Print

Riolering

Gescheiden riolering

Heb je er ooit al aan gedacht wat het verband is tussen jouw afvalwater en een proper leefmilieu? Zoals de meeste mensen denk je dat een riolering dé oplossing is. Maar zoals altijd is de waarheid genuanceerder: een riolering is goed, maar een gescheiden riolering is veel beter.

Waarom een gescheiden riolering?

In het verleden koos men in Vlaanderen meestal voor een gemengde riolering. Hierbij wordt zowel het afvalwater (van toilet, keuken of badkamer) als het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) via dezelfde buis afgevoerd. Dit bracht echter toch wat problemen met zich mee. Vooral bij hevige of extreme neerslag konden hierdoor waterlopen vervuild worden, omdat er ook afvalwater in terecht kwam. In het ergste geval kon zelfs het water in de riolering zo snel stijgen dat het tot op straat of zelfs tot in de woning terechtkwam.

Het hemelwater gescheiden houden van het afvalwater is de oplossing. Een aparte afvalwaterriolering zal het afvalwater afvoeren naar een zuiveringsinstallatie. Een aparte hemelwaterafvoer voert het hemelwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke manier infiltreren in de ondergrond.

De riolering in Rijkevorsel wordt beheerd door Pidpa

De riolering in onze gemeente wordt sinds november 2007 beheerd door Pidpa (afdeling Hidrorio). Zij staan ook in voor het onderhoud van een aanzienlijk deel van de baangrachten in Rijkevorsel. Voor alle aansluitingen, vragen en opmerkingen over de riolering in het algemeen of over straatkolken of rioleringswerken in het bijzonder kan je Pidpa-Hidrorio contacteren via het gratis nummer 0800 90 300 optie 5 'riolering' op weekdagen van 8 tot 17 uur of via de website. Op het zoneringsplan worden de uitbreidingen van de riolering aangeduid met de groene clusters.

 

IBA (individuele behandeling afvalwater)

Is je woning gelegen in een zone waar de gemeente geen rioleringsnetwerk uitbouwt, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Pidpa kan je hierbij helpen door het plaatsen van een individuele behandelingsInstallatie voor afvalwater (IBA).
Zones waar geen rioleringsnetwerk wordt uitgebouwd, zijn aangeduid als rode clusters in het zoneringsplan.
Vermits Pidpa in de gemeente instaat voor de plaatsing en het beheer van IBA’s, kunnen zij zorgen voor de aankoop, de plaatsing, de controle en het onderhoud van een IBA.