Print

Rijkevorsel Informeert

Onder de noemer ‘Rijkevorsel Informeert’ organiseert het lokaal bestuur op 3 en 5 maart bewonersvergaderingen. Op deze avonden kom je o.a. te weten welke plannen het bestuur voor Rijkevorsel in petto heeft. Meer nog … je kunt samen met het bestuur mee nadenken over de toekomst van Rijkevorsel!

Dit jaar vindt Rijkevorsel Informeert plaats op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart. Op dinsdag ben je welkom in de raadzaal in het gemeentehuis en op donderdag in de parochiezaal van Sint-Jozef. De bewonersvergaderingen starten telkens om 19.30 uur.

Themagesprekken

Dit jaar bespreken we de volgende vijf thema’s tijdens de themagesprekken:

  1. Hoe kunnen we de mobiliteit in Rijkevorsel verbeteren? *
  2. Welke acties kunnen we ondernemen op vlak van gezondheid?
  3. Wat ontbreekt er nog in de communicatie van de gemeente naar de inwoners?
  4. Hoe zie jij de toekomst van het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum?
  5. Welke ideeën heb jij in het algemeen voor Rijkevorsel?

* Bij het thema over mobiliteit komen in het bijzonder de voorrangsregeling aan de brug aan Sluis 1 in Sint-Jozef aan bod en ook de doorstroming van het verkeer in het centrum van Rijkevorsel.

Elke aanwezige krijgt achteraf een consumptie om nog wat bij te praten.

Heb jij een geweldig idee voor Rijkevorsel? Of lijkt het je als inwoner van Rijkevorsel interessant om hierbij aanwezig te zijn? Twijfel dan niet en kom naar Rijkevorsel Informeert!