Print

Zorgwonen

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Je woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.
Procedure
 • Als je een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan breng je de gemeente op de hoogte van jouw zorgwoning. De gemeente zal de zorgwoning registreren in het Rijksregister.
 • Als je werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet je dit melden bij jouw gemeente met een speciaal meldingsformulier.
 • Als je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat jouw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit aan de gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.