappelijke geledingen, namelijk vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vereniging van handelaars, vereniging van werknemers, vereniging van land- en tuinbouwers en vereniging van milieu en natuur.
Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

A. Maatschappelijke geledingen

 1. Geleding van werkgevers of zelfstandigen
  • namens Kamer van Koophandel Kempen (VOKA): Bart Geentjens als effectief lid en Ron Vermetten als plaatsvervanger
 2. Geleding van handelaars
  • namens Ondernemend Rijkevorsel: Bie Walbers als effectief lid en Jef Martens als plaatsvervanger
 3. Geleding van werknemers
  • namens ACLVB: Maria Van Herck als effectief lid en Frans Van Dyck als plaatsvervanger
  • namens ACV Kempen: Jos De Schutter als effectief lid en Simon Peeters als plaatsvervanger
  • namens ABVV Mechelen + Kempen: Jan Van Dooren als effectief lid en Karel Roefs als plaatsvervanger
 4. Geleding van land-en tuinbouwers
  • namens de Landelijke Raad: 
   • Jos Van Looveren als effectief lid en Jan Mertens als plaatsvervanger
   • Maria De Vrij als effectief lid en Jan Mertens als plaatsvervanger
 5. Geleding van milieu-en natuurverenigingen
  • namens Natuurpunt Markvallei:
   • Stijn Leestmans als effectief lid en Ludo Wellens als plaatsvervanger
   • Bruno Vande Wiele als effectief lid en Hilde Roos als plaatsvervanger

B. Deskundigen

 • Ive Van Giel: deskundige - voorzitter
 • Geerte Verboven met als plaatsvervanger Marc Bogaerts
 • Hilde Mertens met als plaatsvervanger David Geerts
 • Luc Jansen met als plaatsvervanger Paul Van Dooren

C. Secretaris

 • Carolien Martens, aangewezen als omgevingsambtenaar op 25 november 2019, en Nancy Gabriels, omgevingsambtenaar milieu en mobiliteit, als plaatsvervangend secretaris.