Print

Sociale dienst

De sociale dienst van het OCMW wil een kwalitatieve dienstverlening aanbieden aan alle inwoners. Heb je hulp nodig? Aarzel niet en maak een afspraak met een medewerker van de sociale dienst via 03 340 39 65 of onthaalsd@rijkevorsel.be.

De sociale dienst voert de wettelijke opdracht uit om elke inwoner te helpen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Alle inwoners van Rijkevorsel en ook personen die er tijdelijk verblijven, kunnen beroep doen op de sociale dienst. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met minder kansen of mensen die niemand anders hebben om hun belangen te behartigen. De sociale dienst wil hen een optimale bereikbaarheid en aanspreekbaarheid garanderen.

Om de taken die de wet voorschrijft zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft de sociale dienst geëngageerd en deskundig personeel in dienst. Alle personeelsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim zodat elke inwoner in alle discretie bij de sociale dienst terecht kan met hulpvragen op verschillende domeinen. Er wordt niet alleen vanuit het bureel gewerkt, maar het personeel gaat ook op een actieve manier op zoek naar degenen die recht hebben op hulp en de weg naar de sociale dienst voorlopig nog niet gevonden hebben. 

Bekijk hier voor welke hulp je bij de sociale dienst terechtkunt.