Print

Wegenwerken

Elk jaar tracht het lokaal bestuur over te gaan tot de heraanleg of het onderhoud van verschillende gemeentewegen. In de mate van het mogelijke wordt het eigen personeel van de technische dienst ingezet om herstellingen uit te voeren of om kleinere wegen, voetpaden, fietspaden (her)aan te leggen. Grote werken worden aanbesteed en dus uitgevoerd door een aannemer.

Naast de werken die de gemeente zelf uitvoert of laat uitvoeren, zijn er ook de werkzaamheden die de nutsmaatschappijen verrichten. Ook dit kan gepaard gaan met wegenwerken. Zo zijn er onder andere de rioleringswerken van Hidrorio of Aquafin, elektriciteits- en gaswerken door Fluvius, Elia of Fluxys, werken aan de waterleiding door Pidpa, werken aan distributie of telefonie door Telenet en Proximus. Deze werken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er uiteindelijk minder hinder is voor de bewoner.

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan een goede communicatie met haar inwoners. Voor grote, ingrijpende wegenwerken worden telkens twee infovergaderingen gehouden voor de bewoners langsheen het traject van de werken. Bij andere werken gebeurt de communicatie per bewonersbrief, via het infoblad en/of de website.