Print

Wegen en waterlopen

Wegen

De gemeente Rijkevorsel beschikt over een openbaar wegennet van ongeveer 144 kilometer. Hiervan bestaat 130 kilometer uit gemeentewegen. Het overige deel zijn gewestwegen. Het beheer en onderhoud van de gemeentewegen komt toe aan de gemeente zelf. Dit betreft niet enkel de rijweg, maar ook de fietspaden, stoepen, bermen, bomen, baangrachten en verkeerssignalisatie. Voor de gewestwegen is het Vlaams gewest voor een groot gedeelte verantwoordelijk, meer bepaald het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), district Vosselaar.  Hieronder vind je de lijst van taken voor de gemeente en voor AWV. Tot de gewestwegen van Rijkevorsel behoren de Merksplassesteenweg, Drijhoek, Bochtenstraat, Dorp en de Sint-Lenaartsesteenweg. Zij behoren tot de N131. De Oostmalsesteenweg, de Hoogstraatsesteenweg, Gammel en de Leemputten maken deel uit van de N14. In 2011 werd er een koepelmodule afgesloten met AWV, waarbij een aantal taken aan de gemeente werden overgedragen. Hiervoor ontving de gemeente dan een vergoeding. In 2019 werd deze module opgezegd door AWV. 

Je kan voor meldingen of vragen over de gewestwegen altijd terecht bij:
Agentschap Wegen en Verkeer
De Breem 5
2350 Vosselaar
014 47 30 00

 

Waterlopen en baangrachten

De gemeente beschikt ook over een uitgebreid net van waterlopen en baangrachten. De waterlopen (eertijds van derde, nu van tweede categorie) werden in 2014 overgedragen aan de provincie. In 2007 werd de riolering van de gemeente overgedragen aan Pidpa-Hidrorio. Naast het beheer van de riolering zijn er ook een groot aantal baangrachten die door Hidrorio beheerd worden. De overige baangrachten worden door de technische dienst van de gemeente onderhouden. De baangrachten langs gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van het AWV.