Print

Sportregio Noorderkempen

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen twaalf gemeenten van de regio, dit in overleg met de provinciale sportdienst Antwerpen, Bloso, het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

Wat doet de sportregio?

De SRNK ILV werkt aan een sportregio waar elke inwoner zich ten volle sportief kan ontplooien. Dit gebeurt door het voeren en ondersteunen van een 'sport voor allen'-beleid:

 • functioneren als een overlegplatform tussen de participanten waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld, ook over concrete zaken die belang hebben voor het (inter)gemeentelijk sportbeleid
 • de contacten en samenwerking op sportgebied tussen de lokale overheden en mogelijke andere sportpartners onderling bevorderen
 • uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met de algemene en concrete doelstellingen
 • regionale activiteiten en projecten organiseren
 • het versterken van de kwaliteit van de sportbegeleiding
 • het gemeentelijk en intergemeentelijk sportbeleid ondersteunen, versterken en stimuleren
 • het gemeentelijk draagvlak voor sport versterken
 • de gemeentelijke investering in het sportbeleid maximaal rendabel maken
 • het gemeentelijk en intergemeentelijk sportgebeuren innoveren
 • regionale beleidsafstemming nastreven

Samenstelling

De twaalf gemeenten van Sportregio Noorderkempen zijn:

Activiteiten

 • aanbieden van sportpromotionele activiteiten voor jeugd onder de noemer van '12G noord'
 • aanbieden van sportpromotionele activiteiten met duidelijk accent om niet-sporters levenslang aan het sporten te krijgen, oa. Loopcriterium De Noorloper
 • het versterken van de kwaliteit van de sportbegeleiding door het ontwikkelen en uitwerken van een regionaal (sport)-vormingsaanbod
 • doorstromen van de regiowerking naar de diverse sportraden via o.a. het Sportradentreffen