Print

Openbare verkoop

De gemeente heeft elk jaar uit dienst gestelde voertuigen, fietsen, houtloten, meubilair en andere nog waardevolle zaken die ze aan het publiek wil aanbieden.

In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt er geen openbare verkoop gehouden in het gemeentemagazijn. Alles verloopt nu online via de veilingsite www.io-auctions.com. Dit houdt in dat de goederen gedurende enkele weken te koop aangeboden zullen worden en ze worden toegewezen aan de hoogste bieder. Er zal ook een kijkdag georganiseerd worden voor de geïnteresseerden. Data worden bekendgemaakt via het infoblad 2310 en de website.

Let wel: bij elke bieding betaal je 17 % opgeld bestemd voor het veilinghuis. Op het geboden bedrag dient geen BTW betaald te worden.