Print

Openingsuren en afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in?

  • Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
  • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
  • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van 'sluitingsuren'

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven.

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per jaar toestaan. De aanvragen voor het komende jaar moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 31 december 2023 tot zaterdag 6 januari 2024
Wintersoldenzondag 7 januari tot zaterdag 13 januari 2024
Oxfamzondag 17 maart tot zaterdag 23 maart 2024
Pasenzondag 24 maart tot zaterdag 30 maart 2024
O.H. Hemelvaartzondag 5 mei tot zaterdag 11 mei 2024
Zomersoldenzondag 7 juli tot zaterdag 13 juli 2024
Zomersoldenzondag 14 juli tot zaterdag 20 juli 2024
O.L.V. Hemelvaartzondag 11 augustus tot zaterdag 17 augustus 2024
Weekend van de Klantzondag 6 oktober tot zaterdag 12 oktober 2024
Oxfamzondag 15 september tot zaterdag 21 september 2024
Allerheiligenzondag 27 oktober tot zaterdag 2 november 2024
Sinterklaaszondag 1 december tot zaterdag 7 december 2024
Kerstshoppingzondag 15 december tot zaterdag 21 december 2024
Eindejaarsshoppingzondag 22 december tot zaterdag 28 december 2024
Eindejaarsshoppingzondag 29 december 2024 tot zaterdag 4 januari 2025