Print

Gebouwen

Zowel historische, beschermde gebouwen en monumenten als meer recentere en nieuwe gebouwen behoren tot het patrimonium van de gemeente. Deze gebouwen hebben diverse functies. Er zijn gebouwen bestemd voor gemeentelijke diensten (gemeentehuis, bibliotheek, kinderopvang ...). Andere gebouwen worden door verschillende verenigingen of scholen gebruikt (gemeenschapscentrum, klooster, oude pastorij, jeugdhuis ...) of voor erediensten.

Het behoort tot de taak van de gemeente om als een goede huisvader de gebouwen te beheren. Hiervoor heeft de gemeente uiteraard het nodige personeel ter beschikking. Een goed uitgebouwde poetsploeg zorgt ervoor dat de gebouwen altijd netjes zijn. Indien er andere onderhoudswerken dienen te gebeuren, beschikt de gemeente over schrijnwerkers, een elektricien, schilders en ander bekwaam personeel. In de mate van het mogelijke worden deze werken in eigen beheer gedaan.

Voor grote werken zoals bijvoorbeeld de restauratie van de kerk of het vervangen van het dak van het gemeentehuis, wordt een aannemer aangesteld.