Print

Reglementen lokaal bestuur

Op deze pagina vind je alle reglementen van het lokaal bestuur per categorie terug:

Belastingen / Retributies / Subsidies / Varia
 

Belastingen

Retributies

Niet akkoord?

Indien je meent dat een bepaalde gemeentelijke belasting ten onrechte wordt aangerekend, dan kun je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden voor een geldig bezwaarschrift: 

  • Schriftelijk
  • Met redenen omkleed (=waarom)
  • Met vermelding van het kohierartikel
  • Uiterlijk 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet

Subsidies

(bekendmaking 20 januari 2014)

Varia