Print

Diftar

DIFTAR staat voor geDIFferentieerd TARief. Dit wil zeggen dat je betaalt voor het afval dat je meegeeft. Sorteer je goed, dan zal je factuur lager zijn dan wanneer je veel afval meegeeft.

Op de website van IOK vind je meer informatie over DIFTAR.

Hoeveel kost Diftar?

Je betaalt € 0,20 per kilo voor restafval en € 0,10 per kilo voor GFT-afval. Daarnaast moet er ook elke maand een vaste kost betaald worden. Deze maandelijkse kost bedraagt € 3,50. Voor de terbeschikkingstelling van een groene container voor GFT betaal je bijkomend € 1 per maand.
 

 

 

 

 

Extra zakken

Is je grijze container overvol? Dan kan je extra zakken meegeven met de volgende ophaling. Bel 3 dagen voor de ophaling naar de DIFTAR-informatielijn (0800 97 687) en geef het aantal zakken door. Na het ledigen van je container worden de extra zakken ook gewogen.

Vragen

 • Is je container stuk?
 • Wil je een slot op je container?
 • Heb je een vraag over je factuur?
 • Wil je weten welk bedrag nog op je rekening staat?

Neem dan contact op met de gratis DIFTAR-informatielijn (0800 97 687).

Toelagen Diftar-systeem voor restafval en GFT

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT is ondertussen goed ingeburgerd in onze gemeente. Met het systeem wil het lokaal bestuur financieel tegemoetkomen aan volgende doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen, personen met een medische reden, onthaalouders, scholen en verenigingen met een eigen lokaal binnen de gemeente. De financiële tegemoetkomingen worden via de Diftar-factuur verrekend.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet volgende toelagen:

 • Het maximaal drie keer toekennen van een premie van € 15 per jaar aan ieder gezin ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan drie jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend. Deze toelage wordt automatisch toegekend wanneer uit de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde voorwaarden voldoet.
  • Deze toelage wordt automatisch verrekend in de jaarlijkse voorschotfactuur. Het is dus niet nodig om hiervoor een aanvraag in te dienen. 
 • Het jaarlijks toekennen van een premie van € 15 aan personen ingeschreven in de gemeente met een medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten) na voorlegging van een medisch attest.
 • Het jaarlijks toekennen van een premie van € 15 aan door Kind en Gezin erkende onthaalouders en minicrèches ingeschreven in de gemeente na voorlegging van een attest van Kind en Gezin.
 • Het jaarlijks toekennen van een premie aan scholen gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn in het Diftar-systeem, dit € 1 per leerling die is ingeschreven in de betreffende school op 1 februari van het belastingjaar.
 • Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50 aan erkende verenigingen gelegen in de gemeente die voldoen aan volgende voorwaarden:
  • De vereniging heeft een eigen lokaal binnen de gemeente of heeft de permanente beschikking over een lokaal binnen de gemeente.
  • De leeftijd van 50 procent van de ingeschreven leden bedraagt geen achttien jaar op 1 januari van het belastingjaar.
  • De vereniging is ingestapt in het Diftar-systeem.

Aanvragen diftar-toelage

De aanvragen en bijhorende attesten dienen jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 november. Dit kan online via het formulier www.rijkevorsel.be/diftartoelage of door het aanvraagformulier in pdf-formaat te downloaden, in te vullen en te bezorgen aan de dienst financiën.

Het geneeskundig attest voor de aanvraag van de diftar-toelage kun je hieronder downloaden.

! De toelage voor gezinnen met kinderen jonger dan drie jaar wordt automatisch verrekend in de jaarlijkse voorschotfactuur. Het is dus niet nodig om hiervoor een aanvraag in te dienen. !