Print

Werken in uitvoering

Site SAS

In 2011 werd de gemeente eigenaar van de voormalige steenbakkerijsite Sas (3,6 hectare) met de bedoeling om deze te herontwikkelen als duurzaam en innovatief woongebied met nevenfuncties en een knipoog naar het rijke arbeidersverleden.

Voorbereidende sloopwerken werden inmiddels uitgevoerd op het terrein. Nagenoeg alle gebouwen werden in 2017 gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele constructies bleven behouden voor integratie in het woonproject.

Er moet nu een projectontwikkelaar worden aangeduid voor de verdere ontwikkeling van de woonzone langsheen Stevennekens en de woonzone langsheen Hoge-Heideweg. Deze zones worden centraal gescheiden door de strook met erfgoedelementen (gevel voormalig ovengebouw, ovenfragment, arcadebogen). Deze centrale zone en het achterliggende park zal door de gemeente worden aangelegd.