Print

Rijkevorsel Informeert

De gemeente Rijkevorsel wil een transparante gemeente zijn, waarbij burgers geïnformeerd en betrokken worden. Vanuit dit oogpunt organiseert het lokaal betuur jaarlijks bewonersvergaderingen onder de noemer 'Rijkevorsel Informeert'. Alle inwoners van Rijkevorsel zijn welkom om te luisteren naar de plannen en projecten van het lokaal bestuur en om samen mee na te denken over de toekomst van Rijkevorsel.

Rijkevorsel Informeert 2019

Zodra de data bekend zijn van de vergaderingen van Rijkevorsel Informeert in 2019 zal je deze hier terugvinden.