Print

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. 
De algemeen directeur is belast met de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de Gemeenteraad, de OCMW-raad, het Schepencollege, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij woont de vergaderingen bij en stelt de notulen ervan op. 

Adams Bart
Algemeen directeur
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00
algemeendirecteur@rijkevorsel.be