Print

Openbare verkoop

De gemeente heeft elk jaar uit dienst gestelde voertuigen, fietsen, houtloten, meubilair en andere nog waardevolle zaken die ze aan het publiek wil aanbieden.

In tegenstelling tot de voorbije jaren zal er nu geen openbare verkoop worden gehouden in het gemeentemagazijn.  Alles zal nu online verkocht worden via een veilingsite. Dit houdt in dat de goederen gedurende enkele weken te koop aangeboden zullen worden en ze worden toegewezen aan de hoogste bieder. Er zal ook een kijkdag georganiseerd worden voor de geïnteresseerden.

Belangrijk is wel dat op de geboden som er vaak een meerwaarde moet betaald worden door de koper (kosten veilinghuis, btw,…). Dit alles en nog veel meer zullen we nog duidelijk communiceren via de website en het infoblad, wanneer alle modaliteiten zijn vastgelegd.