Print

Sportregio Noorderkempen

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen twaalf gemeenten, Sport Vlaanderen, het ISB (Instituut voor Sportbeheer) en MOEV.

Wat doet de sportregio?

Sportregio Noorderkempen werkt aan een sportregio waar elke inwoner zich ten volle sportief kan ontplooien. Dit kan enkel door het voeren en ondersteunen van een 'sport voor allen'-beleid.

 • Sportregio Noorderkempen ILV functioneert als overlegplatform op uitvoerend (sportdiensten), adviserend (sportraden) en beleidsniveau (schepen van sport)
 • Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur opmaken
 • Het ondersteuningsbeleid van sportclubs regionaal afstemmen
 • Het versterken van de kwaliteit van de sportbegeleiding
 • Vormingsinitiatieven organiseren
 • Sportactiviteiten promoten voor alle doelgroepen, ook voor deze die op gemeentelijk niveau minder makkelijk bereikbaar zijn (bv. G-sporters)
 • ...

Samenstelling

De twaalf gemeenten van Sportregio Noorderkempen zijn:

Activiteiten

 • Aanbieden van sportpromotionele activiteiten voor jeugd
 • Aanbieden van sportpromotionele activiteiten met duidelijk accent om niet-sporters levenslang aan het sporten te krijgen
 • Het versterken van de kwaliteit van de sportbegeleiding door het ontwikkelen en uitwerken van een regionaal (sport)-vormingsaanbod
 • Doorstromen van de regiowerking naar de diverse sportraden via o.a. het Sportradentreffen