Print

Noodplanning

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel, onder leiding van de burgemeester, en de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, Rode Kruis, ...) werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan gaan om ernstige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een lucht- of scheepvaartongeval, enz. ...

Nood- en interventieplannen

Voor in het geval van ernstige noodsituaties werden verschillende nood- en interventieplannen opgesteld:

 • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) regelt het multidisciplinair optreden tussen de hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
 • Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd zijn bv. manifestaties met grote verwachte volkstoeloop, elektriciteitsonderbrekingen, ...
 • Elke discipline maakt een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan op. Hierin worden alle afspraken vastgelegd met betrekking tot alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijk coördinatiecentrum en de operationele commandopost. Verder worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet naargelang de noodsituatie.

Gemeentelijke veiligheidscel

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Dit is de werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.

Binnen de veiligheidscel bestaan er vijf disciplines:

 • Discipline 1: Hulpverleningsorganisatie - brandweer
 • Discipline 2: Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening: ziekenwagens, Rode Kruis
 • Discipline 3: Politie (lokaal en federaal)
 • Discipline 4: Logistiek: Civiele bescherming, Defensie, logistieke en technische diensten van de gemeente
 • Discipline 5: Communicatiedienst van het lokaal bestuur

Fases en coördinatie:

 • Gemeentelijke fase: onder leiding van de burgemeester
 • Provinciale fase: onder leiding van de gouverneur
 • Federale fase: onder leiding van de bevoegde minister

De coördinatie gebeurt steeds op twee niveau's:

 • Operationeel niveau: dit is de coördinatie op het terrein en wordt de commandopost genoemd (CP-Ops)
 • Beleidsniveau: dit komt samen in het Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC)

Op beide niveau's zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

 

De dienst noodplanning werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maken kan eenvoudig via ons online afsprakensysteem. Dit kan via de website, maar ook via de 2310-app op jouw smartphone.