Print

Toelating werken op openbaar domein

Alle opritten mag je niet zomaar tot tegen de rijweg, fiets- of voetpad aanleggen. Je mag niet op eigen houtje een baangracht inbuizen of beschoeien. De berm mag niet simpelweg door jezelf worden verhard. Het betreft hier immers werken die je op openbaar domein wil uitvoeren. Dit wil zeggen dat deze grond of gracht niet je eigendom is, maar wel van de gemeente of van het Vlaams Gewest, indien je langs een gewestweg woont. Voor elk van deze werken is een toelating vereist, van het college van burgemeester en schepenen, indien het gaat over werken langsheen een gemeenteweg of van AWV als er werken langsheen een gewestweg worden aangevraagd.

Dus ben je van plan een OPRIT aan te leggen op openbaar domein, een INBUIZING van een baangracht, een BERMVERHARDING, een GRACHTBESCHOEIING of BOORDSTEENVERLAGING uit te voeren, neem dan altijd contact op met de technische dienst.