Print

Archiefbank Rijkevorsel

Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt over een eigen online archiefbank, de centrale plaats voor stamboomonderzoek. De archiefbank laat toe om gegevens van (voormalige) inwoners van Rijkevorsel op te zoeken, te consulteren, op te slaan in je eigen dossier of af te drukken.

Hoe werkt het?

Op archiefbank.rijkevorsel.be kun je de databank 24 op 24 uur kosteloos raadplegen. We vragen enkel om je te registreren,  dit duurt slechts enkele seconden. Je krijgt dan onmiddellijk toegang tot honderduizenden akten en gegevens. Zo kan je info van je voorouders opzoeken, opslaan of afdrukken. 

Je kunt ze kosteloos raadplegen vanaf eender welke locatie waar internet beschikbaar is. Om je op weg te helpen, vind je er ook een praktische handleiding terug.

Deze online databank bevat:

  • geboorteakten ouder dan 100 jaar
  • huwelijksakten ouder dan 75 jaar
  • overlijdensakten ouder dan 50 jaar

Meer info: